E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZapůjčení služebního vozidla Volkswagen Caddy

Provozní řád vozidla Volkswagen Caddy

V majetku geografické sekce je 5 místné vozidlo Volkswagen Caddy 4motion určené zejména pro služební pracovní cesty. Vozidlo si mohou půjčit nejen zaměstnanci geografické sekce, ale i zaměstnanci dalších pracovišť Přírodovědecké fakulty UK, kteří jsou držitelé řidičského oprávnění skupiny B (motorové vozidlo s největší povolenou hmotností do 3.500 kg). K řízení vozidla je potřeba mít platné školení řidičů!


Správcem vozidla (ne uklízečkou) je RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D., který Vám odpoví na dotazy týkající se provozu a vypůjčení vozidla, které se nedočtete v následujícím stručném provozním řádu.

  1. Rozhodnete-li se vozidlo vypůjčit pro účely přepravy osob či materiálu, nahlédněte do tabulky rezervací, ze které je patrné, ve kterých termínech je vozidlo volné a kdy je zamluvené. Svůj požadavek sdělte správci vozidla, který provede rezervaci v tabulce. Je možné rezervovat si vozidlo dlouho dopředu. Kontakt na správce vozidla: e-mail sobr@natur.cuni.cz, linka 1986 nebo mobilní telefon 728 461 872.
  2. Při převzetí vozidla bude zaznamenán aktuální stav tachometru do výpůjčního listu, který přebírající podepíše a zaváže se tím, že se seznámil se stavem vozidla. Všechny věci potřebné k provozu vozidla jsou předávány v tašce: klíč s dálkovým ovládáním, malý technický průkaz, doklad o zaplacení povinného ručení - zelená karta, kontrolní kupón k dálniční známce, kontakt na servis pro případ poruchy vozidla na cestě. Součástí převzetí vozidla je karta CCS, která umožní řidiči bezhotovostní čerpání u většiny čerpacích stanic v ČR s maximálním denním limitem 3.000,- Kč. Touto kartou je možno platit PHM (čerpat pouze motorovou naftu – ne bionaftu), letní a zimní kapalinu do odstřikovačů, oleje a myčku.
  3. Po ukončení jízdy bude při předání opět zaznamenán aktuální stav tachometru, na eventuelní poškození a závady na vozidle je nutno upozornit správce vozidla, který posoudí závažnost a případně zajistí opravu. Všechny jízdy jsou evidovány správcem vozidla v knize jízd.
  4. Vozidlo je nutné vždy vracet prázdné s čistým interiérem! Při vracení vozu bude stav interiéru kontrolován a případné nedostatky bude vypůjčovatel vozidla nucen odstranit. V případě výrazného znečištění vnějšku vozidla (zejména při jízdě po nezpevněných cestách ve špatném počasí) je žádoucí před vrácením projet vozidlem myčkou, tu lze hradit CCS kartou. Ve vozidle je uložena povinná výbava (výstražný trojúhelník, lékárnička; náhradní žárovky), servisní kniha a návod na obsluhu, smeták na úklid vozidla, škrabka na okna. Ve vozidle jsou rovněž reflexní vesty. Pozor, v případě defektu je potřeba vystoupit z vozidla již s oblečenou vestou.
  5. Cena za jeden km byla podle průměrné spotřeby paliva a průměrné ceny nafty stanovena na 5,50 Kč. V této ceně jsou již zahrnuty náklady na tankování (bezhotovostní platba kartou CCS). Čerpat na kartu CCS lze pouze v ČR! Výpůjčka se platí vyplněním výpůjčního listu, kterým se pronájemce vozidla zavazuje k uhrazení částky za ujeté km (počet km x 5,50 Kč). Nejpozději při vrácení vozidla je vypůjčovatel povinen uvést číslo účtu (zakázky), ze kterého bude částka vnitrofakultním převodem z grantových, katederních či jiných zdrojů převedena na účet vozidla nebo předepsanou částku složí na daný účet v pokladně fakulty. Tato vyúčtování probíhají 1x měsíčně.
  6. Při cestách do zahraničí je vzhledem k nemožnosti použít kartu CCS (mezinárodní CCS karta je neúměrně drahá, vozidlo najede většinu kilometrů v Česku nebo nedalekém příhraničí) potřeba postupovat následovně: Před opuštěním ČR je ideální natankovat plnou nádrž (akční rádius vozidla je cca 800 km), v zahraničí je nutno tankovat za peníze pracovníka (v návrhu na vyslání lze požádat o zálohu). Při vracení vozidla bude po předložení dokladu o tankování odečtena tato částka (po přepočtení aktuálním kursem měny) od celkové ceny za výpůjčku, která je kalkulovaná na základě ujetých kilometrů. Nafta bude vypůjčovateli proplacena při vyúčtování pracovní cesty, proto je potřeba uschovat doklad.
  7. Vozidlo je řádně pojištěno jak zákonným pojištěním, tak i pojištěním havarijním a proti odcizení. Havarijní pojištění je se spoluúčastí 5 %, minimálně 5 000,- Kč. Vozidlo je vybaveno celoroční dálniční známkou pro ČR.
  8. V případě vzniku škody na motorovém vozidle ve vlastnictví Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je povinnost dle opatření děkana "č. 12/2017 k náhradě škody" vždy hlásit škodu Policii České republiky. Celou událost je pak potřeba nahlásit i správci, který provede další kroky. Dále bude postupováno v souladu s výše uvedeným opatřením děkana č. 12/2017.

 

Provozní řád vozidla Volkswagen Caddy ke stažení

 

 

Za obsah zodpovídá: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (e-mail sobr@natur.cuni.cz, linka 1986)

Akce dokumentů