E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Jan Felkl a syn v Toulavé kameře

Odkaz na reportáž z Roztok u Prahy k výstavě "Jan Felkl a syn", kterou pořádá Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK.

Publikováno 24.6.2019

Udílení stipendií děkanem fakulty

Dne 3. 6. 2019 děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. předal stipendia za mimořádné sportovní výkony a reprezentaci PřF UK.

Publikováno 3.6.2019

Konference ČDS 2019

Datum konání 22.5.2019 - 24.5.2019

49. konference České demografické společnosti na téma Demografie – město – venkov se uskuteční v Lednici ve dnech 22.–24. května 2019. PROGRAM KONFERENCE

Publikováno 5.5.2019

Akce dokumentů