E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty

Přehled kontaktů geografické sekce

Adresa

Sekce Geografie
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43, Praha 2

E-mail: sekce-gr@natur.cuni.cz
Tel:  (+420) 221 951 351

Proděkan

Proděkan jmenovaný děkanem fakulty zodpovídá za správu pracovišť sekce prostřednictvím koordinace pedagogické, vědecké, hospodářské a provozní činnosti základních pracovišť sekce. Funkční období proděkana je čtyřleté, přičemž stejná osoba může vykonávat tuto funkci zpravidla maximálně dvě funkční období po sobě. Proděkana podporuje sekční sekretariát. Stálým poradním orgánem proděkana je sekční vědecká rada.

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 
martin.ourednicek@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz 
www.urrlab.cz
Tel:
(+420) 221 951 415
Místnost:
Albertov 6,
3. patro,
č. 370A

Sekretariát

Alena Doubková  
sekce-gr@natur.cuni.cz
Tel:
(+420) 221 951 351
Místnost:
Albertov 6,
3. patro,
č. 370A

Tajemník sekce

  RNDr. Petra Špačková, Ph.D.  
petra.spackova@natur.cuni.cz
Tel:
(+420) 221 951 379
Místnost:
Albertov 6, 4NP, místnost 365, Legerova 5, 4NP, místnost 325

 


Pracoviště geografické sekce

Pracoviště E-mail a telefon na sekretariát pracoviště Sídlo
Knihovna geografie knihgeog@natur.cuni.cz 221951357 Albertov 6
Mapová sbírka mapcol@natur.cuni.cz 221951355 Albertov 6
Katedra fyzické geografie a geoekologie kfgg@natur.cuni.cz 221951366 Albertov 6
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje ksgrr@natur.cuni.cz 221951389 Albertov 6
Katedra demografie a geodemografie demodept@natur.cuni.cz 221951418 Albertov 6
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie gis@natur.cuni.cz 221951402 Albertov 6

 

Umístění fakulty

Přehled poslucháren

 

 

 

Akce dokumentů