E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty na Studijní odbor

VEDENÍ

SEKRETÁŘKA

STIPENDIA

ERASMUS A RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

 POPLATKY ZA STUDIUM

 POSUZOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ

SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Pro vyřešení požadavku ohledně informačního systému Studium (SIS):

- Uchazeč o studium se obrací na referentku přijímacího řízení.

- Student se obrací na referentku nebo na kontaktní osobu příslušné agendy.

- Zaměstnanec / externista se obrací na koordinátora SIS pracoviště (katedry / ústavu), na kterém na PřF působí. Není-li koordinátor SIS uveden u daného pracoviště v Seznamu kontaktů UK, poptá kontakt na koordinátora SIS u sekretářky nebo vedoucího pracovníka.

- Účastník celoživotního vzdělávání a uchazeč o tuto účast se obrací na referentku CŽV.

- Účastník rigorózního řízení a uchazeč o toto řízení se obrací na referentku rigorózního řízení.

Akce dokumentů