E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní odbor

Studijní odbor zajišťuje veškerou administrativní agendu týkající se bakalářského, magisterského a doktorského studia, přijímacího řízení, stipendií, poplatků, státních rigorózních zkoušek a celoživotního vzdělávání.

Úřední hodiny

Případné změny úředních hodin jsou uváděny v aktualitách odboru.

Úřední hodiny během prázdnin

Studijní odbor a oddělení

Úřední hodiny pro osobní kontakt se studenty a uchazeči:
pondělí: 13 - 15 hod.
středa:   10 - 12 hod.


V neodkladných záležitostech je možné jiný termín návštěvy dohodnout s referentkou nebo kontaktní osobou příslušné agendy.

Úřední hodiny proděkana pro studijní záležitosti doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D.:
středa: 10 - 12 hod.

Centrum dalšího vzdělávání

Úřední hodiny pro osobní kontakt s účastníky a zájemci o účast v celoživotním vzdělávání:
pondělí a úterý: 9 - 15 hod.


V neodkladných záležitostech je možné jiný termín návštěvy dohodnout s referentkou nebo kontaktní osobou příslušné agendy.

Adresa pro osobní kontakt

Studijní odbor a oddělení

Na Slupi 433/16, 128 00 Praha 2
(v areálu Botanické zahrady PřF UK, MHD: Botanická zahrada)

Centrum dalšího vzdělávání

Místnost č. 314 ve 3. patře budovy Viničná 7, 128 00 Praha 2

Adresa pro zásilky

Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 12800 Praha 2

Agendy a kontakty

Akce dokumentů