E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia

Zápisy do 1. ročníků studia v akademickém roce 2017/2018 (aktualizace 10.4.2017)

Termíny zápisů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 9/2017

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia


Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia probíhají v rámci třídenních úvodních soustředění:

 • ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Albeři (u Nové Bystřice)
  • program Biochemie
  • program Demografie
  • program Ekologie a ochrana prostředí
  • program Hydrologie a hydrogeologie
  • program Chemie
  • program Geografie
  • program Geologie
  • program Klinická a toxikologická analýza
  • program Vědy o Zemi
  • všechny obory zaměřené na vzdělávání
 • v areálu fakulty v Praze
  • program Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání)
  • program Bioinformatika
  • program Speciální chemicko-biologické obory

V rámci soustředění jsou uchazeči seznámeni s prostředím i s pedagogy  Přírodovědecké fakulty, studiem v jednotlivých oborech a kreditním systémem, studijními předpisy, organizací výuky tělesné výchovy a výuky jazyků. Dále se dozví praktické informace o využití počítačové techniky, Studijním informačním systému (SIS) a naučí se vyhledávat literaturu v knihovnách a dalších informačních zdrojích. 

Soustředění se mohou zúčastnit i ti uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku konat v podzimním termínu. Vlastní zápis ke studiu bude proveden po dohodě v náhradním termínu po předložení maturitního vysvědčení.

Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání pro jednotlivé studijní programy/obory

Studijní programy/obory Datum 
soustředění
Místo konání Pozvánka, pokyny a přihláška

Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání), Bioinformatika, Speciální chemicko-biologické obory

30. srpna - 1. září 2017 Praha

Bude doplněno

Programy Biochemie, Chemie (mimo obory zaměřené na vzdělávání) a Klinická a toxikologická analýza

28. - 30. srpna 2017

Zahájení v 
posluchárně CH1, 
Hlavova 8,
Praha 2,
poté hromadný přesun autobusy  
na Albeř

Informace o středisku Albeř

Bude doplněno

Programy Ekologie a ochrana prostředí,  Geologie a Vědy o Zemi

30. srpna - 1. září 2017

Programy Demografie, Geografie, Hydrologie a hydrogeologie a obory zaměřené na vzdělávání všech programů

1. - 3. září 2017

Náhradní termín zápisu *(dopolední informační program, po 12. hod. zápis do studia)

12. září 2017 Posluchárna CH1, Hlavova 8,
Praha 2
Formulář žádosti

* Náhradní termín zápisu je určen pro uchazeče všech bakalářských oborů, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění. O náhradní termín zápisu je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře. V tomto termínu je také možný zápis v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde

Pro získání přístupu do SIS je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů

Zápisy do prvních ročníků navazujícího magisterského studia


Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě úředně ověřené plné moci. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde. Pro získání přístupu do SIS je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů

 

Termín zápisu Datum Místo konání
Předčasný termín zápisu **
O tento termín je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře.
Než žádost podáte, přečtěte si prosím informace pod tabulkou.

11. července 2017, 10:00 hod

Krajinova posluchárna, Benátská 2, Praha 2
Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy státních závěrečných zkoušek na PřF v jarním zkouškovém termínu
 

15. září 2017

9:00 hod. pro programy Biologie (mimo učitelských oborů) a Ekologie a ochrana prostředí
11:00 hod. pro ostatní programy a všechny učitelské obory

Velká geologická posluchárna,
Albertov 6, Praha 2

Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy ostatních fakult UK a jiných vysokých škol
(dopolední informační program, po 12. hod. zápis do studia)

19. září 2017, 9,00 hod.

 

Posluchárna CH1,
Hlavova 8, Praha 2

 

Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy státních závěrečných zkoušek na PřF v podzimním zkouškovém termínu a náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních, důvodů zůčastnit zápisu 15. a 19.9.2017
 

22. září 2017

9:00 hod. pro programy Biologie (mimo učitelských oborů) a Ekologie a ochrana prostředí
11:00 hod. pro ostatní programy a všechny učitelské obory

Velká geologická posluchárna,
Albertov 6, Praha 2

** Předčasný termín zápisu je určen pro uchazeče, kteří se ze závažných osobních důvodů či z důvodu výjezdu do zahraničí v rámci programu ERASMUS nebudou moci dostavit k řádnému termínu zápisu. Uchazeče, kteří by chtěli tohoto termínu využít, upozorňujeme na skutečnost, že doba studia se počítá od data zápisu a předčasným zápisem se k době studia načítají další dny. V případě prodloužení  studia nad jeho standardní délku a současného využití podzimního termínu státních závěrečných zkoušek pak budou studentům vyměřeny poplatky za delší studium.

Zápisy do prvních ročníků doktorského studia


Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě úředně ověřené plné moci. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde. Pro získání přístupu do SIS je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů. 

 

Termín zápisu Datum  Místo konání
Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy zahraničních VŠ mimo SR

26. září 2017 v 10:00 hod

Studijní oddělení,
Na Slupi 16, Praha 2
Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy vysokých škol v ČR a SR 27. září 2017
9:00 hod pro programy biologické 
13:00 hod pro programy chemické, geografické, geologické a environmentální vědy
Velká geologická posluchárna, Albertov 6,       Praha 2
Náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu

bude stanoven individuálně na základě žádosti uchazeče

Studijní oddělení,
Na Slupi 16, Praha 2

 


 

Akce dokumentů