E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře Katedry botaniky

Letní semestr 2016-17

21.2.

Jakub Sakala

 Ústav geologie a paleontologie, PřF UK

Z Jáchymova přes Třeboň na Slavkov aneb co vypráví oligocenní dřeva

28.2.

Philippe Choler

Laboratoire d'Ecologie Alpine, CNRS & Univ. Grenoble Alpes

Integrating ecology and evolution to investigate multi-trophic species assemblages: a case study from temperate European mountains

7.3.

flash presentace pracovníků katedry

 

Vít Hubka, Jana Knappová, Jiří Neustupa, Petr Sklenář, Pavel Škaloud, Martin Weiser

14.3.

Miroslav Svoboda

Katedra ekologie lesa, fakulta lesnická a dřevařská ČZÚ

Disturbance, biodiversita a management středoevropských lesů

21.3.

doktorandský seminář

 

Anna Potůčková: Vegetation change in northern Pannonia from the Late Glacial to present;  Alejandra Rendina González: Stress-induced memory in clonal plants;  Zuzana Haňáčková: Endophytic community in shoots of Fraxinus excelsior and its competitive potential against Chalara fraxinea

28.3.

Zuzana Münzbergová

katedra botaniky PřF UK

Towards understanding species ability to cope with changing climates

4.4.

Milan Chytrý

Ústav botaniky a zoologie MU, Brno

Mezinárodní vegetační databáze a jejich využití

11.4.

seminář UNCE

 

Zdeněk Janovský: Role klonality v životních cyklech rostlin; David Svoboda: Herbivorie a lišejníky; Jakub Kreisinger: Gastrointestinální mikrobiota ptáků; Jana Kulichová: Skrytá diverzita rozsivek z ekologického pohledu

18.4.

Antonín Machač

Centrum pro teoretická studia UK

Diversity dynamics across scales

25.4.

Christoph Rosche

Institute of Biology,  Martin Luther University Halle-Wittenberg

Polyploidy can increase colonization ability - lessons from native and invasive range dynamics of spotted knapweed

2.5.

Patrick Monnahan

John Innes Centre, Norwich

The genomic architecture of flowering time varies across time and space in Mimulus guttatus

9.5.

Beáta Oborny

Dept. Plant Taxonomy, Ecology and Theoretical Biology, Loránd Eötvös University, Budapest

Fluctuating vs. shifting ranges of species

16.5.

Peter Biedermann

Max Planck Institute for Chemical Ecology, Jena

Farming under bark: Ecology and evolution of ambrosia beetle fungiculture

 

Všechny semináře se konají v Krajinově posluchárně (2. patro, Benátská 2, Praha 2). Hosté vítáni!

 

 

Akce dokumentů