E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition

Monotematické číslo Sociologického časopisu, sdružující převážně empiricky orientované příspěvky, které hodnotí proměny vybraných měst zemí střední a východní Evropy v posledních desetiletích. Na čísle se podílelo hned několik pracovníků Geografické sekce PřF UK.

Publikováno 19.2.2017

Vyšlo třetí číslo časopisu Geografické rozhledy

Třetí číslo Geografických rozhledů nabízí témata zabývající se měřením v geografii. Články ukazují vybrané jevy a veličiny, které můžeme v geografii měřit a následně vyhodnocovat. Jsou zaměřeny na ukázky analýzy reliéfu, dozvíme se, jakým způsobem jsou minulé klimatické změny archivovány v zemské kůře. Věříme, že se vám bude číslo líbit a naleznete v něm řadu inspirací, které půjdou využít ve výuce.

Publikováno 14.2.2017

Eastern Regional Congress 2017

Datum konání 31.3.2017 - 5.4.2017

Studenti geografie a členové EGEA (European Geography Association) letos na jaře pořádají mezinárodní studentský kongres.

Publikováno 5.2.2017

Reginald Hermanns: When does progressive rock slope failure starts?

Datum konání 16.2.2017

V rámci semináře katedry vystoupí Reginald Hermanns (Norská geologická služba) s přednáškou na téma: When does progressive rock slope failure starts? Přednáška se bude konat dne 16.2.2017 od 10:00 v posluchárně Věž.

Publikováno 6.2.2017

Den otevřených dveří PřF UK 2017

Také Geografická sekce PřF UK se zúčastnila Dne otevřených dveří ve čtvrtek 19. ledna 2017. Zájemci o studium geografických oborů tak měli možnost se dozvědět užitečné informace a prohlédnout si prostory nejenom Geografické sekce.

Publikováno 20.1.2017

Seminář GIS Roll-out 2017

Datum konání 16.1.2017

Pozvánka na seminář GIS Roll-out 2017, který organizuje PřF UK společně s firmou ArcData Praha. Seminář se uskuteční dne 16. 1. 2017 (10.00–15.00 hod.). Pro registrované je vstup zdarma.

Publikováno 12.1.2017

Venkov 2017

Datum konání 2.2.2017

Pozvánka na 10. ročník diskuzního semináře.

Publikováno 11.1.2017

Geografická sekce má dva nové profesory

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. a doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Tito dva zástupci naší fakulty byli v pondělí spolu s dalšími 50 kolegy z Univerzity Karlovy a dalších českých univerzity účastníky slavnostního aktu v Karolinu, během něhož získali z rukou ministryně Kateřiny Valachové dekret o jmenování profesorem. Gratulujeme!

Publikováno 21.12.2016

Vyšlo druhé číslo časopisu Geografické rozhledy

Na začátku prosince vyšlo druhé číslo 26. ročníku Geografických rozhledů - odborně-popularizačního časopisu zaměřeného na geografické a environmentální vzdělávání vydávaného pod hlavičkou České geografické společnosti. Časopis je vhodným zdrojem či doplňkem informací pro učitele a studenty geografie a příbuzných disciplín, stejně tak i pro veřejnost mající zájem o současný geografický výzkum či zajímavá témata v oboru. Aktuální číslo je tematicky zaměřené na přírodní cykly.

Publikováno 21.12.2016

Akce dokumentů