E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty

Přehled kontaktů geografické sekce

Adresa

Sekce Geografie
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43, Praha 2

E-mail: sekce-gr@natur.cuni.cz
Tel:  (+420) 2 2195 1351


Proděkan

Proděkan jmenovaný děkanem fakulty zodpovídá za správu pracovišť sekce prostřednictvím koordinace pedagogické, vědecké, hospodářské a provozní činnosti základních pracovišť sekce. Funkční období proděkana je čtyřleté, přičemž stejná osoba může vykonávat tuto funkci zpravidla maximálně dvě funkční období po sobě. Proděkana podporuje sekční sekretariát. Stálým poradním orgánem proděkana je sekční vědecká rada.


doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 

E-mail: martin.ourednicek@natur.cuni.cz 
URL: www.natur.cuni.czwww.urrlab.cz

Tel: (+420) 2 2195 1415
Místnost: Albertov 6, 3. patro, č. 370A
 


Sekretariát


Alena Doubková  

E-mail: sekce-gr@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1351
Místnost: Albertov 6, 3. patro, č. 370A

 


Tajemnice sekce


Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.

E-mail: nina.dvorakova@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1972
Místnost: Legerova 5, ​místnost 325

 


Pracoviště geografické sekce

Pracoviště E-mail a telefon na sekretariát pracoviště Sídlo
Knihovna geografie knihgeog@natur.cuni.cz 2 2195 1357 Albertov 6
Mapová sbírka mapcol@natur.cuni.cz 2 2195 1355 Albertov 6
Katedra fyzické geografie
a geoekologie
kfgg@natur.cuni.cz 2 2195 1366 Albertov 6
Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
ksgrr@natur.cuni.cz 2 2195 1389 Albertov 6
Katedra demografie
a geodemografie
demodept@natur.cuni.cz 2 2195 1418 Albertov 6
Katedra aplikované
geoinformatiky a kartografie
gis@natur.cuni.cz 2 2195 1402 Albertov 6

 

Umístění fakulty

Přehled poslucháren

 

 

 

Akce dokumentů