E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovna ÚŽP

Vstup do katalogu knihoven Univerzity Karlovy v Praze

Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jednotná matice výpůjček 

Od 1. ledna 2017 platí  Nová  jednotná pravidla pro půjčování, tzv. Jednotná matice výpůjček pro všechny knihovny UK,které jsou součástí Centrálního katalogu UK


 

 

 Od 7. do 11. května 2018 včetně bude knihovna zavřená z důvodu dovolené

 

O knihovně

 

Knihovna ÚŽP obsahuje fond o velikosti cca 10 000 svazků  oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a dalších s nimi úzce souvisejících oborů.

Druhy dokumentů: monografie, učebnice, skripta, ročenky, slovníky, encyklopedie, mapy, atlasy, časopisy, VŠ kvalifikační práce,  CD

Kontakt: Věra Kaidlová

Adresa: Ústav pro životní prostředí, Benátská 2, 128 01 Praha 2 (přízemí, dveře č. 38)

Telefon: +420 221 95 1906

E-mail: knihuzp(at)natur.cuni.cz

Sigla: ABD 157

 

Běžná výpůjční doba

Výpůjční doba během zkouškového období

Letní výpůjční doba

Závěrečné práce v knihovně ÚŽP

 

 

Akce dokumentů