E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO Oddělení vnějších vztahů

Hlavní náplní práce oddělení je popularizace vědy a výzkumu na PřF UK, zajišťování propagačních tiskovin a předmětů, a vytváření dobrého jména fakulty před širokou veřejností prostřednictvím tištěných a audiovizuálních médií a fakultního webu. Oddělení pořádá akce pro uchazeče o studium, fakultní i širokou veřejnost, a koordinuje popularizační projekt Přírodovědci.cz.

Kontakt:

Oddělení vnějších vztahů
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
e-mail: vnejsi@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1950
Lidé na OVV - kontakty

Projekt Přírodovědci

Web prirodovedci.cz Facebook Google+ YouTube Twitter

Služby oddělení :

Rádi vám pomůžeme při propagaci vašich akcí (konference, akce pro studenty a uchazeče). Na akce můžeme poskytnout propagační předměty s fakultní či celouniverzitní tématikou. Rádi vám zapůjčíme stojany na posterové prezentace.
Máte-li nový požadavek na Oddělení vnějších vztahů či nevíte, na koho se s vaším dotazem obrátit, kontaktujte proděkana pro vnější vztahy Jana Kotka.

Agenda Garant agendy Agenda Garant agendy

tiskový servis a PR, medializace výsledků VaV fakulty

Stručný návod naleznete zde.

Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954

strategie a plánování

Mgr. Alexandra Hroncová
221 95 1951

správa obsahu fakultního Facebookového profilu, fakultního webu, správa digital signage (obrazovky v budovách fakulty) 

Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
interní komunikace směrem k fakultní veřejnosti (e-lettery)

Mgr. Alexandra Hroncová
221 95 1951

Ing. Kateřina Tušková 
221 95 1950

produkce tiskových materiálů, produkce prezentačních akcí projektu Přirodovědci.cz a Přírodovědecké fakulty UK  Mgr. Alexandra Hroncová
221 95 1950
organizace fakultních a společenských akcí

Mgr. Alexandra Hroncová
221 95 1951

Mgr. Šárka Syslová, 
221 95 1950

Ing. Kateřina Tušková,
221 95 1950

koordinace projektu Přírodovědci.cz

Mgr. Alexandra Hroncová
221 95 1951

Ing. Kateřina Tušková,
221 95 1950

redakce a editace magazínu Přírodovědci, redakční činnost portálu Přírodovědci.cz, sociální sítě Přírodovědci.cz

Mgr. Alexandra Hroncová
221 95 1951

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.,
221 95 1953

spolupráce s průmyslem a obchodem, kariérní růst studentů (mentoringový program, Kariérní den) Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
péče o absolventy Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954

produkce prezentačních akcí projektu Přirodovědci.cz a Přírodovědecké fakulty UK (veletrhy, festivaly, dny otevřených dveří apod) 

Bc. Jana Fryzelková

221 95 1950

správa e-shopu

Mgr. Štěpán Pícha,
221 95 1952

Ing. Hana Javůrková, 

221 95 1952

ekonomicko-administrativní agenda OVV (spisová služba, objednávky, likvidace faktur, evidence majetku), správa fakultního e-shopu, registrační karty Přírodovědci.cz

Ing. Hana Javůrková, 

221 95 1952

   

Akce dokumentů