E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Mezinárodní cena z World Landslide Forum pro V. Vilímka a J. Klimeše

Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides) udělilo cenu prof. Vítu Vilímkovi a Dr. Janu Klimešovi za výzkumy v rozvojových zemích, zejména za jejich dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Oběma oceněným gratulujeme!

Publikováno 23.11.2023

Citování kartografických dokumentů

online publikaci společně vydaly Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta) a Národní knihovna ČR (Knihovnický institut)

Publikováno 16.11.2023

Geografický sportovní den 2023

Datum konání 19.10.2023

Pozvánka na Geografický sportovní den, který se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2023.

Publikováno 1.10.2023

Bez vody to nepůjde

Datum konání 15.5.2023

Pozvánka na debatu v rámci "Geografických pondělků". Debatu moderuje prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., jejím hostem bude absolvent naší fakulty, generální ředitel s.p. Povodí Vltavy a předseda Svazu vodního hospodářství ČR RNDr. Petr Kubala.

Publikováno 10.5.2023

Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2021/2022 za geografii Miloslavem Müllerem

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. působí na Katedře fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty UK již od roku 2007, kdy zde dokončil doktorát z fyzické geografie se zaměřením na meteorologii. Kromě toho působí také na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. I když jeho okruh výzkumu je široký a přednáší mnoho předmětů, jeho zaměření je především na extrémní meteorologické jevy, zejména výrazné srážkové události. Zabývá se také popularizačními aktivitami a působí jako katecheta v pražské farnosti Vršovice, kde je dlouholetým členem pastorační rady.

Publikováno 3.4.2023

Akce dokumentů