E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Sdělení studentům PřF UK

Vedení PřF UK sleduje aktuální situaci na Filozofické fakultě i na celé Univerzitě Karlově. Existuje nemálo studentů, kteří mají kromě výuky na fakultě výuku i na FF UK, která v současnosti podléhá zvláštnímu režimu. Po rozkliknutí této aktuality naleznete pokyny pro organizaci zkoušek a studia, které momentálně platí na FF UK.

Publikováno 2.1.2024

Exkurze za rostlinou roku na EVL Hrachoviště v Brdech

Datum konání 25.5.2024

První z triptychu exkurzí do okolí Prahy, které budou věnovány letošní rostlině roku, proběhne 25. května. Cílem bude EVL Hrachoviště v Brdech. Všichni zájemci z řad studentů PřF UK, členů České botanické společnosti i široké veřejnosti jsou vítáni.

Publikováno 15.5.2024

Exkurze: Horky u Bříství ve stínu polabských svědeckých hůr

Datum konání 5.5.2024

V sobotu 11. května 2024 se koná další z jarních exkurzí, které pořádá Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK. Cílem tentokrát bude kraj svědeckých vrchů východně od Prahy. Všichni zájemci z řad studentů PřF UK, členů ČBS i široké veřejnosti jsou vítáni.

Publikováno 5.5.2024

J. Štěrbová: Národní parky Jižní Koreje

Datum konání 15.4.2024

Jak se chrání příroda v tak exotické zemi, jakou je Jižní Korea? Překvapivě dost podobně jako u nás. Více se dozvíte v pondělní přednášce, kterou pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky. Těšit se můžete také na fotografie korejských rostlin.

Publikováno 11.4.2024

Z. Caspers & P. Sekerka: Kosatce v české přírodě a zahradách

Datum konání 8.4.2024

Česká botanická společnost vyhlásila rostlinou roku 2024 kosatec sibiřský. U té příležitosti zazní v rámci přednáškového cyklu ČBS a Katedry botaniky PřF UK představení kosatců, se kterými se u nás můžeme setkat. A to v podání Zuzany Caspers a Pavla Sekerky z Botanického ústavu AV ČR. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou zváni.

Publikováno 28.3.2024

Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do Větrušických roklí

Datum konání 23.3.2024

Další exkurze České botanické společnosti a Katedry botaniky PřF UK povede po stopách Josefa Velenovského za mechem Schistidium flaccidum a mnohými dalšími druhy, jak mechorostů, tak lišejníků, i prvních kvetoucích cévnatých rostlin. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.

Publikováno 20.3.2024

J. Květ: Dvojí částečná obnova mokřadní vegetace bývalého Kobylského jezera na JV Moravě

Datum konání 18.3.2024

RNDr. Jan Květ, CSc. byl v loňském roce zvolen čestným členem České botanické společnosti. Ve své přednášce nás seznámí s osudy Kobylského jezera na jihovýchodní Moravě. Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou vítání.

Publikováno 14.3.2024

M. Hůla: Estetické vnímání květin člověkem

Datum konání 11.3.2024

Další z přednášek pondělního přednáškového cyklu bude věnována kráse květin. Ovšem z vědeckého pohledu. Do tajů estetického vnímání posluchače zavede Martin Hůla z Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.

Publikováno 6.3.2024

Akce dokumentů