E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř biochemie patogenních kvasinekKontakty | Lidé | Výzkum | Publikace | Spolupráce | VýukaKontakt

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Hlavova 2030/8, 1. patro, dveře 207

tel: +420 221 951 275

e-mail: olga.heidingsfeld(at)natur.cuni.cz 

 

Lidé

Olga Heidingsfeld

Lucie Michalcová – PhD student

Dominik Hirko – Bc. Student

Richard Sochor – Bc. Student

Lucia Konečná – Bc. Student

Iván García Gaona – Erasmus student

 

Výzkum

Patogenní kvasinky Candida albicans a Candida parapsilosis

  • Extracelulární proteasy
  • Funkce vakuol a vakolárních peptidas
  • Stresová odpověď; souvislost metabolické adaptace a aktivace virulenčních faktorů
  • Interakce patogenních kandid s jinými mikroorganismy a s abiotickými povrchy

 

Publikace

 

Spolupráce

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Department of Microbiology, University of Szeged

 

Výuka (Katedra biochemie, PřF UK)

Praktikum z laboratorní techniky biochemie – MC250C01

Seminář k diplomové práci – MC250S06

Cvičení z biochemie pro KATA – MC250P40B

 

 

Akce dokumentů