E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

24. 2. 2021 Rozšíření Laboratoře horninového magnetismu

Na podzim loňského roku byla Laboratoř horninového magnetismu v Ústavu geologie a paleontologie přestěhována do nových a větších prostor. Zároveň bylo pořízeno nové přístrojové vybavení. Konkrétně se jedná o automatický rotační magnetometr JR-6A a demagnetizér střídavého pole LDA5 doplněný o magnetizační jednotku PAM1. Nová soustava od společnosti AGICO s.r.o. umožňuje měření magnetické remanence a postupnou demagnetizaci ve střídavém poli. Jedná se jednu z hlavních metod využívanou v paleomagnetismu za účelem izolace komponent přirozené remanentní magnetizace hornin z doby jejich vzniku (např. krystalizace magmatu, uložení sedimentární horniny). Systém dále dokáže cíleně magnetizovat horninový vzorek. Kontrolovaný přírůstek magnetizace je klíčem k výzkumu anisotropie magnetické remanence a dále je nezbytný k identifikaci různých magnetických minerálů. Laboratoř je nyní plně v provozu a je k dispozici studentům a vědcům PřF UK. Více informací se dozvíte na stránkách laboratoře: http://ctg.cuni.cz/laboratory-of-rock-magnetism
 


19. 2. 2021 Nový článek v Communications Biology (Nature)

Nový článek v Communications Biology (ze skupiny Nature), který právě publikoval doc. Martin Košťák s týmem kolegů z naší fakulty a dalších institucí z Německa, Slovenska a Maďarska, představuje unikátní nález oligocénního hlavonožce Necroteuthis hungarica (stáří cca 30 milionů let). Tento nález odhaluje, proč a jak se určité druhy adaptovaly na život v anoxickém prostředí hlubokých oceánů a díky tomu přežily katastrofické události na konci křídy (dopad meteoritu), ale i pozdější globální klimatické změny. Článek volně ke stažení na https://www.nature.com/articles/s42003-021-01714-0  
 


11. 2. 2021 Pozvánka na habilitační řízení Alessandra Fabbrizia

Srdečně zveme všechny zájemce na habilitační přednášku A. Fabbrizia na téma "Disequilibrium processes in minerals and melt inclusions to decipher magmatic events", která proběhne v rámci zasedání Vědecké rady Geologické sekce PřF UK ve čtvrtek 11.2.2021 od 9:00 v Mineralogické posluchárně. Z epidemiologických důvodů je účast na přednášce omezená pouze na členy vědecké rady, nicméně veřejná část habilitačního řízení bude přenášena v prostředí Google Meet na odkazu meet.google.com/cnj-xuik-sue.
 


8. 2. 2021 Pokračující úspěšné řešení projektu UNCE Centrum dynamiky geosféry

I přes značná omezení byl celosekční projekt Univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006) v minulém roce velmi úspěšný a produktivní. Jak informoval na webu hlavní řešitel projektu profesor Ettler, bylo publikováno 59 původních vědeckých publikací v renomovaných zahraničních časopisech, z toho polovina v horní čtvrtině (prvním kvartilu) rankingu časopisů podle Web of Science a 5 publikací bylo obsažených v Nature Index. Více informací na stránkách projektu zde.

 

Akce dokumentů