E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Jak zařadit porosty krkonošské tundry?

Změny krajiny a s tím související úbytek vhodných stanovišť pro organismy je jednou z hrozeb pro biodiverzitu. Tundra je díky měnícímu se hospodaření člověka a růstu teploty jedním z ohrožených biotopů a její vegetační pokryv se značně proměňuje. Využití snímků z dálkového průzkumu země je ideální metodou pro analýzu těchto změn. A na to se zaměřili naši kartografové společně s biology a odborníky z Polska a Krkonošského národního parku.

Publikováno 31.8.2018

Světlo jako hybatel tvarové rozmanitosti smrkových jehlic

Jak smrkové jehlice svým tvarem reagují na intenzitu dopadajícího světla? Je v rámci smrkových větviček rozdíl v míře ozáření jednotlivých jehlic? Je velikost jehlic a tvar příčného řezu jehlicemi závislá na jejich orientaci na výhonu? Má ozáření větší vliv na tvar jehlic než koncentrace CO2? Tyto otázky se pokusila, pod vedením prof. Jany Albrechtové, zodpovědět doktorská studentka Zuzana Kubínová z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK ve spolupráci s kolegy z Fyziologického ústavu, Ústavu výzkumu globální změny a Botanického ústavu AV ČR.

Publikováno 31.8.2018

Obhajoby bakalářských prací

Datum konání 7.9.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.

Publikováno 30.8.2018

Obhajoby diplomových prací

Datum konání 6.9.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby diplomových prací na Katedře experimentální biologie rostlin.

Publikováno 30.8.2018

Matyáš Fendrych získal ERC Starting grant

Zisk grantové podpory od Evropské výzkumné rady (ERC) je znamením nejvyšší kvality výzkumu. Startovací grant právě získal Matyáš Fendrych z naší katedry. Na Univerzitě Karlově uspěla ještě žádost Ondřeje Pejchy z Matfyzu, podporu získalo celkem šest Čechů. Gratulujeme!

Publikováno 30.7.2018

Členové naší katedry napomohli přečtení genomu sestřenice všech rostlin

V jednom z nejprestižnějších odborných biologických časopisů The Cell vyšel nedávno článek několika desítek vědců z celého světa, na němž se podílel i tým z naší katedry experimentální biologie rostlin. Oznámili v něm přečtení genetické informace – genomu – sladkovodní řasy parožnatky Chara braunii. Tento výsledek výrazně napomůže odhalování evoluce rostlin. Co o tom říká jeden ze členů týmu, Stanislav Vosolsobě?

Publikováno 16.7.2018

Nová publikace v Nature Plants

Matyáš Fendrych se jako hlavní autor zasadil o experiment jehož výsledky vedly k nové publikaci, která vyšla v Nature Plants -> Rapid and reversible root growth inhibition by TIR1 auxin signalling.

Publikováno 29.6.2018

Obhajoby bakalářských prací

Datum konání 31.5.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.

Publikováno 22.5.2018

Semiář: Seminářové ozvěny

Datum konání 15.5.2018

Přijďte se s námi ohlédnout za letošními semináři a účastněte se diskuse, jaké semináře byste chtěli mít v zimním semestru.

Publikováno 8.5.2018

Akce dokumentů