E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


V Karolinu byli jmenováni noví profesoři. Tři z nich jsou z naší fakulty.

Prezident České republiky Petr Pavel a ministr školství Mikuláš Bek předali 12. prosince 2023 jmenovací dekrety dvaceti sedmi osobnostem Univerzity Karlovy. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. a prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. jsou z Geografické sekce. Gratulujeme!

Publikováno 13.12.2023

Mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka získala naše studentka

V úterý 5. 12. 2023 proběhl v rezidenci primátora hl. města Prahy již 3. ročník slavnostního předávání Mimořádného stipendia prof. Miroslava Vlčka za příkladnou reprezentaci vysokoškolského studia v České republice. Stipendium profesora Miroslava Vlčka pro rok 2023 získala Adél Petrovič, studentka programu Sociální geografie a regionální rozvoj PřF UK. Gratulujeme!

Publikováno 8.12.2023

Supply Chain Resilience Center na Univerzitě Karlově

Za účasti rektorky UK a vysokých představitelů ČR i Tchaj-wanu zahájila Univerzita Karlova ve spolupráci s tchajwanskou National Chengchi University společný projekt a založily Supply Chain Resilience Center.

Publikováno 27.11.2023

Mezinárodní cena z World Landslide Forum pro V. Vilímka a J. Klimeše

Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides) udělilo cenu prof. Vítu Vilímkovi a Dr. Janu Klimešovi za výzkumy v rozvojových zemích, zejména za jejich dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Oběma oceněným gratulujeme!

Publikováno 23.11.2023

Citování kartografických dokumentů

online publikaci společně vydaly Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta) a Národní knihovna ČR (Knihovnický institut)

Publikováno 16.11.2023

Akce dokumentů