E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Globální změny klimatu pod mikroskopem

Na globální změny klimatu se můžeme dívat z různých úhlů. Co je způsobuje, jak jim zabránit nebo jaké mají a budou mít důsledky. Petr Kohout z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se podílel na výzkumu, který se zabývá dopady globálního oteplování na mikrobiom lesů a který se dostal až na obálku prestižního časopisu Nature Reviews Microbiology.

Publikováno 21.9.2023

PhD thesis defense: Shiv Mani Dubey

Datum konání 22.9.2023

The defense of Shiv Mani Dubey's thesis takes place at the Department of Experimental Plant Biology, Viničná 5, KFR seminar room (room 213).

Publikováno 17.9.2023

Obhajoby bakalářských prací 11. a 12. 9.

Datum konání 11.9.2023 - 12.9.2023

Srdečně Vás zveme na obhajoby bakalářských prací vypracovaných na naší katedře. Obhajoby proběhnou ve dvou dopoledních blocích v pondělí 11. a úterý 12. září.

Publikováno 8.9.2023

Domlouvací seminář

Datum konání 3.10.2023

V úterý 3. 10. 2023 se bude v zasedací místnosti KEBR (2. patro) konat domlouvací seminář. Bude se zde domlouvat výuka předmětů KEBR (ZS 2023/2024), které nejsou centrálně rozvrhovány.

Publikováno 31.7.2023

The defence of the PhD thesis of Ing., Mgr. Jana Pilátová

Datum konání 6.9.2023

Obhajoba disertační práce studentky Jany Pilátové doktorského studijního programu Experimentální biologie rostlin, PřF UK se koná na katedře experimentální biologie rostlin 6.9., 12:30 v seminární místnosti KFR, Viničná 5, 2. patro.

The defence of the PhD thesis of Jana Pilátová, a student of the doctoral study program in Experimental Plant Biology, Faculty of Science, Charles University, takes place in the Department of Experimental Plant Biology on September 6, 12:30 in the KFR seminar room, Viničná 5, 2nd floor, Prague, Czech Republic.

Publikováno 28.7.2023

The defense of the PhD of M. Sc. Lena Macrie Hunt

Datum konání 8.9.2023

Obhajoba disertační práce studentky Lena Hunt anglického doktorského studijního programu Experimental Plant Biology, PřF UK se koná na katedře experimentální biologie rostlin 8.9., 14:30 v seminární místnosti KFR, Viničná 5, 2. patro.

The defence of the PhD thesis of Lena Hunt, a student of the English doctoral study program in Experimental Plant Biology, Faculty of Science, Charles University, takes place in the Department of Experimental Plant Biology on September 8, 14:30 in the KFR seminar room, Viničná 5, 2nd floor, Prague, Czech Republic.

Publikováno 28.7.2023

Auxin v cytoplazmě! Kořenové buňky, zatočte!

Zcela nečekanou roli AFB1 receptoru v cytoplazmě a nový mechanismus signalizace v tzv. rychlé auxinové dráze, to je jeden z nejnovějších objevů vědeckého týmu pod vedením Mgr. Matyáše Fendrycha, Ph.D. z katedry experimentální biologie rostlin. Výsledky jejich výzkumu byly v červenci letošního roku publikovány hned ve dvou prestižních odborných časopisech, Molecular Plant a eLife. Gratulujeme! Podrobnosti přináší stejnojmenný článek magazínu Forum.

Publikováno 26.7.2023

Čerstvý absolvent Daniel Palouš spoluautorem článku v časopise Science

Daniel Palouš v rámci svého magisterského studia absolvoval s podporou několika nadačních fondů a Laboratoře ekofyziologie rostlin pod vedením prof. Jany Albrechtové, stáž na univerzitě ETH v Curychu v laboratoři Global Ecosystem Ecology Dr. Toma Crowthera. Výsledkem jeho pobytu je spoluautorství studie, která nedávno vyšla v časopise Science. Danielovi i celé Laboratoři ekofyziologie rostlin k tomuto úspěchu upřímně gratulujeme!

Publikováno 25.7.2023

Obhajoby bakalářských prací

Datum konání 30.5.2023

Srdečně Vás zveme na obhajoby bakalářských prací vypracovaných na naší katedře. Obhajoby proběhnou dne 30. 5. v dopoledním a odpoledním bloku.

Publikováno 16.5.2023

Termíny SZZK a obhajob DP

Datum konání 26.5.2023 - 30.5.2023

Ústní SZZK se budou konat ve dnech 26. a 29. 5., obhajoby BP dne 30. 5. Časový harmonogram bude upřesněn.

Publikováno 10.5.2023

Akce dokumentů