E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKrizový štáb

Kontakty na členy Krizového štábu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty.
Funkce Jméno Pracoviště Spojení Bydliště Č.mobilu
Vedoucí Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan fakulty Děkanát 221 951 120   737 679 653
Zástupce vedoucího Ing. Karel Mozr, MBA, tajemník fakulty Děkanát, člen kriz. týmu UK 221 951 136   602 740 635
Člen Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., proděkan biologické sekce Katedra parazitologie  221 951 601   777 638 506
Člen prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D., proděkan chemické sekce Katedra anorganické chemie 221 951 255   602 258 337
Člen Prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D., proděkan geologické sekce Ústav geologie a paleontologie 221 951 475   771 123 886
Člen doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., proděkan geografické sekce Kat. soc. geografie  a region. rozvoje 221 951 415   321 672 143
Člen doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., studijní proděkan Kat. soc. geografie  a region. rozvoje 221 951 425   734 692 125
Člen RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Předseda AS PřF 221 951 383    
Člen RNDr. Milan Richter Vedoucí CIT 221 951 017    
Člen Mgr. Barbora Šejblová OSBI 221 951 178   775 563 827
Člen Ing. Pavel Šimůnek, Referent PO, BOZP a CO OSBI 221 951 167   732 929 747
Člen prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. proděkan pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy 221 951 364    

 

Akce dokumentů