E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProvozní pokyny pro ukládání kol

S účinností od 11.11.2022  jsou  pro uživatele odkladových ploch pro bicykly - “kolišť“ stanoveny následující provozní pokyny pro jejich užívání:

 • Odpočinkový prostor u Genetické zahrady Albertov N12 (A8) je volně k využití studentů a
  zaměstnanců bez omezení. Odkladové plochy pro kola jsou situovány ve dvorním traktu objektu PřF Praha 2, Viničná 7, a ve vyhrazeném prostoru u Genetické zahrady, Albertov N 12, za odpočinkovým prostorem.
 • Přístupy na odkladiště Viničná a Albertov jsou chráněny čipovými zámky.
 • Provozní doba je pro obě odkladové plochy – koliště, stejná, a to od pondělí do pátku od 7.00 hod. do 19.00 hod. Ve dnech pracovního klidu nejsou odkladové plochy - koliště v provozu.
 • Možnost odložení kola má každý zaměstnanec a student UK PřF Praha, který si vyžádá u
  oddělení CIT nastavení příslušného vstupního oprávnění na zaměstnanecký nebo  studentský průkaz.
 • koliště na Albertově opatřeno bezpečnostními držáky kol, které se dají uzamknout speciálními zámky, které se dají zapůjčit na vrátnici Albertov 6, oproti vratné záloze 100,- Kč.
 • Je výslovně zakázáno, v prostoru odkladových ploch – kolišť, poškozovat instalované držáky kol, mobiliář, oplocení nebo jakékoliv další vybavení.
 • Je výslovně zakázáno provádět v prostoru odkladových ploch – kolišť, jakékoliv opravy kol nebo provozovat jakékoliv činnosti odporující platným předpisům v oblasti požární ochrany, BOZP, ochrany životního prostředí nebo odpadového hospodářství.
 • Každý uživatel koliště je povinen zajistit si svoje kolo některým se zabezpečovacích systémů, vč. instalovaných bezp. držáků kol. Pokud nebude kolo řádně v kolišti zabezpečeno, není možná případná náhrada za odcizení ze strany pojišťovny.
 • Případné poruchy vchodových systémů je nutno neprodleně hlásit vrátným nebo správcům z OSBI, Albertov 6 nebo Viničná 7.

 

Petr Javůrek
technický pracovník OSBI

 

Akce dokumentů