E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


Cyklus diskusních setkání s velvyslanci...

Datum konání 5.4.2017 - 10.5.2017

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje zve studenty, pracovníky fakulty i širokou veřejnost na cyklus diskusních setkání s velvyslanci Estonska, Lotyšska a Litvy.

Publikováno 28.3.2017

Geografie na UK opět boduje v mezinárodním žebříčku!

Letošní celosvětový žebříček QS World University Rankings by Subject zahrnuje celkem 46 vědních oborů, z toho 38, které jsou pěstovány na Univerzitě Karlově. Náročná kritéria hodnocení univerzita splnila ve 37 případech, z toho mezi nejlepšími světovými pracovišti se umístila v 19 oborech, oproti 15 v loňském roce. Již několik let po sobě dosahuje v tomto srovnání nejlepšího umístění obor geografie.

Publikováno 8.3.2017

Eastern Regional Congress 2017

Datum konání 31.3.2017 - 5.4.2017

Studenti geografie a členové EGEA (European Geography Association) letos na jaře pořádají mezinárodní studentský kongres.

Publikováno 5.2.2017

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK!

Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

Publikováno 27.3.2017

Vynikající studenti Univerzity Karlovy obdrželi ceny rektora. Bodovali i zástupci naší fakulty

Miroslav Soroka, Michal Jakl, Lenka Havelková, Jan Baťka. To jsou jména studentů naší fakulty (přičemž poslední tři z Geografické sekce), kteří se stali laureáty Cen rektora UK. Ty jsou udělovány vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Gratulujeme!

Publikováno 8.3.2017

FOND MOBILITY

Informace ohledně termínů Fondu mobility na Geografické sekci PřF UK.

Publikováno 27.2.2017

Analýza kartografických zobrazení starých map

Staré mapy patří ke kulturnímu dědictví, představují důležitý zdroj informací o území. Automatizovaná detekce kartografického zobrazení umožňuje provést geometrickou rekonstrukci mapy, zpřesnit její goereferenci, či analyzovat přesnost zákresu jednotlivých obsahových prvků na mapě. Doposud se tento typ analýzy prováděl pouze vizuálním odhadem parametrů.

Publikováno 24.2.2017

Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition

Monotematické číslo Sociologického časopisu, sdružující převážně empiricky orientované příspěvky, které hodnotí proměny vybraných měst zemí střední a východní Evropy v posledních desetiletích. Na čísle se podílelo hned několik pracovníků Geografické sekce PřF UK.

Publikováno 19.2.2017

Vyšlo třetí číslo časopisu Geografické rozhledy

Třetí číslo Geografických rozhledů nabízí témata zabývající se měřením v geografii. Články ukazují vybrané jevy a veličiny, které můžeme v geografii měřit a následně vyhodnocovat. Jsou zaměřeny na ukázky analýzy reliéfu, dozvíme se, jakým způsobem jsou minulé klimatické změny archivovány v zemské kůře. Věříme, že se vám bude číslo líbit a naleznete v něm řadu inspirací, které půjdou využít ve výuce.

Publikováno 14.2.2017

Reginald Hermanns: When does progressive rock slope failure starts?

Datum konání 16.2.2017

V rámci semináře katedry vystoupí Reginald Hermanns (Norská geologická služba) s přednáškou na téma: When does progressive rock slope failure starts? Přednáška se bude konat dne 16.2.2017 od 10:00 v posluchárně Věž.

Publikováno 6.2.2017

Akce dokumentů