E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO oddělení vnějších vztahů

Hlavním cílem oddělení je popularizace vědy a výzkumu na PřF UK, vytváření dobrého jména fakulty před širokou veřejností prostřednictvím tištěných, audiovizuálních médií a fakultního webu. Oddělení pořádá akce pro uchazeče o studium, fakultní i širokou veřejnost a koordinuje popularizační projekt Přírodovědci.cz

Kontakt:

Oddělení vnějších vztahů
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
e-mail: vnejsi@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1950
Lidé na OVV - kontakty

Úřední hodiny:

pondělí - pátek:
10:00 - 11:30, 13:00 - 16:00 hod.

Povahou a filozofií naší práce je být vždy médiím a pracovníkům fakulty k dispozici, proto se na nás neváhejte obracet i mimo tyto úřední hodiny.

Projekt Přírodovědci

Web prirodovedci.cz Facebook Google+ YouTube Twitter

Služby oddělení :

Zpracováno dle katalogu služeb děkanátu

Agenda Garant agendy Agenda Garant agendy
tiskový servis a PR, medializace výsledků VaV fakulty Alena Ječmíková,
221 95 1950
koordinace projektu Přírodovědci.cz Mgr. Alexandra Hroncová,
221 95 1951
koordinace projektu Přírodovědci. cz - ZŠ, SŠ a pedagogové,
organizace akcí pro uchazeče o studium
Bc. Ester Nagyová,
221 95 1950
interní komunikace směrem k fakultní veřejnosti Mgr. Alexandra Hroncová,
221 95 1951
marketingová činnnost Mgr. Alexandra Hroncová,
221 95 1951
péče o absolventy Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
organizace fakultních a společenských akcí Alena Ječmíková,
221 95 1950
budování korporátní identity Mgr. Alexandra Hroncová,
221 95 1951
spolupráce s průmyslem a fundraising Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
správa online systémů, správa e-shopu Ing. Lubomír Jiřišta,
221 95 1952
editační a popularizační činnost

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.,
221 95 1953

organizace fakultních akcí a akcí pro uchazeče,
produkce tiskových materiálů
Mgr. Veronika Felklová
221 95 1951
Akce dokumentů