E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání neboli nostrifikace se provádí na základě detailního posouzení obsahu studijního plánu nebo na základě znalosti úrovně zahraniční vysoké školy. Výsledkem je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice.

 

Od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově podávají pouze na této adrese:

Rektorát Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5/560
116 36 Praha 1


Za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se hradí poplatek ve výši 3 000 Kč.

 

Podrobné informace o postupu na Univerzitě Karlově, formulář žádosti a seznam příloh k žádosti o nostrifikaci najdete na stránkách Univerzity Karlovy.

Další informace jsou na webu MŠMT ČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posouzení zahraničního  vzdělání v rámci přijímacího řízení na PřF UK

Posouzení  středoškolského vzdělání pro uchazeče o bakalářské studium

Posouzení vysokoškolského vzdělání pro uchazeče o navazující magisterské a doktorské studium

 

Aktualizace 9. 5.  2018

 

Akce dokumentů