E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProvozní pokyny pro ukládání kol

S účinností od 1.3.2014  jsou  pro uživatele odkladových ploch pro bicykly - “kolišť“ stanoveny následující provozní pokyny pro jejich užívání:

  • Odpočinkový prostor u Genetické zahrady Albertov N12 (A8) je volně k využití studentů a zaměstnanců bez omezení. Odkladové plochy pro kola jsou situovány ve dvorním traktu objektu PřF Praha 2, Viničná 7, a ve vyhrazeném prostoru u Genetické zahrady objektu PřF Praha 2, Albertov N 12 za odpočinkovým prostorem.
  • Přístup na odkladiště Viničná je chráněn klíčovým systémem, přístup na odkladiště Albertov je chráněn čipovým zámkem.
  • Provozní doba je pro obě odkladové plochy - koliště stejná, a to od pondělí do pátku od 7.00 hod. do 19.00 hod. Ve dnech pracovního klidu nejsou odkladové plochy - koliště v provozu.
  • Možnost odložení kola má každý zaměstnanec a student UK PřF Praha, který si vyžádá u oddělení CIT nastavení příslušného vstupního oprávnění na zaměstnanecký nebo studentský průkaz, nebo na bi-sekci klíč.
  • v současné době je koliště na Albertově opatřeno novými bezpečnostními držáky kol, které se dají uzamknout speciálními zámky, které se dají zapůjčit na vrátnici oproti vratné záloze 100,- Kč.
  • Je výslovně zakázáno každému uživateli v prostoru odkladových ploch -kolišť poškozovat instalované držáky kol, mobiliář, oplocení nebo jakékoliv další vybavení.
  • Je výslovně zakázáno provádět v prostoru odkladových ploch -kolišť jakékoliv opravy kol nebo provozovat jakékoliv činnosti odporující platným předpisům v oblasti požární ochrany, BOZP, ochrany životního prostředí nebo odpadového hospodářství.
  • Každý uživatel koliště je povinen zajistit si svoje kolo některým se zabezpečovacích systémů, vč. instalovaných bezp. držáku kol. Pokud nebude kolo řádně v kolišti zabezpečeno, není možná případná náhrady za odcizení ze strany pojišťovny.
  • Případné poruchy vchodových systémů je nutno neprodleně hlásit vrátným nebo správcům z odd. OSBI, Albertov 6 nebo Viničná 7.

 

Petr Javůrek
technický pracovník OSBI

 

Akce dokumentů