E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti fakulty

Studijní programy

 


Studenti navazujícího magisterského studia odpovídali na tři otázky:
1. Proč byste doporučil/a studium Vašeho bakalářského oboru  právě na naší fakultě dalším uchazečům?
2. Na co nejvíce vzpomínáte z bakalářského studia Vašeho oboru?
3. V čem vidíte největší přínos Vašeho bakalářského studia pro Váš život a Vaše budoucí povolání?

Biochemie

 

 1. Kantoři jsou vstřícní, je zde možnost zapojit se do výzkumu.
 2. Na nezapomenutelný letní kurz Albeř.
 3. Poznám nové lidi, můžu se lépe zařadit do pracovního prostředí, studium mi dá znalosti a zkušenosti.

Viktor Sinica, obor Biochemie

 

 1. Studium na naší fakultě bych doporučila proto, že se studenti potkávají na povinných přednáškách a mají tak velkou šanci vytvořit si dobrý kolektiv. Jak jsem slyšela od studentů jiných škol, není to až taková samozřejmost. Milý je také osobní přístup vyučujících a jejich snaha pomoci studentům.
 2. Nejvíce vzpomínám na již zmíněný kolektiv, který je podle mě nedílnou součástí studia. I přestože většina přednášek v bakalářském studiu byla nejspíš myšlena jako příprava na předměty odbornější a byly hodně obecné, našla se občas i přednáška, která byla zajímavá.
 3. Největší přínos bakalářského studia vidím v tom, že jsem se naučila zvládat zdánlivě neřešitelné situace. Naučila jsem se brát zkoušky jako výzvu a ne jako nutné zlo. Přínosem je také spolupráce školy s laboratořemi Akademie věd ČR, jelikož právě práce ve špičkových laboratořích nám poskytla cenné zkušenosti.

Michaela Dvořáková, obor Biochemie

nahoru

Biologie

 

 1. Pokud Vás zajímá biologie, tak si na oboru biologie (tzv. duhový) můžete vybrat ze spousty zajímavých předmětů různého zaměření díky naším modulům.
 2. Ráda vzpomínám na profesory, kteří přednášeli. Dále na terénní cvičení ze zoologie, kde jsme rašelině hledali největšího pavouka ČR.
 3. Chci dělat ve vědě a toto studium mě na to nejlépe připraví. Setkám se tu se spoustou skvělých (kvalitních) profesorů.

Petra Suchá, obor Biologie

 

 1. Biologie je velice zajímavá věda, která zkoumá, jak fungují organismy. Při studiu jsem se setkala s mnoha odborníky.
 2. Dobře vzpomínám na vstřícný přístup vyučujících přednášek a na pěkné odborné exkurze.
 3. Ač bylo studium zajímavé, tak si nejsem jista, zda jsem zcela dobře připravena na povolání, protože práce v zaměstnání se může velmi lišit od studia.

Karolína Horáková, obor Biologie

 

 1. Široká nabídka předmětů, brzká možnost profilace a zapojení se do výzkumných týmů, výborní pedagogové, pestrá nabídka mimovyúkových aktivit.
 2. Výborných zážitků z 1. ročníku bylo mnoho – přednášející, kteří by mě dokázali nadchnout pro obor, který bych si předtím nikdy nevybral. Perfektní zoologická exkurze v Lednici atd. Přednášky na Viničných čtvrtcích.
 3. Poměrně volný studijní plán (dle individuálních zájmů studenta) a možnost se zapojit do výzkumné skupiny.

Mertin Těšický, obor Biologie

 

 1. Výborný přístup vyučujících, technické vybavení na úrovni, množství praktických a terénních cvičení.
 2. Výborní spolužáci a parta lidí celkově, terénní cvičení.
 3. Komplexní příprava pro další studium, resp. pracovní pozice po skončení studia; získané vědomosti pro schopnost vyhledávání, třídění informací; praxe ve vyhledávání dat a jejich prezentace.

Roman Džamba, Ekologická a evoluční biologie

 

 1. Pro mě bylo důležité jméno a historie UK. Navíc obor EKOEVO a vůbec program biologie dává všem studentům možnost vybrat si předměty, které mě opravdu zajímají. Přístup učitelů a doktorských studentů je velmi vstřícný.
 2. Na spoustu exkurzí – je jich dost, člověk si může vybrat z různých lokalit a terénních prací.
 3. Dalo mi to široký rozhled a možnost výběru.

Kateřina Szostoková, Ekologická a evoluční biologie

 

 1. Asi bych našla více důvodů, ale především se mi líbí svoboda ve volbě předmětů a také celkový přístup vyučujících.
 2. Nejvíce určitě vzpomínám na terénní cvičení, zde jsem se naučila nové a praktické věci a užila si spoustu zábavy v přátelském kolektivu. Navíc to bylo za dva roky celkem 5 týdnů příjemného odreagování, většinou během zkouškového období.
 3. Nejsem si úplně jistá, jestli moje budoucí povolání bude souviset s biologií (ne, že bych nechtěla, ale myslím, že v tom velkém počtu absolventů bude vysoká konkurence). Kdybych si ale měla znovu vybrat obor bakalářského studia, určitě bych neměnila, protože biologie mě baví a ať už bude moje povolání jakékoli, biologie určitě zůstane mým koníčkem.

Martina Nacházelová, Ekologická a evoluční biologie

nahoru

Demografie

 

 1. Dobrá kvalita, možnost navazujícího studia, jiných dobrých míst, kde demografii studovat, v ČR moc není, příjemné prostředí fakulty.
 2. Skvělý kolektiv.
 3. Nestuduje to každý, dobrý základ statistiky a informatiky, přehled v ekologii, demografie je zajímavý obor s budoucností.

Lenka Papřoková, obor Demografie se sociální geografií

 

 1. Vstřícnost katedry, „DOMÁCKOST“, úzký kruh spolužáků.
 2. Spolužáky, sportovní kurzy, demografická analýza
 3. Vysokoškolský titul.

Hana Nerušilová, obor Demografie se sociální geografií

 

 1. Dvouoborové studium nabízí zajímavé propojení znalostí, které lze využít i v praxi.
 2. Na přátelskou atmosféru mezi vyučujícími i ostatními studenty.
 3. I přes náročnost studia oceňuji, že mi obor poskytl dostatečný teoretický základ a připravil na mnohé problémy, se kterými se člověk setkává v praxi či bud. povolání.

Eva Merglová, obor Demografie - ekonomie

nahoru

Geografie

 

 1. Dodává přehled o světě ve všech možných směrech, seznamuje s informačními systémy (GIS), které jsou docela v praxi využívané.
 2. Kromě dobré party hlavně na cvičení (z GIS, kartografie, tvorba map) + kurzy (zimní, letní)
 3. Zatím nemohu posoudit, ale určitě se hodí znalosti práce s GIS

Tereza Poláková, obor Geografie - kartografie

 

 1. Zde se učí o zajímavých záležitostech, které jsou všude kolem nás, ačkoliv nás o nich často nenapadlo přemýšlet.
 2. Ústní zkoušky u nejoblíbenějších vyučujících.
 3. Vzdělání v perspektivním oboru (čímž myslím především pedologii a hydrologii) + konsekvence ze sociální sféry

Vít Skála, obor Geografie - kartografie

 

 1. Studium je vhodné pro uchazeče, kteří nechtějí vyloženě technický obor, ale přesto je studium vhodné např. pro studenty středních škol.
 2. Na společné sportovní akce organizované fakultou, které jsou dobrým zpříjemněním i příležitostí k seznámení s ostatními studenty.
 3. Pro budoucí povolání se přiznám, že příliš velký přínos nevidím, spíše další navazující magisterské studium je většího přínosu. Ale pokud mohu jmenovat aspoň jedno, tak je to práce s GIS, která je velmi užitečná.

Kristýna Lihanová, obor Geografie - kartografie

 

 1. Studenti mají velký výběr z nejrůznějších předmětů a také již během studia se mohou shánět kontakty na odborníky z oboru, který je nejvíc zajímá.
 2. Velice příjemné prostředí a nápomocní spolustudenti a dobře kvalifikovaní pedagogové.
 3. Vzhledem k dvojkombinaci geografie a matematika mohu se uplatnit ve velmi rozsáhlém okruhu prací. Díky studiu geografie mám velmi dobrý všeobecný rozhled, který studenti jiných fakult a škol nemají.

Lenka Havelková, obor Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání

nahoru

Geologie

 

 1. Myslím, že studium přírodních věd přináší opravdu nový životní rozměr :). Navíc naše fakulta shromažďuje lidi a vytváří společenské prostředí, které poznat a v životě mít je super.
 2. Nejradši vzpomínám na exkurze a terénní kurzy, které byly přínosné jak kvůli mému studiu, tak kvůli spoustě skvělých zážitků s lidmi z oboru. Stejně tak ale vzpomínám i na řadu přednášek.
 3. Myslím, že v České republice by mě někde na mé budoucí povolání lépe připravili. I kdybych se ale rozhodla tomuto oboru v budoucnosti nevěnovat, o čem pochybuji, je tato škola velmi cenným přínosem pro můj život. Ať už proto, že učí člověka přemýšlet a mít k přírodě jistou míru pokory, tak i z toho důvodu, že akademické prostředí vytváří v člověku řadu společenských a morálních hodnot.

Barbora Hynková, obor Geologie

 

 1. Studentů geologie oproti dobách před pár desítkami let značně ubylo, což je škoda, neboť se jedná o obor, ve kterém si najde každý to své. V geologii se snoubí biologie, fyzika, matematika, chemie, historie a spousta dalších oborů. Studium geologie změní Váš pohled na svět (což by měl každý obor, ale geologie ho změní "svým" způsobem) a navíc - geologové jsou jako lidé i vědci příjemní a skvělí lidé:)
 2. Kurzy - nikdy nezapomenu na šestihodinové pachtění v blátě v útrobách Moravského krasu nebo na nádherný výhled na Jeseníky z vrchu u Karlovy studánky, kde jsme měli kurz geologického mapování.
 3. Absolventů geologických oborů je většinou nedostatek, proto se nebojím, že bych po dokončení studia nenašel práci. Navíc mám jistotu, že ta práce bude zčásti v přírodě, na čerstvém vzduchu, a zcela určitě bude zajímavá.

Jakub Nedvěd, obor Geologie

nahoru

Chemie

 

 1. Pokud chcete reálně dělat chemii, máte v ČR dvě smysluplné možnosti a tady je přístup učitelů mnohem vstřícnější než na VŠCHT.
 2. Ještě nevzpomínám, ještě se ho účastním.
 3. Možnost zjistit na vlastní kůži, co to znamená „dělat vědu“.

David Fatka, obor Chemie

 

 1. Lepší chemický obor v České republice nenajdete.
 2. Spolužáky, rodinou atmosféru a různé formy výzev (při studiu a laborování).
 3. Naučil mne trpělivosti, pokoře a důslednosti a dodal mi jiný pohled na svět.

Petr Motloch, obor Chemie

 

 1. Dostane se vám ucelený přehled, získáte pořádné základy ze všech odvětví chemie a podle vašeho zájmu si pak již stačí vybrat v posledním ročníku zaměření.
 2. Především rodinný přístup, pedagogy s lidským přístupem a skvělou partu lidí.
 3. Především samostatnosti, ale také to, že pokud něco chcete, tak stačí jen chtít.

David Hurný, obor Chemie

 

 1. Je to velmi zajímavý a široký obor, takže každý kdo má rád chemii i životní prostředí si zde najde to své.
 2. Velmi dobrý kolektiv a vstřícné jednání vyučujících. Také bych vyzdvihla chování paní prof. Tesařové (garanta oboru), její vstřícnost.
 3. Široké uplatnění

Jana Šmejkalová, obor Chemie životního prostředí

 

 1. Přírodovědecké fakulty připravují středoškolské učitele především po odborné stránce. Mimo pedagogických znalostí a dovedností musí být učitel na SŠ i odborník v daném oboru. Karlova Univerzita má navíc prestiž a lze zde studovat i doktorský program didaktika chemie.
 2. Přednášky doc. Zuskové a doc. Švecové.
 3. Velmi dobře mě připravilo po odborné stránce.

Jan Tříska, obor Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání

nahoru

Klinická a toxikologická analýza

 

 1. Studium nabízí především kvalitní procvičení práce v laboratoři, a co se týče přírodovědecké fakulty, vztahy mezi učitely a studenty jsou výjimečné.
 2. Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsem využil konzultačních hodin. Všichni byli vždy nápomocní.
 3. Při studiu jsem si osvojil základy fyziologie, toxikologie i biochemii a analytickou chemii, které budou určitě přínosné.

Jiří Šimůnek, obor Klinická a toxikologická analýza

 

 1. Protože se v tomto oboru naučíte, jak prakticky, tak teoreticky orientovat ve všech odvětvích chemie.
 2. Úspěšně splněné zkoušky po semestru =). Zajímavá praktika ve všech odvětvích chemie.
 3. Celkový přehled chemie, orientace v moderních chemických metodách.

Adam Čepa, obor Klinická a toxikologická analýza

nahoru

Speciální chemicko-biologické obory

 

 1. Možnost volby předmětů podle zájmu, poznání různých oborů a propojení s chemií, fyzikou...
 2. Praktická cvičení, přímé propojení s vědou.
 3. Možnost poznávat biologii v širších souvislostech a možnost zapojit se do výzkumu.

Eliška Kobercová, obor Molekulární biologie a biochemie organismů

 

 1. Jedná se o progresivní obor s velkým potenciálem. Díky modulovému kreditovému systému se může student prakticky od 1. ročníku profilovat prostřednictvím volitelných předmětů do své vlastní oblasti zájmu a možná i budoucí profesi. (Bohužel mi trochu chybí kolektiv, něco na způsob kruhů na jiných VŠ dále fakultní kulturní akce.)
 2. Na satisfakci na konci zkouškového období a příchod prázdnin =)
 3. Rozhodně v práci s informacemi. Na střední škole se student naučí učit a zkusí si pracovat s fakty. To pak prakticky využije na VŠ. V zásadě je irelevantní, co člověk studuje (to koresponduje s jeho zájmem), záleží na intelektuální práci.

Michal Zima, obor Molekulární biologie a biochemie organismů

 

 1. Studium Molekulární biologie a biochemie organismů na PřF UK je podle mého názoru nejlepší příprava pro práci v tomto oboru – člověk si osvojí teoretické i praktické znalosti, oceňuji také moderní přístup fakulty ke vzdělávání (např. možnost indiv. tvorby rozvrhu, možnost vycestovat na ERASMUS, nový projekt Bakalář plus apod.).
 2. Velice oceňuji možnost tvorby rozvrhu podle vlastních zájmů. Dále také vzpomínám na spolužáky a lidi na „stejné vlně“.
 3. Už od mala jsem se zajímala o přírodu a studium na PřF UK mně umožnilo splnit si svůj sen a stát se vědkyní. Studium MOBIBO mě připravuje jak teoreticky, tak prakticky na práci v oboru.

Alena Kučerová, obor Molekulární biologie a biochemie organismů

 

 1. Naše fakulta nabízí naprosto volný výběr předmětů a umožňuje tedy každému, aby se specializoval tak, jak sám uzná za vhodné. Pilní studenti využívají a nezneužívají.
 2. Na celou řadu skvělých přednášejících – skvělých osobností. Také na můj první kontakt s budoucí laboratoří.
 3. Připravuje na budoucí vědeckou kariéru, považuji Bc. studium za mnohem důležitější, než navazující magisterské.

Vojtěch Dostál, obor Molekulární biologie a biochemie organismů

 

 1. Pokud se chcete dále zabývat molekulární biologií a podobnými obory a chcete, aby vaše studium bylo zaměřeno i na biomedicíncké obory, je obor, který studuji ten pravý. Přináší i aktuální informace a novinky ve vědě.
 2. Laboratorní cvičení. Jsou velkým přínosem, naučila jsem se základní metody, které pak člověk v budoucnu využije i v laboratorní praxi.
 3. Široký, ale dostatečně podrobný základ pro další specializaci.

Markéta Polidarová, obor Molekulární biologie a biochemie organismů

nahoru

 

Akce dokumentů