E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO sekretariátu děkana a tajemníka

Oddělení sekretariátu děkana a tajemníka vyřizuje veškerou agendu související s výkonem funkce děkana a tajemníka fakulty po administrativní a organizační stránce a organizuje styk pracovníků fakulty s děkanem a tajemníkem. Vede a zpracovává agendu vnitřních předpisů fakulty, agendu medailí a Cen děkana, Cen rektora, Cen J. Hlávky, Cen MŠMT a jiných fakultních ocenění. Provádí aktualizaci složení fakultních komisí, VRF, sekčních vědeckých rad, a ASF.


Formuláře


Kontakt:

Sekretariát děkana a tajemníka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 43 Praha 2

Bc. Kateřina Mlynářová - sekretářka děkana:  katerina.mlynarova@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1122

Jitka Zelenková - sekretářka tajemníka: jitka.zelenkova@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1123

Kontakty na zaměstnance

Dostupnost sekretariátu děkana a tajemníka:

pondělí - pátek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00 hod.
v případě potřeby i mimo, dle předešlé dohody

 

Služby oddělení:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

Agenda Garant agendy
Sekretářka děkana Kateřina Mlynářová,
2 2195 1122

Agenda Cen děkana (formuláře o udělení ceny - všechny druhy).

Agenda ostatních cen (formuláře o udělení ceny - všechny druhy).

Korekce dat ve WHOIS (VRF, sekční VR, ASF), komunikace s veřejností 

Agenda vnitřních směrnic
(Opatření děkanaPříkazy děkanaSdělení děkanaRozhodnutí děkana)

Podpora kolegia děkana.

Kateřina Mlynářová,
2 2195 1122
Sekretářka tajemníka Jitka Zelenková,
2 2195 1123

Agenda vnitřních směrnic
Opatření tajemníka, Sdělení tajemníka, Příkazy tajemníka)

Evidence majetku oddělení, likvidace faktur oddělení a spisová služba. 

Jitka Zelenková,
2 2195 1123

 

 

Akce dokumentů