E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte aplikaci Word softwaru 365.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Potvrzení o studiu
V SIS si studenti mohou získávat v elektronické formě již vyplněné, obdobně tam absolventi mohou získávat potvrzení o absolvování. Studenti (i bývalí) tam mohou získávat též potvrzení o průběhu studia.
DOC/DOCX 28.01.2019
Všeobecná žádost (přerušení studia, individuální studijní plán apod.) DOC/DOCX 10.01.2022
Zápisový list - pouze pro zápis do studia po přerušení studia DOC/DOCX 23.05.2022
Prohlášení o zanechání studia DOC/DOCX 26.08.2022
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče DOC/DOCX 26.07.2022
Oznámení o změně osobních údajů DOC/DOCX 26.08.2022
Plná moc k vyzvednutí diplomu v režii RUK v režii RUK
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí DOC/DOCX 7.12.2016
Žádost o vydání Výkazu o studiu (tzv. indexu) DOC/DOCX 24.03.2020

Poplatky

   
Žádost o splátkový kalendář DOC/DOCX 29.06.2020
Dohoda o splátkách DOC/DOCX 29.06.2020

Předměty (uznání, zápis, výsledky...)

Žádost o závazné zapsání předmětu do SIS se splněnou prerekvizitou v předchozím studiu DOC/DOCX 29.06.2020
Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ DOC/DOCX 29.06.2020
Žádost o uznání již jednou splněných studijních povinností s přiznáním kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) DOC/DOCX 11.09.2023
Žádost o uznání již jednou splněných studijních povinností bez přiznání kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) DOC/DOCX 11.09.2023
Žádost o uznání kreditů získaných v rámci programu Erasmus DOC/DOCX 29.06.2020
Přihláška ke studiu předmětu PřF pro studenty jiných vysokých škol DOC/DOCX 21.08.2023

Závěrečné práce

Žádost o změnu tématu anebo vedoucího DOC/DOCX 29.06.2020

Státní zkoušky

Žádost o distanční formu konání státních závěrečných zkoušek

DOC/DOCX 25.03.2021

Akce dokumentů