E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní odbor

Studijní odbor zajišťuje veškerou administrativní agendu týkající se bakalářského, magisterského a doktorského studia, přijímacího řízení, stipendií, poplatků, státních rigorózních zkoušek a celoživotního vzdělávání.

Úřední hodiny

pondělí: 13 15 hod.
středa:   10
12 hod.

V neodkladných záležitostech je možné dohodnout jiný termín návštěvy.

Úřední hodiny proděkana pro studijní záležitosti doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D.:
středa: 10 12 hod.

Adresa pro osobní kontakt

Studijní odbor a oddělení

Na Slupi 433/16, 128 00 Praha 2
(v areálu Botanické zahrady PřF UK, MHD: Botanická zahrada)

Centrum dalšího vzdělávání

Místnost č. 314 ve 3. patře budovy Viničná 7, 128 00 Praha 2

Adresa pro korespondenci

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Agenda a kontakty

Akce dokumentů