E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMentoring - nabídka pro firmy

Pracujete ve firmě, jejíž předmět činnosti souvisí s tématy vědy a výzkumu, provozovanými na Přírodovědecké fakultě UK? Máte zájem získat zainteresovaného pomocníka a potenciálně i maximálně kvalifikovanou pracovní sílu? Právě k takovým účelům slouží koncept mentoringu, který prostřednictvím svých absolventů a příznivců zajišťuje i naše fakulta.

 


Máte zájem stát se mentorem pro naše studenty? Pak budeme rádi, když nám  o sobě napíšete základní informace na adresu  petra.vanharova@natur.cuni.cz. Dále vás budeme kontaktovat v souladu s harmonogramem mentoringového programu, který je uveden níže. Pokud se chces o mentoringu poučit více, stáhněte si naší krátkou MENTRORINGOVOU KUCHAŘKU.


 

Jaké jsou základní rysy mentoringu?

 • Jde o relativně nový koncept v oblasti profesního i osobního rozvoje, který umožňuje nahlédnout přímo do prostředí firem či vědeckých pracovišť.
 • Student ("mentee", "učeň") je zapojován přímo reálných pracovních situací.
 • Rozsah a obsah spolupráce záleží na konkrétní dohodě mezi mentorem a studentem, délka trvání vyplývá z harmonogramu mentoringového roku (viz níže). Konkrétní náplň i časové investice obou stran jsou specifikovány smlouvou. 
 • Obě strany se do procesu zapojují bez nároku na honorář.

 

Co obě strany získávají?

 • Student: především nové zkušenosti z reálného pracovního života, vlastní ("hands on experience") v době, kdy je ještě dostatek času nasměrování budoucího kariérního směřování. Dalším významným ziskem pro něj mohou být nové kontakty a atraktivní položka v curriculum vitae.
 • Mentor: pomocníka při praktických úkolech, nový pohled na svou vlastní práci a v neposlední řadě uspokojení z možnosti předávat zkušenosti.

Pro mentory v mentoringovém programu organizovaném Přírodovědeckou fakultou UK platí následující pravidla: 

 • Mentorem se může stát každý, kdo nabyl jistých pracovních zkušeností, dosáhl jisté pozice a má chuť své zkušenosti předávat motivovaným studentům. Před započetím procesu by si měl mentor sám dobře ujasnit své vlastní motivace.

 • Mentorem nemusí být nezbytně absolvent Přírodovědecké fakulty UK, ale kdokoliv, kdo je ochoten věnovat jejím studentům čas.

 • Oblasti, v nichž se mentoring pohybuje, nemusí být nutně nezbytně totožné  s obory studovanými na PřF UK. Student může například získávat zkušenosti v oblasti managementu či řízení lidí. 

 • Mentor má právo vybírat si svého studenta (“mentee”, česky též “učně”) podle svého vlastního uvážení na základě získaného životopisu a ústního pohovoru. Kontakty na kandidáty na pozici “učně” získává prostřednictvím Alumni klubu PřF UK.

 • “Učni” se rekrutují z řad současných studentů PřF UK všech oborů a stupňů. Požadavky na obor a vzdělání vycházejí ze strany mentora.

 • Mentor může svou pozici mentora  opustit. 

 • Vztah mezi mentorem a mentorovaným se uzavírá na určitou dobu. Rozsah spolupráce závisí na dohodě a je specifikován ve smlouvě, uzavírané mezi institucí a studentem. Doba trvání je minimálně po jedno kolo  mentoringového roku (cca semestr), může však trvat po celou dobu mentoringového roku. 

 • Mentor zadává svému učni úkoly, které musí plnit. Při neplnění závazků specifikovaných ve smlouvě  může být vztah obou kdykoliv rozvázán.

 • Na konci vztahu vyplňuje mentor i mentorovaný evaluční dotazník, který slouží pouze jako zpatná vazba pro další rozvoj mentoringového programu PřF UK a nebude nikde publikován. 

 

Harmonogram mentoringového programu PřF UK na roky 2022/2023: 

Zimní semestr: 

září - říjen 2022: registrace nových mentees, seznámení studentů i mentorů s nabídkou, mentoři si vybírají z nabídky vhodných kandidátů

2/2 října 2022: pohovory mentorů s kandidáty

2/2 října 2022 - konec ledna 2023: průběh spolupráce mentora se studentem

únor  2023: evaluace spolupráce

 

Akce dokumentů