E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


Studentský Velemlok pro doc. Iva Konopáska

Cenu pro nejlepšího pedagoga, která je na PřF UK každoročně udělována na základě studentského hlasování, získal za akademický rok 2015/2016 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc., člen naší katedry. Blahopřejeme!

Publikováno 24.2.2017

Postgraduální studium – nabídka dvou míst

Studium interakce buněk s nanočásticemi (spolupráce laboratoře virologie KGM PřF UK a Biomedicínského centra LF v Plzni UK / Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK)

Publikováno 5.1.2017

Akce dokumentů