E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO sekretariátu děkana a tajemníka

Oddělení sekretariátu děkana a tajemníka vyřizuje veškerou agendu související s výkonem funkce děkana a tajemníka fakulty po administrativní a organizační stránce a organizuje styk pracovníků fakulty s děkanem, tajemníkem a právníkem fakulty. Vede a zpracovává evidenci tajemníkem určených smluv, agendu vnitřních předpisů fakulty, agendu medailí a Cen děkana, Cen rektora, Cen J. Hlávky, Cen MŠMT a jiných fakultních ocenění. Provádí aktualizaci složení fakultních komisí, VRF, sekčních vědeckých rad, a ASF. Součástí sekretariátu je pracoviště podatelna - které zajišťuje evidenci a distribuci korespondence celé fakulty.


Formuláře | Podatelna | Právník | Veřejné zakázky


Kontakt:

Sekretariát děkana a tajemníka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 43 Praha 2
e-mail: sekretar@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1123
Kontakty na zaměstnance

Dostupnost sekretariátu děkana a tajemníka:

pondělí - pátek: 9:00 - 11:30, 13:00 - 15:00 hod.
v případě potřeby i mimo, dle předešlé dohody

Právník:
Pondělí - pátek  9:00 - 11:30, 13:00 - 15:00 hod.

Podatelna:
Pondělí - pátek: 8:00 - 12:00 hodin
Dopisy, které budou doručeny do 11 hod. budou odeslány týž den, ostatní až den následující.

 

Služby oddělení:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

Agenda Garant agendy
Recepční sekretariátu děkana
(Korekce dat ve WHOIS (VRF, sekční VR, ASF), komunikace s veřejností) 

Karolína Zástavová,
2 2195 1123

Agenda administrování smluv a smuvních vztahů
(Průvodka ke smlouvě, Opatření děkana č. 4/2012 k uzavírání, oběhu a archivaci smluv)
Ing. Petra Stašáková,
2 2195 1129
Agenda právníka
(např. agenda smluv a smluvních vztahů, participace na dokumentech určených pro celní řízení, právní poradenství, osobní konzultace apod.)
Mgr. Pavel Toušek,
2 2195 1124
Agenda Cen děkana (formuláře o udělení ceny - všechny druhy) Jitka Komrsová,
2 2195 1122
Agenda ostatních cen (formuláře o udělení ceny - všechny druhy) Jitka Komrsová,
2 2195 1122
Agenda vnitřních směrnic
(Opatření děkana, Příkazy děkana, Sdělení děkana, Rozhodnutí děkana, Opatření tajemníka, Sdělení tajemníka, Příkazy tajemníka)
Jitka Komrsová,
2 2195 1122
Agenda podatelny
(Opatření tajemnice č. 3/2011 K oběhu dokumentů a používání elektronické spisové služby)
Marie Blažková,
2 2195 1126,
Ilona Ondráčková,
2 2195 1125
Agenda veřejných zakázek Lucie Havlová, Bc. Pavlína Mžiková, 2 2195 1174

 

 

Akce dokumentů