E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

13. 5. 2022 Naši kolegové mezi nejlepšími vědci ve vědách o Zemi

Podle žebříčku právě publikovaného na serveru research.com se několik našich kolegů z Geologické sekce naší fakulty umístilo mezi nejcitovanějšími vědci z České republiky ve vědách o Zemi a životním prostředí (Martin Mihaljevič, Vojtěch Ettler, Ondrej Lexa a František Hrouda). Ve vědách o Zemi dokonce naši kolegové obsadili první dvě místa a máme celkem tři zástupce ze sedmi v rámci všech geovědních institucí v České republice. Více na https://research.com/scientists-rankings/earth-science/cz a https://research.com/scientists-rankings/environmental-sciences/cz


 

Workshop zaměřený na hodnocení ložisek nerostných surovin

Dne 3.5.2022 od 9:00 bude v Ložiskových sbírkách probíhat praktický celodenní kurz zaměřený na oceňování ložisek nerostných surovin "Practices for Mineral Resources Statement and Study Cases", přednáší Dr. Cristian Quinones (AsGeoMin Chile). Všichni zájemci jsou srdečně zváni, pro registraci je nutné kontaktovat doc. Jiřího Zachariáše (jiri.zacharias@natur.cuni.cz). Detailní info ke stažení zde a zde.

 

 


Popularizační seminář věnovaný křemeni

U příležitosti vydání speciálního čísla magazínu Přírodovědci zaměřeného na problematiku a význam nejběžnějšího minerálu - křemene, proběhne popularizační akce, jejíž součástí bude seminář a prohlídka unikátních vzorků z depozitáře MIneralogického muzea PřF UK. Začátek akce v ůterý 3.5.2022 v 17:30 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! 

 

 


Studentská konference UNCE

Srdečně zveme všechny zájemce na studentskou konferenci Univerzitního centra excelence (UNCE), která se bude konat online dne 21. dubna 2022 ve 14:00. Na úvod konference přednese vyzvanou přednášku Prof. Mike Petronis (New Mexico Highlands University) na téma "Structural, Rock Magnetic, and Geophysical Imaging to Better Understand Magma Emplacement and Feeder Conduit Geometries Beneath Monogenetic Volcanoes". Odkaz na připojení pro zájemce poskytnou organizátoři konference (unce.conference@gmail.com). 


11. 4. 2022 Gemologický kurz Dr. Toma Stephana

SGA Student Chapter Prague pořádá pod záštitou Geologické sekce PřF UK mineralogicko-gemologický kurz Dr. Toma Stephana z Německé gemologické asociace zaměřený na turmalín a ložiska drahých kamenů východní Afriky. Kurz se koná ve dnech 7. a 8. května 2022 v Mineralogické posluchárně. Detailní informace ke kurzu ke stažení zde. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

 


29. 3. 2022 Martin Košťák jmenován profesorem

Na slavnostním ceremoniálu v Karolinu převzal z rukou ministra školství profesorský dekret náš kolega Martin Košťák, známý nejen pro své výzkumy v paleontologii a stratigrafii druhohor, ale též významný popularizátor vědy, autor několika knih a spoluzakladatel Chlupáčova muzea historie Země. Gratulujeme!

 

 


Křemen minerálem roku a v novém čísle magazínu Přírodovědci

Rok 2022 byl pod záštitou OSN/UNESCO vyhlášen rokem mineralogie Mezinárodní mineralogickou asociací. Rozhodli jsme se vyhlásit minerál roku a tím se stal KŘEMEN. V souvislosti s tím právě vychází nové číslo magazínu Přírodovědci 01/2022, kde si o křemeni můžete přečíst zajímavé články. Dne 3.5.2022 od 17:30 se ve Velké geologické posluchárně uskuteční seminář pro širokou veřejnost na téma „křemen“, kam jste všichni srdečně zváni. Součástí akce bude prohlídka křemenů Mineralogického muzea PřF UK. Pozvánka na seminář ke zhlédnutí zde.

 


 

26. 2. 2022 – Pomoc Ukrajině

Univerzita Karlova uvedla do provozu webový portál www.ukraine.cuni.cz, který bude sloužit jako centrální rozcestník pro pomoc Ukrajině a ukrajinským studentům a akademikům ze strany Univerzity a jednotlivých fakult v reakci na neospraveditelné rozpoutání války ze strany Ruské federace proti Ukrajině.
 

 


 

28. 1. 2022 – Nabídka projektů Ph.D. STARS v geologii

V rámci otevřené výzvy bylo vyhlášeno 6 nových projektů v rámci programu Ph.D. STARS. Přihlášky je možné podávat do 13. března 2022, nabízené volné pozice jsou otevřené zájemcům z celého světa, výzva je tedy mezinárodně kompetitivní. Více informací naleznete na stránkách programu Become a Star at Science in Prague (stars-natur.cz)
 


21. 1. 2022 – Tři nové výběrové kurzy

Na letní semestr jsme pro studenty připravili tři zbrusu nové výběrové kurzy. Dvě přednášky jsou zaměřeny na vulkanické a plutonické procesy spojené s horotvornými pochody a zemský magnetismus. Tématem terénního a laboratorního kurzu je aplikace horninově magnetických metod v geologii. Na kurzech se bude podílet Prof. Mike Petronis z New Mexico Highlands University, který bude naším hostem v letním semestru v rámci programu Fulbright. Detaily kurzu v letáku ke stažení zde.
 


Den otevřených dveří na geologii

Dne 14. a 15. ledna se na Přírodovědecké fakultě UK uskuteční Den otevřených dveří. V rámci této akce je připravený bohatý program, včetně živého online chatu s geology nebo prohlídky poslucháren, našich muzeí (Mineralogického a Chlupáčova muzea historie Země) a nejmodernějšího přístrojového vybavení Geologické sekce. Více informací na https://prirodovedcem.cz/dod/geologie. Všichni zájemci zejména z řad středoškolských studentů jsou srdečně zváni!
 


13. 12. 2021 – Ceny děkana PřF UK pro naše geology

Děkan Přírodovědecké fakulty UK pan profesor Jiří Zima ocenil na slavnostním koncertu v Karolinu v pondělí 13. prosince studenty a mladé akademické pracovníky, včetně našich kolegů. Cenu za nejlepší bakalářskou práci získala Dominka Linzerová (Ústav petrologie a strukturní geologie), za diplomovou práci Václav Santolík a za doktorskou disertaci Marek Tuhý (oba Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů), cenu v kategorii v kategorii mladý vědecko–pedagogický pracovník získal Filip Tomek (Ústav geologie a paleontologie). Srdečně gratulujume!

 


Jak na první zkouškové období na geologii?

Geologická akademická liga, studentský spolek, který se zaměřuje na pomoc studentům prvních ročníků geologických oborů, pořádá přednášku s užitečnými tipy a triky, jak se připravit na zkouškové období. Přednáška je určena studentům prvních ročníků a proběhne online v úterý 14.12.2021 od 19:00. Více informací na facebooku https://www.facebook.com/GAL.NATUR


 


Seminář Centra dynamiky geosféry

Dne 25. listopadu od 15:00 proběhne v Ložiskových sbírkách pravidelný výroční seminář univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (cgd.natur.cuni.cz). V rámci semináře budou prezentovány příspěvky juniorských vědeckých pracovníků (program zde). Všichni zájemci jsou srdečně zváni!


 


12. 11. 2021 – Geologové v akademickém senátu!

Do zaměstnanecké komory akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK byli zvoleni za Geologickou sekci a Ústav životního prostředí senátoři Jiří Bruthans (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky) a Martin Mazuch (Ústav geologie a paleontologie), kterým tímto blahopřejeme a přejeme klidné funkční období 2022–2024. Více o výsledcích voleb najdete zde
 


9. 11. 2021 – Mezinárodní konference Mikropaleontologické společnosti

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2021 bude naše fakulta hostovat prestižní mezinárodní konferenci Mikropaleontologické společnosti (The Micropalaeontological Society), organizovanou výzkumným týmem profesorky Holcové z Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Vzhledem k epidemiologickým omezením budou přednášky probíhat online formou. Více informací, včetně detailního programu, naleznete na webu http://web.natur.cuni.cz/ugp/tms2021

 


30. 10. 2021 – Vymírání organismů v časopise Živa

Časopis Živa založil již roku 1853 Jan Evangelista Purkyně jako přírodovědně zaměřené periodikum, do něhož hojně přispíval i zakladatel české národní geologie Jan Krejčí. Nejnovější monotematické číslo Živy pak shrnuje poznatky v oblasti "Vymírání organismů provázející život na Zemi od jeho samého počátku", do něhož přispěla hned několika články řada autorů z Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Časopis Živa vydává Akademie věd České republiky.
 


21. 10. 2021 – Výstava Příběh geologie

V Knihovně geologie byla dne 21. října slavnostně otevřena výstava Příběh geologie, která přibližuje klíčové momenty ve vývoji geologie jakožto vědního oboru, včetně více než stoleté historie geologie na naší fakultě. Výstava bude otevřena až do 20. prosince 2021 v Kettnerově studovně (Knihovna geologie) v otevírací době. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

 


27. 9. 2021 – Kurz prof. Damiana Nance "Global dynamics and supercontinent cycle"

V zimním semestru bude na Geologické sekci PřF UK opět probíhat kurz prof. R. Damiana Nance (Ohio University, USA) "Global dynamics and supercontinent cycle". Kurz proběhne v šesti blocích, první přednáška začne 6. října od 9:00 v posluchárně G1. Všichni zájemci z řad studentů i geologické veřejnosti jsou srdečně zváni! Studenti si mohou předmět zapisovat v Studijním informačním systému (SISu), kód předmětu MG420P07, rozsah 4/0, 4 kredity (zkouška).

 


13. 9. 2021 – Nová kniha o metalurgických struskách

V prestižním nakladatelství Royal Society of Chemistry byla právě publikován kniha "Metallurgical Slags: Environmental Geochemistry and Resource Potential" (https://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-1-78801-887-6), jedním z editorů a zároveň autorem či spoluautorem čtyř kapitol byl Vojtěch Ettler z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Gratulujeme! 


11. 8. 2021 – Rozhovor s prof. Janem Jehličkou v magazínu Forum

V univerzitním magazínu Forum vyšel velký rozhovor s profesorem Janem Jehličkou z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Jan je předním světovým odborníkem na organickou geochemii a zabývá se zejména využitím Ramanovy spektrometrie pro hledání stop života v horninách nejen na Zemi, ale i na Marsu, v roce 2020 rovněž obdržel významné ocenění Donatio Universitatis Carolinae. Rozhovor si přečtěte zde.


25. 6. 2021 – K. Holcová a D. Mašín jmenováni profesory

Na slavnostním ceremoniálu v prostorách Karolina převzali Katarína Holcová a David Mašín z rukou ministra školství Roberta Plagy profesorský jmenovací dekret. Katarína se zabývá zejména mikropaleontologií a paleoklimatickými rekonstrukcemi mořského prostředí druhohor a třetihor, David je specialista na inženýrskou geologii, zejména mechaniku zemin a matematické modelování. Gratulujeme!


23. 6. 2021 – Pamětní medaile PřF UK pro O. Fejfara a M. Mihaljeviče

Naši kolegové prof. Oldřich Fejfar a prof. Martin Mihaljevič byli oceněni Stříbrnou medailí Přírodovědecké fakulty UK za jejich celoživotní přínos nejen fakultě, ale i vědám o Zemi, Prof. Fejfar v oboru paleontologie a prof. Mihaljevič v oboru geochemie životního prostředí. Medaili převzali z rukou pana děkana na slavnostním ceremoniálu v prostorách Knihovny chemie. Gratulujeme!

 


14. 6. 2021 – Vojtěch Janoušek jmenován profesorem

Vojtěch Janoušek působící současně na České geologické službě a Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK byl 5. června 2021 jmenován profesorem. Vojtěch se zabývá převážně geochemií a vznikem magmatických hornin a statistickou analýzou a zpracováním geochemických dat, tyto obory u nás rovněž dlouhodobě přednáší. Gratulujume!
 


27. 5. 2021 – SGA Student Chapter Prague

SGA je studentský spolek sdružující studenty a zájemce o ložiskovou geologii a mineralogii po celém světě. Pořádáme mezinárodní a domácí exkurze na mineralogicky hodnotná naleziště. Jezdíme na geologicky zaměřené exkurze po celém světě. Organizujeme přednášky a semináře se zajímavými hosty. Členové spolku mají možnost se setkat se zahraničními kolegy a získat cenné zkušenosti, které pak uplatní při studiu nebo v práci. Pojďte s námi poznat spoustu zajímavých lidí a dostat se na místa, která byste normálně navštívit nemohli. Více informací na http://sga.cuni.cz/
 


11. 5. 2021 – Letní škola SÚRAO

Zájemci o geologické aspekty problematiky ukládání radioaktivních odpadů, zejména z řad studentů, se mohou přihlásit do již 4. ročníku Letní školy SÚRAO. Hlavním tématem bude výběr vhodných lokalit v horninovém prostředí Českého masivu. Více informací na https://www.surao.cz/letni-skola-surao-probehne-i-letos/.

 


29. 4. 2021 – Profesorská přednáška Martina Košťáka

Doc. Martin Košťák, který nedávno oslavil své padesáté životní jubileum, přednesl 29. 4. skvělou jmenovací profesorskou přednášku na vědecké radě Univerzity Karlovy, hladce prošel následným řízením a návrh na jmenování profesorem byl postoupen na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Gratulujeme!!!

 

 


13. 4. 2021 – Hmotnostní spektrometr typu „ICP-MS“

V Laboratořích geologických ústavů byla dokončena instalace nového hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Spektrometr Thermo Scientific dokáže analyzovat roztoky i pevné vzorky hornin na stopové až ultrastopové úrovni. Indukčně vázaná Ar-plazma umožňuje ionizovat, následně separovat v kvadrupólovém hmotnostním separátoru a nakonec detekovat v polovodičovém násobiči většinu prvků periodického systému od hmot Li po U. Zájemci o využití laboratoře hmotnostní spektrometrie z řad studentů i akademických pracovníků PřF UK mohou kontaktovat doc. L. Strnada lgu@natur.cuni.cz.
 


6. 4. 2021 – Studentská konference UNCE-SGA

V rámci spolupráce univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006) a pražské skupiny SGA (Society for geology Applied to Mineral Deposits) proběhne dne 15.4.2021 online studentská konference. Na konferenci bude prezentovat výsledky svého výzkumu 20 studentů od bakalářských až po doktorské studijní programy, a to v nejrůznějších geovědních disciplínách. Konference bude probíhat přes platformu ZOOM od 9:00 (Meeting ID: 824 8818 1216, Key: 0TMizN).
 


23. 3. 2021 – Nový kurz v LS - 3D modelování v geologii

V letním semestru proběhne blokově kurz zaměřený na pokročilé techniky 3D geologického modelování vhodný zejména pro diplomanty a doktorandy. Zpracování, vizualizace a analýza reálných 3D geologických dat jako jsou terénní dokumentace, mapy, vrtná a seismická data bude zahrnovat mimo jiné konstrukci řezů, výpočty kompakce a dekompakce a 2D i 3D kinematické modelování. Pracovat budeme se softwarem MOVE (petex.com) využívaným rutinně v ropném průmyslu. Podrobnosti zde.
 


18. 3. 2021 – Nabídka zaměstnání v oboru geologie

Státní podnik Diamo, a.s. nabízí dvě volná místa na pozici technický pracovník - geolog na centrále společnosti ve Stráži pod Ralskem. Vhodné i pro čerstvé absolventy oborů geologie nebo hospodaření s přírodními zdroji naší fakulty, zejména pro absolventy se zájmem o ložiskovou geologii, nerostné suroviny a problematiku ložisek uranu. Firma nabízí pestrou náplň práce (jak je pro geologii typické) a řadu zaměstnaneckých benefitů. Detaily v přiloženém letáčku v pdf zde a zde. Kontakt: Mgr. Vladimír Ekert.  

 


17. 3. 2021 – Nový článek v Communications Earth & Environment (Nature)

Nový článek v Communications Earth & Environment (skupina Nature), který právě publikoval tým České geologické služby ve spolupráci s doc. Ondrejem Lexou z naší fakulty, nabízí nový pohled na vývoj architektury kolizních orogenů. Navržený model "translitosférického diapirismu" vychází ze srovnání dlouhodobých geologických pozorování a pokročilých termomechanických numerických modelů. Práce naznačuje, že translitosférický diapirismus vytváří specifickou horninovou asociaci vysokotlakých hornin, ultradraselných magmat a slabě metamorfovaných hornin nadložní desky. Článek je volně ke stažení na https://www.nature.com/articles/s43247-021-00122-w
 


12. 3. 2021 – Úspěch doktorandů v soutěži GAUK

Ve velké konkurenci 788 projektů (úspěšnost 38 %) přihlášených do 18. kola soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) uspělo hned 10 projektů z geologické sekce. Naši doktorandi tak získali podoboru svých vědeckých projektů. Úspěšní řešitelé: Marco Loche, John Jonathan, Jakub Mareš, Marine Jouvent, Jan Geist, Tomáš Radoměřský, Hakan Ucar, Marta Leticia Herenio Kerkhoff, Oleksandra Chernomorets a Petr Vitouš. Více informacích o úspěšných projektech se dozvíte na stránkách GAUK: https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2021&typ=N.
 


10. 3. 2021 – Geologická akademická liga

Geologická akademická liga je studentský spolek založený v roce 2018, jehož hlavním cílem je pomáhat studentům prvních ročníků bakalářských oborů a zapojit je do studentského života na fakultě. Snaží se jim předat informace o fungování fakulty a poradit, jak se připravit na zdárné zvládnutí studia. To vše skrz přednášky, sportovní akce a neformální setkání, která pravidelně organizují členové spolku ve spolupráci se zástupci univerzity. Facebookový účet spolku můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/GAL.NATUR/
 


4. 3. 2021 – 3D mikroskop

Laboratoř zobrazovacích metod nově pořídila výkonný digitální 4K mikroskop Keyence řady VHX-7000. Mikroskop je osazen objektivem umožňující až dvousetnásobné zvětšení. Automatický motorizovaný stolek umožňuje fotit i vzorky větších rozměrů, zatímco integrovaný software složí výsledný snímek. Automatické proostření ve vertikální ose a získání 3D obrazu je samozřejmostí. Software umožňuje nejrůznější úpravy a výpočty, například analýza geometrie studovaných objektů či určení plochu barevně odlišených objektů. Zájemci o využití mikroskopu mohou kontaktovat prof. K. Holcovou katarina.holcova@natur.cuni.cz

 


24. 2. 2021 – Rozšíření Laboratoře horninového magnetismu

Laboratoř byla s novým přístrojovým vybavením přestěhována do větších prostor a vybavena novou soustavou (magnetometr AGICO JR-6A, demagnetizér LDA5, a magnetizační jednotka PAM1), která umožňuje izolaci komponent přirozené remanentní magnetizace hornin z doby jejich vzniku (např. krystalizace magmatu, uložení sedimentární horniny). Naopak kontrolovaná magnetizace vzorků je klíčem k výzkumu vnitřních struktur hornin (anisotropie magnetické remanence) a k identifikaci různých magnetických minerálů. Laboratoř je určena k využití všem zájemcům z řad akademické veřejnosti, více informací na stránkách laboratoře: http://ctg.cuni.cz/laboratory-of-rock-magnetism

 


19. 2. 2021 – Nový článek v Communications Biology (Nature)

Nový článek v Communications Biology (ze skupiny Nature), který právě publikoval doc. Martin Košťák s týmem kolegů z naší fakulty a dalších institucí z Německa, Slovenska a Maďarska, představuje unikátní nález oligocénního hlavonožce Necroteuthis hungarica (stáří cca 30 milionů let). Tento nález odhaluje, proč a jak se určité druhy adaptovaly na život v anoxickém prostředí hlubokých oceánů a díky tomu přežily katastrofické události na konci křídy (dopad meteoritu), ale i pozdější globální klimatické změny. Článek volně ke stažení na https://www.nature.com/articles/s42003-021-01714-0  
 


11. 2. 2021 – Pozvánka na habilitační řízení Alessandra Fabbrizia

Srdečně zveme všechny zájemce na habilitační přednášku A. Fabbrizia na téma "Disequilibrium processes in minerals and melt inclusions to decipher magmatic events", která proběhne v rámci zasedání Vědecké rady Geologické sekce PřF UK ve čtvrtek 11.2.2021 od 9:00 v Mineralogické posluchárně. Z epidemiologických důvodů je účast na přednášce omezená pouze na členy vědecké rady, nicméně veřejná část habilitačního řízení bude přenášena v prostředí Google Meet na odkazu meet.google.com/cnj-xuik-sue.
 


8. 2. 2021 – Pokračující úspěšné řešení projektu UNCE Centrum dynamiky geosféry

I přes značná omezení byl celosekční projekt Univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006) v minulém roce velmi úspěšný a produktivní. Jak informoval na webu hlavní řešitel projektu profesor Ettler, bylo publikováno 59 původních vědeckých publikací v renomovaných zahraničních časopisech, z toho polovina v horní čtvrtině (prvním kvartilu) rankingu časopisů podle Web of Science a 5 publikací bylo obsažených v Nature Index. Více informací na stránkách projektu zde.

 

Akce dokumentů