E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNostrifikace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání neboli nostrifikace se provádí na základě detailního posouzení obsahu studijního plánu nebo na základě znalosti úrovně zahraniční vysoké školy. Výsledkem je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice.

 

Od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově podávají pouze na této adrese:

Rektorát Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5/560
116 36 Praha 1


Za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se hradí poplatek ve výši 3 000 Kč.

 

Podrobné informace o postupu na Univerzitě Karlově, formulář žádosti a seznam příloh k žádosti o nostrifikaci najdete na stránkách Univerzity Karlovy.

Další informace jsou na webu MŠMT ČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posouzení zahraničního  vzdělání v rámci přijímacího řízení na PřF UK

Posouzení  středoškolského vzdělání pro uchazeče o bakalářské studium

Posouzení vysokoškolského vzdělání pro uchazeče o navazující magisterské a doktorské studium

 

Aktualizace 9. 5.  2018

 

Akce dokumentů