E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO odboru

Zaměstnanecký odbor zajišťuje pracovněprávní agendu (pracovní smlouvy a dohody konané mimo pracovní poměr) a mzdovou agendu (vč. zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a daní z příjmu), lékařské prohlídky, recruitment, hodnocení zaměstnanců a příspěvky ze sociálního fondu.

Mzdové oddělení | Personální oddělení


 
Kontakt:

Albertov 6, 128 00 Praha 2, 3. patro
e-mail: pam@natur.cuni.cz 

 
Úřední hodiny:

Pondělí, středa   13:00 - 15:00
Úterý, čtvrtek 9:00 - 11:00   

Mimo tyto hodiny bude možná konzultace na zaměstnaneckém odboru pouze po předchozí telefonické domluvě.
 

  
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
Vedoucí odboru statistická hlášení, zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců (školení, kurzy...) Ing. Kateřina Konečná
katerina.konecna@natur.cuni.cz
221 951 130
Albertov 6, 3. patro, dveře 335
  Spisová služba, likvidace faktur zaměstnaneckého odboru, evidence majetku zaměstnaneckého odboru, evidence zaměstnanců - cizinců u zdravotních pojišťoven Radka Süssová
radka.sussova@natur.cuni.cz
221 951 1049
Albertov 6, 3. patro, dveře 337

 
 

Mzdové oddělení

 
O oddělení 

Mzdové oddělení zajišťuje zpracování mezd, výplatu nemocenských dávek, agendu zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a daně z příjmu.

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
Vedoucí mzdového oddělení mzdová agenda pro pracoviště chemie, geografie, geologie, celofakultní pracoviště, zpracování mezd včetně hlášení na příslušné úřady a pojišťovny, problematika mezd a daní v oblasti zaměstnávání cizinců Marcela Francová
marcela.francova@natur.cuni.cz
221 951 132
Albertov 6, 3. patro, dveře 320
Mzdová účetní mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek, ..) pro pracoviště sekce biologie a Botanická zahrada, výplata OON Silvie Vaněčková
silvie.vaneckova@natur.cuni.cz
221 951 134
Albertov 6, 3. patro, dveře 320

 
 

Personální oddělení

 
O oddělení 

Personální oddělení zajišťuje pracovněprávní agendu týkající se změn, prodloužení či ukončení stávajících pracovních smluv, nástupu nových zaměstnanců do pracovního poměru, zpracování a evidenci dohod konaných mimo pracovní poměr.

Poradíme s nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou, s žádostí o tvůrčí či neplacené volno, s výjezdem zaměstnanců do zahraničí, s vystavením formuláře A1, s docházkou, s přeúčtováním mezd a s příspěvky zaměstnancům ze sociálního fondu.

Zabýváme se také agendou atestací a výběrových řízení akademických a vědeckých pracovníků.

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
Vedoucí personálního oddělení, zástupce vedoucí odboru agenda PaM pro sekce biologie, chemie, celofakultní pracoviště a děkanát, stravenkový paušál, přeúčtování mezd, tvůrčí volno, DOR, refundační odměny, refundace mezd Ivana Vernerová Makovičková
ivana.makovickova@natur.cuni.cz
221 951 133
Albertov 6, 3. patro, dveře 324
Referent PaM agenda PaM pro sekce geologie a geografie, přeúčtování mezd pro sekce geografie a geologie,  agenda evidence dohod konaných mimo hlavní pracovní poměr Petra Hlavová
petra.hlavova@natur.cuni.cz
221 951 133
Albertov 6, 3. patro, dveře 324
Personalistka pracovněprávní agenda pracovišť biologie, Přírodovědná školka Rybička, ÚŽP, Botanická zahrada PřF UK, BIOCEV, evidence cizinců, důchodové zabezpečení, výběrová řízení akademických a vědeckých pracovníků, atestace akademických a vědeckých pracovníků, angličtina pro THP Petra Hyková
petra.koderova@natur.cuni.cz
221 951 131
Albertov 6, 3. patro, dveře 322
Personalistka pracovněprávní agenda pracovišť děkanátu, chemie, geologie, geografie, ÚAMVT, KTV, evidence cizinců, důchodové zabezpečení, výběrová řízení akademických a vědeckých pracovníků, atestace akademických a vědeckých pracovníků, Multisport karty Mgr. Helena Chmelařová
helena.chmelarova@natur.cuni.cz
221 951 131
Albechmela rovartov 6, 3. patro, dveře 322
  Evidence dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Pavla Maršíková (částečný úvazek)
pavla.marsikova@natur.cuni.cz
221 951 049
Albertov 6, 3. patro, dveře 337
  Výjezdy zaměstnanců do zahraničí - vystavování formulářů A1,hlášení zaměstnanců cizinců na úřad práce, příprava docházek pro jednotlivá pracoviště fakulty, agenda příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu, zdravotní pojišťovny Mgr. Ilona Froňková (částečný úvazek)
ilona.fronkova@natur.cuni.cz
221 951 114
Albertov 6, 3. patro, dveře 324

 

Akce dokumentů