E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné týmy

Seznam výzkumných týmů působících na Přírodovědecké fakultě

Biologická sekce

Chemická sekce

Geografická sekce

Geologická sekce

Celofakultní pracoviště 


Vybrané týmy mají zpracované prezentační listy (v angličtině).
Terénní výzkum v zahraničí je zobrazen na mapě.


Biologická sekce


Katedra antropologie a genetiky člověka

 


Katedra botaniky


Katedra buněčné biologie


Katedra ekologie

 • Astakologie - Adam Petrusek
 • Bioakustika - Tereza Petrusková
 • Ekologie kryosféry (externí web) - Marek Stibal
 • Ekologie řas extrémních prostředí; prezentační list - Linda Nedbalová
 • Gecko Team - Reprodukční biologie plazů (externí web) - Lukáš Kratochvíl
 • Makroekologie a tropická ekologie ptáků - David Hořák


Katedra experimentální biologie rostlin


Katedra fyziologie


Katedra genetiky a mikrobiologie


Katedra parazitologie

 • Helmintologická laboratoř (externí web) - Petr Horák
 • Laboratoř biologie hmyzích vektorů (externí web) - Petr Volf
 • Laboratoř evoluční protistologie (externí web) - Vladimír Hampl
 • Laboratoř molekulární biologie a biochemie parazitických prvoků (externí web) - Jan Tachezy
 • Laboratoř příjmu a intracelulárního metabolismu kovů (externí web) - Róbert Šuťák
 • Laboratoř transportu proteinů a biogeneze organel (externí web) - Pavel Doležal
 • Ptačí parazité (externí web) - Milena Svobodová


Katedra zoologie

 • Antipredační mechanismy kořisti a chování predátorů - Alice Exnerová, Pavel Štys
 • Biologie pavoukovců - František Šťáhlavský, Jaroslav Smrž
 • Etologie a sociobiologie (externí web) - Daniel Frynta
 • Etologie člověka (externí web) - Jan Havlíček
 • Evoluce hmyzu (externí web) - Jakub Prokop
 • Evoluční biogeografie savců - Ivan Horáček
 • Evoluční ekologie ptáků (externí web) - Tomáš Albrecht, Veronika Javůrková
 • Integrativní evoluční biologie obratlovců (externí web) - Pavel Hulva
 • Klasická vertebratologie - Vladimír Vohralík, Miroslav Švátora
 • Laboratoř diverzity a evoluce anaerobních protist - Ivan Čepička
 • Laboratoř evoluční a ekologické imunologie (externí web); prezentační list - Michal Vinkler
 • Laboratoř genetiky chování (externí web) - Pavel Stopka
 • Laboratoř smyslové a evoluční neurobiologie - Pavel Němec
 • Laborka přes držky (externí web) - Robert Černý
 • Malakologie - Lucie Juřičková
 • Neuroetologie - Tereza Nekovářová
 • Populační a evoluční genetika (externí web) - Pavel Munclinger, Radka Reifová

 


Chemická sekce


Katedra analytické chemie


Katedra anorganické chemie


Katedra biochemie


Katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Katedra organické chemie


Katedra učitelství a didaktiky chemie

 • Chemické vzdělávání - obsah a metody výuky - Hana Čtrnáctová
 • Chemické vzdělávání - experimenty ve výuce - Petr Šmejkal


Servisní centrum chemické sekce

 


Geografická sekce

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie


Katedra demografie a geodemografie

 • Centrum populačního prognózování a aplikované demografie - Boris Burcin
 • Centrum pro studium faktorů přežívání a analýzu dat - Jitka Rychtaříková
 • Centrum pro výzkum reprodukčního chování - Jiřina Kocourková
 • Centrum rozvojové demografie - Tomáš Kučera


Katedra fyzické geografie a geoekologie


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

 


Geologická sekce


Ústav geologie a paleontologie

 • Výzkumný tým kontinentální tektoniky (externí web); prezentační list - Jiří Žák
 • Výzkumný tým paleontologie - Martin Košťák
 • Výzkumný tým sedimentární geologie - Stanislav Opluštil


Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

 • Skupina endogenní geochemie - Emil Jelínek
 • Skupina environmentální geochemie (externí web); prezentační list - Martin Mihaljevič
 • Skupina exobiologie - Jan Jehlička
 • Skupina ložiskové geologie - Richard Přikryl
 • Skupina mineralogie - Roman Skála
 • Skupina radiometrických metod - Viktor Goliáš


Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

 • Environmentální hydrogeologie - Jiří Mls
 • Inženýrská geologie - Jan Boháč
 • Mimozemská geofyzika a geologie (externí web) - Gunther Kletetschka
 • Užitá geofyzika (externí web) - Vratislav Blecha


Ústav petrologie a strukturní geologie

 


Celofakultní pracoviště


Ústav pro životní prostředí


Jste-li členem týmu, u kterého jsou uvedeny chybné údaje nebo který v seznamu chybí, vyplňte tento formulář nebo kontaktujte správce webu.

Akce dokumentů