E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDobrovolnictví na Geografické sekci

Informace pro studenty geografie, kteří mají zájem zapojit se do činností na naší sekci.

Dobrovolnictví – Geografie PřF UK v Praze

Dobrovolnický program na Geografické sekci PřF UK umožňuje zapojení studentů a studentek geografie do akademického života Geografické sekce, jejích kateder či výzkumných týmů. Program tak je pro studenty ideálním způsobem, jak se zapojit do dění, dozvědět se více o instituci, kde studují, jak se seznámit se studenty jiných oborů a mnoho dalšího. Získat za to pak mohou získat především certifikát o zapojení do dobrovolné činnosti, který je vítaný při pracovních pohovorech, stážích apod., a to i v zahraničí.

Geografické sekci pak program umožňuje lépe a efektivněji organizovat vědecké i popularizační akce malého i velkého rozsahu.

Dobrovolnické programy a zapojení studentů do nich jsou zcela běžné na zahraničních univerzitních pracovištích. Program na Geografické sekci PřF vzniká v úzké spolupráci s dobrovolnickým programem na Filozofické fakultě UK.

Co dobrovolníci získají zapojením do programu?

 • seznámení s chodem fakulty a s lidmi z různých oborů a ročníků
 • získání zkušeností při organizaci akcí
 • možnost účastnit se pořádaných společenských akcí pro dobrovolníky
 • propagační materiály geografické sekce, např. trička, placky aj.
 • nárok na knížku vydanou Nakladatelstvím ČGS
 • po absolvování více než 40 hodin oficiální dvojjazyčný certifikát – možno použít při pracovních pohovorech nebo při stážích

Jak se zapojit do dobrovolnictví?

 • vyplňte elektronickou žádost o zařazení do dobrovolnického programu
 • pravidelně kontrolujte e-mailovou schránku uvedenou pro zasílání informací o jednotlivých nadcházejících akcích
 • přihlaste se včas k jednotlivým vybraným akcím a výpomocím, kterých se chcete účastnit
 • v případě výpomoci, která nebyla zapsána zaměstnanci geografické sekce do databáze, kontaktujte koordinátorku dobrovolnického programu s žádostí o započtení odpracovaných hodin
 • koordinátorku kontaktujte i v případě jakýchkoliv otázek či potřeby dalších informací o dobrovolnictví

Chcete zapojit dobrovolníky do své akce?

 • včas nahlaste fakultní koordinátorce vaši žádost o pomoc dobrovolníků
 • termíny pro nahlašování:
  • malé akce (1–3 dobrovolníci / 1–3 hodiny práce)
   • nárazová výpomoc, drobné konference
   • 2 dny dopředu při nárazové výpomoci, týden dopředu při menších akcích
  • středně velké akce (3–6 dobrovolníků / cca 6 hodiny práce)
   • konference, náročnější úkoly, delší akce, pro které je nutná předchozí koordinace dobrovolníků
   • 14 dní dopředu kvůli případné koordinaci schůzky
  • velké akce (více než 6 dobrovolníků / celodenní akce)
   • např. Den otevřených dveří, Dny geografie,...
   • nejlépe měsíc dopředu (z důvodu nezbytného zaškolení či případné organizační schůzky)
 • zašlete konkrétní informace o akci koordinátorce dobrovolnictví
 • typy výpomocí, na které není dobrovolnictví určeno:
  • kancelářské práce (kopírování, skenování, atd.) bez další návaznosti na větší akci
  • osobní výpomoc zaměstnancům a nikoliv pracovišti

Kontaktní údaje

 

 

Akce dokumentů