E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum


Výzkumné týmy  |  Publikace


Geologická sekce Přírodovědecké fakulty UK je jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které provádí výzkum v celé šíři geovědních oborů od základních geologických disciplín (geologie, paleontologie, petrologie, strukturní geologie, mineralogie, geochemie) až po aplikované geovědní disciplíny (geochemie životního prostředí, ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, užitá geofyzika).

Geologická sekce PřF UK disponuje laboratorním zázemím pro chemickou a strukturní analýzu geomateriálů. Seznam laboratorních přístrojů, které pracovníci využívají pro svou odbornou práci je umístěn na těchto internetových stránkách: http://web.natur.cuni.cz/www/data/fakulta/sekce4/pristroje.php

.

 

Publikační aktivita pracovníků Geologické sekce PřF UK v posledních letech, včetně výčtu recentních publikací v nejprestižnějsích odborných časopisech s impaktním faktorem (IF) větším než 3 je k nahlédnutí na stránce Publikace.

Akce dokumentů