E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO Oddělení vnějších vztahů

Hlavní náplní práce oddělení je popularizace vědy a výzkumu na PřF UK, zajišťování propagačních tiskovin a předmětů, a vytváření dobrého jména fakulty před širokou veřejností prostřednictvím tištěných a audiovizuálních médií a fakultního webu. Oddělení pořádá akce pro uchazeče o studium, fakultní i širokou veřejnost, a koordinuje popularizační projekt Přírodovědci.cz.

Kontakt:

Oddělení vnějších vztahů
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
e-mail: vnejsi@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1950
Lidé na OVV - kontakty

Projekt Přírodovědci

Web prirodovedci.cz Facebook Google+ YouTube Twitter

Služby oddělení :

Rádi vám pomůžeme při propagaci vašich akcí (konference, akce pro studenty a uchazeče). Na akce můžeme poskytnout propagační předměty s fakultní či celouniverzitní tématikou. Rádi vám zapůjčíme stojany na posterové prezentace.
Máte-li nový požadavek na Oddělení vnějších vztahů či nevíte, na koho se s vaším dotazem obrátit, kontaktujte proděkana pro vnější vztahy Jana Kotka.

Agenda Garant agendy Agenda Garant agendy

tiskový servis a PR

Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954

interní komunikace směrem k fakultní veřejnosti Mgr. Veronika Dejmková
221 95 1951

medializace výsledků VaV fakulty

Stručný návod naleznete zde.

Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
organizace fakultních a společenských akcí

Mgr. Veronika Dejmková
221 95 1951

Bc. Ester Nagyová,
221 95 1950

produkce tiskových materiálů Mgr. Veronika Dejmková
221 95 1951
redakce a editace magazínu Přírodovědci, redakční činnost portálu Přírodovědci.cz, sociální sítě Přírodovědci.cz Mgr. Jan Kolář, Ph.D.,
221 95 1953
koordinace projektu Přírodovědci.cz Bc. Ester Nagyová,
221 95 1950
péče o absolventy Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
spolupráce s průmyslem a fundraising Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
správa digital signage, správa e-shopu Ing. Lubomír Jiřišta,
221 95 1952
správa fakultního Facebookového profilu Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
   
Akce dokumentů