E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Pokud máte rádi přírodu, využijte jedinečnou možnost spolu s námi odhalovat ta nejzajímavější tajemství, které skrývá naše planeta. Pro všechny zájemce o studium geověd na Univerzitě Karlově zde máme připraveno vynikající zázemí, moderní učebny, počítače, knihovny, dostupné literární databáze, špičkově vybavené laboratoře, ale především nadšené a skvělé pedagogy a neformální kamarádské prostředí. Naši studenti se samozřejmě podílejí na terénních výzkumech nejen na území naší vlasti, ale i na zahraničních expedicích. Pokud se rozhodnete studovat vědy o Zemi, otevře se vám unikátní možnost pracovat na projektech prakticky po celém světě a možná se dostanete i na ta poslední úžasná místa na naší planetě, kam dosud nevkročila lidská noha.

Pestrost a široké spektrum vědních oborů a moderních terénních a analytických metod, to jsou základní kameny, se kterými se naši studenti postupně seznámí během studia a díky nimž se pak jako absolventi velmi dobře uplatňují na pracovním trhu. O naše absolventy mají zájem jak soukromé firmy zaměřené zejména na geotechnologie, inženýrskou geologii, vodní zdroje nebo sanace a ochranu životního prostředí, tak organizace vykonávající státní geologickou službu, ministerstva a akademické instituce. Řada našich absolventů se úspěšně prosadila i v zahraničí. 

Využijte možnost studovat geovědy na nejlepší univerzitě
v České republice! 

 

 

Akce dokumentů