E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Prezentace prací studentů PGS studia

Datum konání 26.10.2018

Srdečně vás zveme na prezentace našich studentů PGS studia v oboru Anatomie a Fyziologie rostlin. Prezentace proběhnou v angličtině.

Publikováno 19.10.2018

Nová publikace od kolegy Martina Vohníka v Scientific Reports

Mořské trávy jsou jedinými cévnatými rostlinami uzpůsobenými k trvalému životu pod hladinou moře a představují sice druhově chudou, zato však široce rozšířenou a ekologicky velmi významnou skupinu rostlin. Náš tým dlouhodobě zkoumá dominantní a zároveň endemickou středomořskou trávu posidonii Neptunovu (Posidonia oceanica), zejména houbové symbionty jejích kořenů - mimo jiné jsme dosud zjistili, že P. oceanica tvoří specifickou asociaci s dosud nepopsanou pleosporální houbou, která morfologicky připomíná mykorhizní symbiózy.

Publikováno 9.10.2018

Seminář: nositel Nobelovy ceny prof. Tomas Lindahl

Datum konání 16.10.2018

Srdečně vás zveme na seminář nositele Nobelovy ceny za chemii (2015), profesora Tomase Lindahla na téma "Projects on Inherited Autoimmunity and Alternative Life Forms", který se koná 16.října ve 14 hod ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 9.10.2018

Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Ondřej Borovec

Datum konání 2.11.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Ondřeje Borovce v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Houbové symbiózy v kořenech mořských trav rodu Posidonia: distribuce, fenotypová a genotypová variabilita a potenciální ekofyziologický význam".

Publikováno 4.10.2018

Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Juraj Sekereš

Datum konání 5.10.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Juraje Sekereše v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Functional characterization of plant EXO70 exocyst subunit isoforms and their membrane targeting mechanisms".

Publikováno 4.10.2018

Seminář: Ozvěny z vědeckých setkání

Datum konání 9.10.2018

Zúčastněte se s námi semináře, kde nám kolegové z katedry poreferují o zkušenostech z posledních vědeckých setkání.

Publikováno 2.10.2018

Jak zařadit porosty krkonošské tundry?

Změny krajiny a s tím související úbytek vhodných stanovišť pro organismy je jednou z hrozeb pro biodiverzitu. Tundra je díky měnícímu se hospodaření člověka a růstu teploty jedním z ohrožených biotopů a její vegetační pokryv se značně proměňuje. Využití snímků z dálkového průzkumu země je ideální metodou pro analýzu těchto změn. A na to se zaměřili naši kartografové společně s biology a odborníky z Polska a Krkonošského národního parku.

Publikováno 31.8.2018

Světlo jako hybatel tvarové rozmanitosti smrkových jehlic

Jak smrkové jehlice svým tvarem reagují na intenzitu dopadajícího světla? Je v rámci smrkových větviček rozdíl v míře ozáření jednotlivých jehlic? Je velikost jehlic a tvar příčného řezu jehlicemi závislá na jejich orientaci na výhonu? Má ozáření větší vliv na tvar jehlic než koncentrace CO2? Tyto otázky se pokusila, pod vedením prof. Jany Albrechtové, zodpovědět doktorská studentka Zuzana Kubínová z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK ve spolupráci s kolegy z Fyziologického ústavu, Ústavu výzkumu globální změny a Botanického ústavu AV ČR.

Publikováno 31.8.2018

Obhajoby bakalářských prací

Datum konání 7.9.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.

Publikováno 30.8.2018

Akce dokumentů