E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpořte nás

Chcete napomoci své mateřské fakultě s rozvojem vědy či propagace? Máte zájem sponzorovat konkrétní vědce, konference nebo popularizační akce pořádané fakultou? Pak se na nás pochopitelně můžete obrátit!

 

Sponzorovat je možné konkrétní programy, laboratoře, konference, vědce a studenty či popularizační aktivity včetně kroužků, fakultní školky či korespondenčních seminářů. Sponzoring   je plně vázán sponzorskou smlouvu, která přesně vymezuje alokaci částky na konkrétní cíle.

Protiplnění za sponzorský dar závisí na výši částky, v principu zahrnuje prezentaci na fakultě, v jejích informačních kanálech a na akcích jí pořádaných.

Podporu lze naší fakultě vyjádřit také formou daru, který musí být věnovan na aktivity související s činností fakulty. 

 

 

 

Akce dokumentů