E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia

Zápisy do 1. ročníků studia v akademickém roce 2016/2017 (aktualizace 15.7. 2016)

Termíny zápisů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 8/2016

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia


Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia probíhají v rámci třídenních úvodních soustředění:

 • ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Horním Poříčí (U Strakonic)
  • program Chemie
  • program Biochemie
  • program Klinická a toxikologická analýza
  • program Geografie
  • program Geologie
  • program Ekologie a ochrana prostředí
  • všechny obory zaměřené na vzdělávání
 • v areálu fakulty
  • program Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání)
  • program Speciální chemicko-biologické obory
  • program Bioinformatika

V rámci soustředění jsou uchazeči seznámeni s prostředími s pedagogy  Přírodovědecké fakulty, studiem v jednotlivých oborech a kreditním systémem, studijními předpisy, organizací výuky tělesné výchovy a výuky jazyků. Dále se dozví praktické informace o využití počítačové techniky, Studijním informačním systému (SIS) a naučí se vyhledávat literaturu v knihovnách a dalších informačních zdrojích. 

Soustředění se mohou zúčastnit i ti uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku konat v podzimním termínu. Vlastní zápis ke studiu bude proveden po dohodě v náhradním termínu po předložení maturitního vysvědčení.

Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání pro jednotlivé studijní programy

Studijní programy/obory Datum 
soustředění
Místo konání Pozvánka, pokyny a přihláška

Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání), Speciální chemicko-biologické obory, Bioinformatika

31. srpna - 2. září 2016 Praha

Pozvánka, pokyny

Přihláška na soustředění v areálu fakulty (podávání do 31. července 2016)

Obory Biochemie, Klinická a toxikologická analýza a Medicinální chemie

29. - 31. srpna 2016

Zahájení v 
posluchárně CH1, 
Hlavova 8,
Praha 2,
poté hromadný přesun autobusy  
do Horního Poříčí

Informace o středisku Horní Poříčí 

Pozvánka a pokyny

 

Přihláška na soustředění ve výcvikovém středisku univerzity (podávání do 25. července 2016)

Programy Ekologie a ochrana prostředí, Geologie, obory Chemie a Chemie životního prostředí a 
všechny obory zaměřené na vzdělávání

31. srpna - 2. září 2016

Obory Geografie, Demografie (mimo obory zaměřené na vzdělávání)

2. - 4. září 2016

Náhradní termín zápisu * 13. září 2016 Posluchárna CH1, Hlavova 8,
Praha 2
Formulář žádosti

* Náhradní termín zápisu je určen pro uchazeče všech bakalářských oborů, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění. O náhradní termín zápisu je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře. V tomto termínu je také možný zápis v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde

Pro získání přístupu do SIS je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů

Zápisy do prvních ročníků navazujícího magisterského studia


Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě úředně ověřené plné moci. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde. Pro získání přístupu do SIS je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů

 

Termín zápisu Datum Místo konání
Předčasný termín zápisu *
O tento termín je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře.
Než žádost podáte, přečtěte si prosím informace pod tabulkou.

11. července 2016, 10:00 hod

Krajinova posluchárna, Benátská 2, Praha 2
Termín zápisu pro uchazeče
z jiných fakult a VŠ
(dopolední akce s programem ukončená zápisem ke studiu)
16. září 2016, 9:00 hod Posluchárna CH1,
Hlavova 8, Praha 2

Termín zápisu pro uchazeče - absolventy jarního termínu státních závěrečných zkoušek na UK PřF

16. září 2016

9:00 hod pro programy Biologie (mimo učitelských oborů) a Ekologie a ochrana prostředí
11:00 hod pro ostatní programy a všechny učitelské obory

Velká geologická posluchárna,
Albertov 6, Praha 2
Termín zápisu pro uchazeče - absolventy podzimního termínu státních závěrečných zkoušek na UK PřF a náhradní termín

23. září 2016

9:00 hod pro programy Biologie (mimo učitelských oborů) a Ekologie a ochrana prostředí
11:00 hod pro ostatní programy a všechny učitelské obory

Velká geologická posluchárna,
Albertov 6, Praha 2

* Předčasný termín zápisu je určen pro uchazeče, kteří se ze závažných osobních důvodů či z důvodu výjezdu do zahraničí v rámci programu ERASMUS nebudou moci dostavit k řádnému termínu zápisu. Uchazeče, kteří by chtěli tohoto termínu využít, upozorňujeme na skutečnost, že doba studia se počítá od data zápisu a předčasným zápisem se k době studia načítají další dny. V případě prodloužení  studia nad jeho standardní délku a současného využití podzimního termínu státních závěrečných zkoušek pak budou studentům vyměřeny poplatky za delší studium.

Zápisy do prvních ročníků doktorského studia


Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě úředně ověřené plné moci. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde. Pro získání přístupu do SIS je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů. 

 

Termín zápisu Datum  Místo konání
Termín zápisu pro uchazeče ze zahraničí mimo SR

26. září 2016 v 10:00 hod

Studijní oddělení, 
​Na Slupi 16, Praha 2
Termín zápisu pro uchazeče z ČR a SR 29. září 2016
9:00 hod pro programy biologické 
13:00 hod pro programy chemické, geografické, geologické a environmentální vědy
Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2
Náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu

bude stanoven individuálně na základě žádosti

Studijní oddělení,
Na Slupi 16, Praha 2

 


Pozvánky a pokyny k zápisu  budou uchazečům doručeny doporučeným dopisem v průběhu července 2016.

Akce dokumentů