E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRigorózní řízení

aktualizováno 11.11.2021

Absolventi magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří získali titul Magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se jim v oblasti přírodních věd uděluje titul Doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem). Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova uchazeči vysokoškolský diplom, který uchazeč může převzít, mimo jiné, při slavnostní promoci. 

Vnitřní předpisy, opatření a postupy

Rigorózní řád UK, účinný od 13.8.2021

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě, účinná od 2.6.2017

Postup rigorózního řízení na PřF

Opatření děkana č. 26/2017, kterým se stanoví výše poplatků, náležitosti přihlášky a další podrobnosti k přípravě a průběhu státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Seznam předmětů rigorózních zkoušek

Termíny státních rigorózních zkoušek

Komise pro státní rigorózní zkoušky (odkaz do SIS) - pro zobrazení členů komise je nutné předchozí přihlášení do SIS. Komise pro rigorózní zkoušky je totožná s komisí pro magisterské státní závěrečné zkoušky pro příslušný studijní obor.

Rigorózní práce

Náležitosti rigorózní práce

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací - Opatření rektora č. 72/2017

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací - Opatření děkana č. 22/2017

Titulní list závěrečné práce a prohlášení - Příloha č. 1 Opatření děkana č. 22/2017

Formulář vyjádření ke zveřejnění závěrečné práce

Promoce a diplom

Informace pro žadatele o titul RNDr. specifické pro program/obor:

Program Biochemie

Program Biologie

Program Demografie

Program Ekologie a ochrana prostředí

Program Geografie a program Epidemiologie

Program Geologie

Program Hydrologie a hydrogeologie

Program Chemie

Program Klinická a toxikologická analýza

 


V případě dalších dotazů prosím kontaktujte paní Kateřinu Tesaříkovou.

Akce dokumentů