E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Geo.knihovny.cz - nová brána do světa geografických informací

Databáze GEOBIBLINE (Geografická bibliografie ČR online), která zpřístupňuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických a kartografických dokumentů od 15. století do současnosti, se stala primárním zdrojem nové oborové brány Geo.knihovny.cz. Databáze byla obohacena o oborově příbuzná data z ostatních zdrojů zapojených do portálu Knihovny.cz, takže je nyní možné prohledávat přes 316 tisíc záznamů.

Publikováno 24.8.2023

Výstava "Země Františka Josefa: 150 let od objevení"

Geografická sekce, Mapová sbírka a Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích pořádají polární výstavu "Země Františka Josefa: 150 let od objevení". Srdečně vás zveme na slavnostní vernisáž, která se uskuteční v předsálí Mapové sbírky v úterý 13.6.2023 od 13,00 hod.

Publikováno 8.6.2023

Otevírací doba

Datum konání 19.2.2024 - 26.5.2024

Knihovny geografie v letním semestru 2024

Publikováno 16.2.2024

Tajemná Indonésie

Datum konání 7.12.2023 - 30.4.2024

Svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje!

Publikováno 15.2.2024

Erasmus

Knihovnu geografie navštívili studenti Erasmu.

Publikováno 15.2.2024

18. Kartografický den Olomouc

Datum konání 23.2.2024

V Olomouci se uskuteční v pořadí již 18. kartografický den, tradiční jednodenní seminář, který propojuje odborníky na různá témata s komunitou kartografů. Tématem letošního ročníku je Kartografie a VESMÍR.

Publikováno 29.1.2024

Novinka!

Kniha o klimatu zemí Koruny české

Publikováno 18.1.2024

Venkov 2024

Datum konání 1.2.2024

Přijďte na tradiční seminář pořádaný Výzkumným centrem rurální geografie PřF UK.

Publikováno 16.1.2024

Akce dokumentů