E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovna ÚŽP

Od 10.3. do odvolání - Knihovna (ÚŽP) je na základě rozhodnutí krizového štábu fakulty kompletně uzavřena (kontakt: knihuzp@natur.cuni.cz).

Jednotná registrace do knihoven UK 

Vstup do katalogu knihoven Univerzity Karlovy v Praze

Nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy 1. 12. 2019 vstupuje v platnost Opatření rektora č. 36/2019: 

Knihovní řád Univerzity Karlovy

Jednotná matice výpůjček 

Od 1. ledna 2017 platí  Nová  jednotná pravidla pro půjčování, tzv. Jednotná matice výpůjček pro všechny knihovny UK,které jsou součástí Centrálního katalogu UK

O knihovně

 

Knihovna ÚŽP obsahuje fond o velikosti cca 10 000 svazků  oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a dalších s nimi úzce souvisejících oborů.

Druhy dokumentů: monografie, učebnice, skripta, ročenky, slovníky, encyklopedie, mapy, atlasy, časopisy, VŠ kvalifikační práce,  CD

Kontakt: Věra Kaidlová

Adresa: Ústav pro životní prostředí, Benátská 2, 128 01 Praha 2 (přízemí, dveře č. 38)

Telefon: +420 221 95 1906

E-mail: knihuzp(at)natur.cuni.cz

Sigla: ABD 157

Upravená výpůjční doba platí od 21. 10. 2020 do odvolání:

 Pondělí   9:00–13:00 
 Úterý  9:00–13:00
 Středa  9:00–13:00
 Čtvrtek  9:00–13:00
 Pátek  9:00–12:00

Běžná výpůjční doba

Výpůjční doba během zkouškového období

Letní výpůjční doba

Závěrečné práce v knihovně ÚŽP

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů