E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlužby geografické sekce

Výzkum a výuku na katedrách geografické sekce podporují sekční účelová pracoviště a služby.

 

Účelová zařízení

Základní služby celosekčního významu poskytují sekční účelová zařízení: geografická knihovna a mapová sbírka. Geografická knihovna prodělala v létě 2005 rozsáhlou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření, úplnou změnu výpůjčního systému s otevřením živého knihovního fondu pro volný přístup uživatelům a zavedení elektronického půjčování na studentské a zaměstnanecké karty. Mapová sbírka, původně fakultní pracoviště, byla od 1.7.2005 převedena pod geografickou sekci v posledních letech prošla významnou rekonstrukcí a modernizací.

 

Knihovna

 

Sekční služby

Volkswagen Transporter a Volkswagen Caddy

Geografická sekce disponuje dvěma vozidly - dodávkou Volkswagen Transporter a osobním automobilem Volskwagen Caddy, která je pracovišti a zaměstnanci využívána při terénních výzkumech, terénní praxi, exkurzích či společných výjezdech na semináře a konference.

Společný sekční software

Ze společných zdrojů je pořizován statistický (SPSS a SAS) a geoinformatický (Arc GIS a PCI) software. Nejvýznamnější podporu práce geografů představuje univerzitní licence ArcGIS od firmy ESRI platná od 1.1.2005.

Správa výpočetní techniky a počítačových učeben

Od září 2003 je společně zajišťována správa výpočetní techniky. Na jaře 2005 se původní jediná počítačová učebna na geografické sekci Z3 dočkala posílení v podobě nových moderních laboratoří GIS a DPZ K1 a K2. Od října 2005 zajišťuje správu Z3, K1 a K2 Centrum informačních technologií PřF UK.

 Mapová sbírka

 

Akce dokumentů