E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty

Přehled kontaktů geografické sekce.

Adresa

Sekce Geografie
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43, Praha 2

E-mail: sekce-gr@natur.cuni.cz
Tel:  (+420) 221 951 351

Proděkan

Proděkan jmenovaný děkanem fakulty zodpovídá za správu pracovišť sekce prostřednictvím koordinace pedagogické, vědecké, hospodářské a provozní činnosti základních pracovišť sekce. Funkční období proděkana je čtyřleté, přičemž stejná osoba může vykonávat tuto funkci zpravidla maximálně dvě funkční období po sobě. Proděkana podporuje sekční sekretariát. Výkonným orgánem správy sekce je kolegium proděkana, které se skládá z proděkana a vedoucích kateder a účelových pracovišť sekce. Stálým poradním orgánem proděkana je sekční vědecká rada.

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 
martin.ourednicek@natur.cuni.cz
Tel:
(+420) 221 951 415
Místnost:
Albertov 6,
3. patro,
č. 370A

 

Sekretariát: Alena Doubková, e-mail: sekce-gr@natur.cuni.cz, Tel: 221 951 351

Tajemník sekce: RNDr. Petra Špačková, Ph.D., e-mail: petra.spackova@natur.cuni.cz

Studijní poradce: RNDr. Dana Fialová, Ph.D., e-mail: danafi@natur.cuni.cz


Pracoviště geografické sekce

Pracoviště E-mail a telefon na sekretariát pracoviště Sídlo
Knihovna geografie knihgeog@natur.cuni.cz 221951357 Albertov 6
Mapová sbírka mapcol@natur.cuni.cz 221951355 Albertov 6
Katedra fyzické geografie a geoekologie kfgg@natur.cuni.cz 221951366 Albertov 6
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje ksgrrsek@natur.cuni.cz 221951389 Albertov 6
Katedra demografie a geodemografie demodept@natur.cuni.cz 221951418 Albertov 6
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie gis@natur.cuni.cz 221951402 Albertov 6

Akce dokumentů