E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní plány (Karolinky)

bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník

Bc. a NMgr. studium

Ph. D. studium

Symboly uváděné ve studijních plánech (Karolinkách)

SZ1, SZ2, ...  –  části státní zkoušky
TO1, TO2, ...  –  tematické okruhy dané části státní zkoušky

Označení u jednotlivých předmětů

[D]  –  rozsah předmětu ve dnech za semestr
[H]  – rozsah předmětu v hodinách za semestr
[T]  –  rozsah předmětu v týdnech za semestr
[+3D]  – výuka navíc (k dříve uvedenému), zde 3 dny za semestr
P  –  předmět má prerekvizitu
K  –  předmět má korekvizitu
Z  –  předmět má záměnnost
N  –  předmět má neslučitelnost
!!  –  předmět není v daném akademickém roce vyučován
ob rok  –  předmět je vyučován jednou za dva roky

Studijní plány (Karolinky) dle ak. roku zahájení studia

 

Akce dokumentů