E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Anketa Studentský velemlok zná své vítěze

Studentský Velemlok je cenou pro nejlepší pedagogy naší fakulty. Za školní rok 2017/2018 byli na reprezentačním plese oceněni pedagogové všech sekcí. Letos poprvé byla udělena i Speciální cena SKAS za mimosekční předmět. Všem oceněným pedagogům gratulujeme!

Publikováno 13.2.2019

Časopis AUC Geographica na WoS

Náš univerzitní časopis AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae, Geographica), byl nově zařazen do Emerging Sources Citation Index pro výpočet IF. Všechna čísla počínaje 1/2017 jsou tedy již evidována na WoS. Redakční rada děkuje všem přispěvatelům a těm, kteří časopis v minulých letech v jeho rozvoji podporovali.

Publikováno 15.2.2019

Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou

Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, v jehož statutu je podpora pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti vykonávané na fakultě, vyhlašuje i v druhém roce své existence výzvu pro podávání žádostí o příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou.

Publikováno 11.2.2019

Nepřehlédněte soutěž FameLab 2019

Soutěž FameLab se snaží objevit nové vědce, kteří dokáží ostatní lidi přimět k tomu, aby vnímali svět z jiné perspektivy. Dokážete vysvětlit matematické nebo technické téma během pouhých tří minut? A to pouze s pomůckami, které jste schopni si sami přinést? Pak je tato soutěž právě pro Vás. Registrujte se do 28. února 2019.

Publikováno 8.2.2019

Elektronický meteorologický slovník byl zásadně inovován

Česká meteorologická společnost (ČMeS) publikovala na webu zásadně inovovanou verzi výkladového a terminologického slovníku. Najdete v něm vysvětlení téměř 4500 odborných termínů z meteorologie, klimatologie a příbuzných oborů.

Publikováno 7.2.2019

Akce dokumentů