E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Doktorské studium v geovědních oborech na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy je především zaměřeno na samostatnou vědeckou práci a splňuje přísná mezinárodní kritéria, běžná na prestižních zahraničních univerzitách. Řada témat je též vypisována v rámci silně kompetitivního programu Ph.D. STARS. Disertační práce jsou většinou v angličtině, jsou oponovány externími posuzovateli a zahrnují původní vědecké články publikované v renomovaných vědeckých časopisech. Standardní doba studia je 4 roky, studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Spektrum výzkumných témat řešených v rámci doktorských projektů je velmi široké a zahrnuje jak geologické procesy a geodynamiku, tak aplikovanou geologii. Naši doktorandi jsou intenzivně zapojováni do výzkumných týmů a grantových projektů a často se též podílí na výuce laboratorních a praktických předmětů a terénních exkurzí.

Podrobné informace o doktorském studiu geologických oborů

Akce dokumentů