E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZájemci o studium

Pozor! Novinka! Příjímací zkouška jen motivačním pohovorem. Jejím smyslem je ověřit tvoje základní znalosti v přírodních vědách. Součástí je volná diskuse o tvých zájmech v oboru Ochrana životního prostředí. Pojď to zkusit

 • Baví tě biologie, chemie, zeměpis nebo jakékoliv přírodní vědy?
 • Chceš studovat obor s výborným uplatněním v praxi?

 

Na vzájemných vztazích a vlivech ovzduší, vody, hornin, půdy, organismů, včetně člověka, ekosystémů i energie, závisí přežití lidstva na planetě Zemi. Navíc pochopení těchto vztahů je opravdu nádherné dobrodružství

Chceš jim porozumět a pomoc?

Studuj program Ochrana životního prostředí při Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Co nabízíme?   

 • studium (bakalářské až doktorandské) na prestižní škole
 • nadprůměrné šance na přijetí a motivační stipendia
 • přípravné kurzy a modelové testy
 • špičkově vybavené laboratoře
 • kvalitní učitele z výzkumu a praxe (evropská komise, státní správa, soukromé firmy, akademie věd)
 • široké uplatnění absolventů v oboru
 • zkušenosti z terénu a účast ve výzkumných týmech, a to i se zahraniční působností
 • řešení praktických úkolů již během studia
 • mezinárodní kontakty a spolupráci s vysokými školami a odborníky ze zahraničí, ústavy Akademie věd ČR

 

Kde najdeš po studiu uplatnění?

Uplatnění je široké, najdeš ho ve všech oborech a organizacích souvisejících se životním prostředím:

 • v národních parcích a chráněných územích
 • v úřadech a ústavech, včetně ministerstev životního prostředí, zemědělství, místního rozvoje, či průmyslu a obchodu, ČHMÚ, agentury životního prostředí
 • jako podnikoví ekologové
 • v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA (například developerské projekty)
 • ve výzkumu – Akademie věd ČR, vysoké školy, výzkumné organizace a společnosti s výzkumnou složkou
 • v nevládních organizacích
 • v odpadovém hospodářství
 • ve firmách zabývajících se likvidací ekologických zátěží a znečištění, rekultivací a těžbou atd.

 

Jaká je šance na přijetí?

 • přijat ke studiu je zhruba každý druhý uchazeč!!!

 

Jaké předměty tě čekají?

Bakalářské studium

 • Základy přírodních věd (biologie, ekologie, geologie, chemie, matematika a statistika)
 • Doplněno dalšími předměty (ochrana přírody, ovzduší a vod; odpady; dekontaminace; toxikologie; hygiena)

 

      Navazující magisterské i doktorské studijní programy!

 

Jak a do kdy máš podat přihlášku?

 • Elektronická přihláška je přístupná z webu fakulty (netiskne se a neposílá
 • Předepsaný tiskopis čitelně vyplněný a podepsaný se doručuje osobně nebo poštou na adresu fakulty: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 PRAHA 2
 • Termín přihlášek je do 28.2. 2019!!!
 • Do stejného data je nutné uhradit poplatek za přijímací řízení (600 Kč za elektronickou přihlášku, 650 za písemnou)
 • Dále absolvuješ přijímací ústní zkoušku (termín 11.6. nebo 12.6. 2019) a doložíš ukončené středoškolské vzdělání do 30. září 2019, a to úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

 

Kde o nás získáš další informace?

Přírodovědecká fakulta UK

Ústav pro životní prostředí

Benátecká 2

12800 Praha 2

Tel. na sekretariát: 22195 1901

E-mail pro dotazy: uzp@natur.cuni.cz

Web: www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi

 

Akce dokumentů