E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPatenty

Způsob modifikace detekčního kvasinkového kmene

Mgr. Irena Vopálenská ( původce za PřF UK)

prof. RNDr.Zdena Palková, CSc

http://spisy.upv.cz/Applications/2014/PPVCZ2014_0269A3.pdf

 

Postkolonová derivatizace tuhým derivatizačním činidlem v HPLC nebo CLC

prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (původce za PřF UK)

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305127.pdf

 

Kombinovaný miniaturizovaný elektrodový systém se stříbrnou amalganovou elektrodou

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc (původce za PřF UK)

http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028234.pdf

 

Útvar obsahující alespoň jednu vrstvu nanovláken a způsob výroby vrstvy nanovláken

Mosinger, J. (původce za PřF UK)

http://patentscope.wipo.int/search/en/WO2008000198
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303243.pdf

WO2008000198; CZ 303243


Deriváty triterpenoidů pro léčbu nádorových onemocnění a farmaceutická kompozice je obsahující

Šarek, J. (původce za PřF UK)

US20140066498, CZ 301158

http://www.google.com/patents/US20110288061
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301158.pdf


Způsob přípravy betulin-diacetátu z březové kůry z papíren

Šarek, J. (původce za PřF UK)

CZ 301038, CA2673226A1, CA2673226C, EP2125860B1, US8093413, US20090318719, WO2008086759A2, WO2008086759A3

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301038.pdf
http://www.google.com/patents/WO2008086759A2?hl=cs&cl=en


Způsob přípravy inkluzního komplexu pentacyklických a tetracyklických terpenoidů a farmaceutického prostředku obsahujícího tento inkluzní komplex, inkluzní komplex pentacyklického nebo tetracyklického terpenoidu a farmaceutický prostředek obsahující tento inkluzní komplex.

Šarek, J. (původce za PřF UK)

CZ 300722

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/300/300722.pdf

US20090325919, CA2666437A1, CA2666437C, CA2762911A1, CA2762911C, EP2068882A2, US8653056, WO2008037226A2, WO2008037226A3, , JP2010204921 T

http://www.google.com/patents/US20090325919


Ligandy estrogenových receptorů alfa a beta, způsob jejich přípravy a farmaceutické prostředky, které je obsahují

Kotora, M. (původce za PřF UK)

CZ 300376, http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/300/300376.pdf

EP2274316A1, EP2274316B1, US8334280, US20110118225, WO2009135449A1

http://www.google.com/patents/EP2274316A1


Soubor tří vzájemně mikroskopicky rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem pro současné trojnásobné imunoznačení

Šloufová, I. (původce za PřF UK)

CZ 21822 (užitný vzor)

http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0021/uv021822.pdf


Obousměrná past pro odchyt migrujících bentických vodních živočichů

Petrusek, A. (původce za PřF UK)

CZ 22677 (užitný vzor)

http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022677.pdf


Produkční kmen řasy Chlamydomonas cf. nivalis pro výrobu fosfatidylglycerolu (PG), způsob zvýšení obsahu PG v tomto produkčním kmeni, a použití tohoto produkčního kmene pro průmyslovou výrobu PG

Nedbalová, L. (původce za PřF UK)

CZ 303645

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303645.pdf


Způsob identifikace regelačních cyklů

Křížek, M. (původce za PřF UK)

CZ 304120

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304120.pdf


Postkolonová derivatizace tuhým derivatizačním činidlem v HPLC

Coufal, P. (původce za PřF UK)

CZ 845A3

http://spisy.upv.cz/Applications/2010/PPVCZ2010_0845A3.pdf


Tubulární elektrolytická průtoková cela pro elektrochemické generování těkavých hydridů

Hraníček, J. (původce za PřF)

CZ 22139 (užitný vzor)

http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022139.pdf


Elektrochemická měřicí cela, soustava elektrochemických měřicích cel a způsob její výroby

Zima, J., Barek, J. (původci za PřF UK)

CZ 304176

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304176.pdf


Pracovní elektroda, coulometrický detektor a způsob výměny pracovního materiálu

Zima, J., Barek, J. (původci za PřF UK)

CZ 304462

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304462.pdf


Oligopyrrolové makrocykly substituované v meso-polohách glykosylovanými steroidy

CZ 302046

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302046.pdf


Submerzní kmeny Quambalaria sp. CCM 8372 a CCM 8373, směs naftochinonových barviv jimi produkovaná, způsob jejich produkce a použití

Černý, J., Císařová, I. (původci za PřF UK)

CZ 304335

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304335.pdf

 

Akce dokumentů