E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO zaměstnaneckém oddělení

Zaměstnanecké oddělení zajišťuje komplexní pracovněprávní a mzdovou agendu. Zabezpečuje výběr a přijímání pracovníků fakulty a jejich adaptaci.


Informace pro zaměstnance | Dokumenty | Formuláře


Kontakt:

Zaměstnanecké oddělení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: pam@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1133
Kontakty na zaměstnance

Úřední hodiny :
Pondělí, středa   13:00 - 15:00                                                                                                                            Úterý, čtvrtek 9:00 - 11:00

Mimo tyto hodiny bude možná konzultace na zaměstnaneckém oddělení pouze po předchozí telefonické domluvě.

HARMONOGRAM DOČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ 2019 ZVEŘEJNĚN V INFORMACÍCH PRO ZAMĚSTNANCE 

Služby oddělení:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

Agenda Garant agendy
Vedoucí zaměstnaneckého oddělení, zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců (školení, kurzy ...), výkazy a statistiky, zajišťování jazykové výuky pro zaměstnance, administrativa spojená s výběrovámi řízeními 

Ing. Kateřina Konečná  221951130

Agenda evidence dohod konaných mimo hlavní pracovní poměr (DPP, DPČ)

Pracovní doba od 7:30 - 12 h

Dagmar Slabá 221951114

Mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek, ...) pro pracoviště chemie, geografie, geologie a celofakultní pracoviště, zdravotní pojišťovny

Mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek, ..) pro pracoviště sekce biologie a Botanická zahrada, zdravotní pojišťovny

Marcela Francová 221951132

Monika Kovandová 221951134

 

Agenda PaM pro sekce biologie, chemie, děkanát, celofaklutní pracoviště, Biocev, stravenky, přeúčtování mezd, resetování PIN

Agenda PaM pro sekci geografie a geologie, agenda příspěvků ze sociálního fondu, agenda docházek pro jednotlivá pracoviště, přeúčtování mezd pro sekce geografie a geologie

Ivana Makovičková 221951133

Petra Hlavová 221951133

Pracovněprávní agenda pracoviště biologie, Přírodovědná školka Rybička, ÚŽP, Botanická zahrada PřF UK, Biocev, evidence cizinců, výběrová řízení akademických a vědeckých pracovníků

 

Pracovněprávní agenda pracoviště chemie, geografie, geologie, ÚAMVT, KTV, evidence cizinců, výběrová řízení akademických a vědeckých pracovníků

Petra Koderová 221951131


Ing. Monika Vernerová

221951131

Spisová služba, likvidace faktur zaměstnaneckého oddělení, evidence majetku zaměstnaneckého oddělení

Irena Chybová

221951049

 

Akce dokumentů