E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Nemanja Vukašinović

Datum konání 23.9.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Nemanja Vukašinoviće v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Functions of the exocyst complex in secretion and cell wall biogenesis".

Publikováno 24.7.2016

Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Jan Fíla

Datum konání 31.8.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Jana Fíly v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Úloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu tabáku".

Publikováno 24.7.2016

V Praze probíhá setkání rostlinných biologů světového významu

Ve dnech 26. - 29. 6. 2016 probíhá v Praze důležité setkání rostlinných biologů evropského a světového významu „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se účastní více než 900 vědců z 58 zemí celého světa. Cílem kongresu je rozvinutí diskuse nad současnými výzvami rostlinné biologie 21. století.

Publikováno 1.6.2016

Obhajoby diplomových prací

Datum konání 1.6.2016

Srdečně Vás zveme na jarní termín obhajob magisterských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.

Publikováno 26.5.2016

Obhajoby bakalářských prací

Datum konání 2.6.2016

Srdečně Vás zveme na jarní termín obhajob bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.

Publikováno 26.5.2016

Seminář: Doc., RNDr. David Honys, Ph.D.

Datum konání 26.4.2016

Doc., RNDr. David Honys, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha): Jednoduchost a komplexita: pylové –omiky

Publikováno 19.4.2016

Akce dokumentů