E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKomu je Alumni Klub PřF UK určen?

Absolvováním některého ze studijních programů, vypsaných Přírodovědeckou fakultou UK, získává každý student ve svém oboru vysoký stupeň odbornosti. Kromě toho však odchází z fakulty vybaven i dalším kapitálem: kontakty se „spřízněnými dušemi“, tedy svými učiteli a kolegy. Nenechat tyto kontakty zapadnout a poskytnout tak absolventům výhody široké sítě profesionálů spřízněných studiem na naší fakultě: to je hlavní cíl a smysl existence Alumni Klubu PřF UK.

.

Foto: Petr Jan Juračka

Členství v Alumni Klubu PřF UK  je otevřeno všem absolventům Přírodovědecké fakulty UK. Členem Klubu  se může stát každý, kdo na Univerzitě  Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě (dále jen „Fakulta“) úspěšně absolvoval některý ze studijních oborů v bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni či jejich historických ekvivalentech (RNDr., CSc., atd.).

Členové Alumni klubu budou zváni na všechny akce, které budou pořádány výhradně pro členskou základnu Alumni Klubu PřF UK a mohou čerpat výhody, popsané v záložce "Nabídka výhod".

Na pořádání akcí budou členové klubu upozorňováni prostřednictvím e-letterů či sociálních sítí Facebook a  LinkedIn (pro zaregistrované). Přehled můžete najít také na těchto webových stránkách, a to  záložce Kalendář.

Akce dokumentů