E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia

Informace o stipendiích v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

 

Rozhodnutí o přiznání stipendia studentům jsou studentům doručována prostřednictvím SIS. 

S odesláním rozhodnutí student obdrží notifikaci ze SIS s odkazem na záložku Písemnosti v SIS, kde si může rozhodnutí stáhnout. Aby mohlo být stipendium vyplaceno, musí být rozhodnutí pravomocné. Z toho důvodu je třeba, aby se student ihned po obdržení rozhodnutí vzdal práva na odvolání proti danému rozhodnutí kliknutím na odkaz Vzdání se práva na odvolání v modulu Osobní údaje na záložce Písemnosti v SIS.  

Vzdání se práva na odvolání není povinností studenta, ale urychlí nabytí právní moci rozhodnutí a tím i výplatu stipendia. Stipendia, u nichž se studenti hned po doručení vzdají práva na odvolání, budou vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
 Pokud se student práva na odvolání nevzdá, je nutné s výplatou čekat na uplynutí 30ti denní lhůty k odvolání a přesunout výplatu stipendia do následujícího měsíce. 

Akce dokumentů