E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO Odboru vnějších vztahů

Hlavní náplní práce odboru je popularizace vědy a výzkumu na PřF UK, zajišťování propagačních tiskovin a předmětů, a vytváření dobrého jména fakulty před širokou veřejností prostřednictvím tištěných a audiovizuálních médií a fakultního webu. Odbor pořádá akce pro uchazeče o studium, fakultní i širokou veřejnost, a koordinuje popularizační projekt Přírodovědci.cz.

Kontakt:

Odbor vnějších vztahů
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova 
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: vnejsi@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1954
Lidé na OVV - kontakty

Kde nás najdete

 

Projekt Přírodovědci

Web prirodovedci.cz Facebook Instagram YouTube Twitter

Služby oddělení:

Rádi vám pomůžeme při propagaci vašich akcí (konference, akce pro studenty a uchazeče). Na akce můžeme poskytnout propagační předměty s fakultní či celouniverzitní tématikou. Rádi vám zapůjčíme stojany na posterové prezentace.
Máte-li nový požadavek na Odbor vnějších vztahů či nevíte, na koho se s vaším dotazem obrátit, kontaktujte vedpucího odboru Michala Andrleho.

Pozice

Agenda

Kontakty

Proděkan pro vnější vztahy

Metodický vedoucí odboru

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
jakub.langhammer@natur.cuni.cz
Albertov 6, 4NP, místnost 363

Vedoucí odboru

Tiskový servis a PR, medializace výsledků VaV fakulty. Stručný návod naleznete zde.

Strategie a plánování

Produkce tiskových materiálů, produkce prezentačních akcí projektu Přirodovědci.cz a Přírodovědecké fakulty UK

Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
michal.andrle@natur.cuni.cz
604 343 072
221 95 1954
místnost 131, 1. NP, Albertov 6

Zástupce vedoucího, samostatná odborná referentka vnějších vztahů

Správa obsahu fakultního Facebookového profilu, fakultního webu, správa digital signage (obrazovky v budovách fakulty)

Organizace fakultních a společenských akcí

Spolupráce s průmyslem a obchodem, kariérní růst studentů (mentoringový programKariérní den)

Péče o absolventy

Mgr. Petra Vaňharová,
petra.vanharova@natur.cuni.cz
221 95 1951
místnost 130, 1. NP, Albertov 6

Samostatná odborná referentka vnějších vztahů

Ekonomicko-administrativní agenda OVV (spisová služba, objednávky, likvidace faktur, evidence majetku),  registrační karty Přírodovědci.cz

Správa e-shopu, příprava a produkce fakultních promo předmětů a dalšího zboží, interní výdeje

Ing. Hana Javůrková
hana.javurkova@natur.cuni.cz
221 95 1952
místnost 130, 1. NP, Albertov 6

Samostatná odborná referentka vnějších vztahů

 

Produkce tiskových materiálů, produkce prezentačních akcí projektu Přirodovědci.cz a Přírodovědecké fakulty UK

Organizace fakultních a společenských akcí

Produkce prezentačních akcí projektu Přírodovědci.cz a Přírodovědecké fakulty UK (veletrhy pomaturitního vzdělávání a popularizační veletrhy, festivaly, dny otevřených dveří apod). Příprava a produkce odborných workshopů v rámci projektu Přírodovědci.cz.

 

RNDr. Veronika Dejmková
veronika.dejmkova@natur.cuni.cz
221 95 1950 
místnost 131, 1. NP, Albertov 6

IT podpora

Obecná technická podpora

Správa fakultních mikrositů (přírodovědcem.cz, STARS), tvorba nových webů (Master-studies, Příručka prváka, Příručka zaměstnance).

Správa a implementace WordPressové šablony PřF UK pro potřeby výzkumných týmů PřF UK.

Interní komunikace směrem k fakultní veřejnosti (rozesílání fakultního e-letteru)

Mgr. Daniel Paluba
p
alubad@natur.cuni.cz

Samostatný odborný referent vnějších vztahů

Správa e-shopu, příprava a produkce fakultních promo předmětů a dalšího zboží, interní výdeje

Výpůjčky vybavení pro prezentační a vzdělávací účely

Bc. Ondřej Juha,
ondrej.juha@natur.cuni.cz
mobil:  +420 770 146 441
místnost 130, 1. NP, Albertov 6

Samostatný odborný referent vnějších vztahů

Redakce a editace magazínu Přírodovědci, redakční činnost portálu Přírodovědci.cz, sociální sítě Přírodovědci.cz

Petr Souček,
petr.soucek@natur.cuni.cz
221 95 1953
místnost 130, 1. NP, Albertov 6

Samostatná odborná referentka vnějších vztahů

Koordinace katalogu pro učitele Přírodovědci.cz

Příprava a produkce odborných workshopů v rámci projektu Přírodovědci.cz

Koordinace doplňkových aktivit Přírodovědci.cz

Správa fakultních škol PřF UK

Interní komunikace směrem k fakultní veřejnosti (správa fakultního e-letteru)

Ing. Kateřina Tušková
katerina.tuskova@natur.cuni.cz
221 95 1950
místnost 131, 1. NP, Albertov 6

Akce dokumentů