E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

Naším dlouhodobým cílem je provádět excelentní základní a aplikovaný výzkum napříč širokým spektrem geovědních oborů. Nejvýznamnějšími vědeckými směry, v nichž dosahujeme špičkových mezinárodních výsledků jsou tradičně tektonika a geodynamika, petrologie, paleontologie, geochemie životního prostředí, inženýrská geologie a hydrogeologie. Podle hodnocení výzkumných organizací patří naše pracoviště mezi nejlepší a nejcitovanější v České republice. Jednotlivé výzkumné týmy jsou též velmi úspěšné při získávání externích finančních prostředků, ať již ve formě grantů základního výzkumu nebo aplikovaných projektů od státních organizací či soukromých firem. Naše týmy standardně provádějí svůj terénní výzkum prakticky na všech kontinentech a úzce spolupracují s prestižními zahraničními pracovišti.

Centra excelence

 

Výzkumné týmy

Akce dokumentů