E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Nový znak fakulty

Fakulta vstupuje do nového akademického roku s novým znakem, který vznikl na základě diskuse a hlasování celofakultní veřejnosti. Nový znak fakulty v podobě stromu a knihy tak nově zdobí záhlaví webu fakulty, zároveň je připravený pro široké užívání fakultní veřejností.

Publikováno 10.10.2017

Blíží se volby rektora Univerzity Karlovy

Do podzimní volby rektora naší univerzity opět vstupuje profesor Tomáš Zima, nově pak biolog Jan Černý, profesor Přírodovědecké fakulty UK. Volba proběhne v pátek 20. října 2017.

Publikováno 8.9.2017

Hokejový zápas: Masaryčka vs. Karlovka v DRFG Areně

Datum konání 26.10.2017

Masarykova univerzita, jakožto úřadující akademický mistr ČR v hokeji, změří síly s Univerzitou Karlovou, která je neohroženým vládcem mezinárodní univerzitní ligy EUHL. Zápas vypukne v DRFG Areně (hala Rondo) ve čtvrtek 26. října v 19:00! Těšit se můžete na legendární průvod na stadión před zápasem, soutěže mezi třetinami a rivalitu obou týmů!

Publikováno 4.10.2017

Vychází první číslo již 27. ročníku Geografických rozhledů s tématem Voda – strategická surovina

Právě strategický význam vody a možný nástup globální krize plynoucí z jejího nedostatku v úvodu hodnotí nejvýznamnější český hydrolog prof. Bohumír Janský. Nově se objevuje stránka se zajímavými rubrikami Geografický kalendář, Geografové čtou a Geografie online. Nejviditelnější změnou je však vzhled časopisu, vracející se novou grafikou, logem a kompozicí obálky ke svým kořenům. Přebudována a zjednodušena je také obsahová struktura.

Publikováno 6.10.2017

Vychází nová kniha o Janu Felklovi a jeho továrně

U příležitosti 200. výročí narození zakladatele roztocké manufaktury na glóby právě vychází nová kniha o Janu Felklovi a jeho továrně. Brožovaná česko-anglická monografie obsahuje textovou část a obrazové a tabulkové přílohy na celkem 184 stranách.

Publikováno 6.9.2017

Vyhlášení jubilejního 20. ročníku Zeměpisné olympiády

Organizační tým Zeměpisné olympiády vyhlašuje pro školní rok 2017/18 jubilejní 20. ročník. Zeměpisná olympiáda je soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních a středních škol. Prostřednictvím školního kola se může zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Publikováno 6.9.2017

Otevíráme nový ročník mentoringového programu

Začátek zimního semestru přináší již tradičně příležitost pro studenty PřF UK zapojit se do mentoringového programu, který nabízí individuální spolupráci studentů a odborníků z různých institucí. Přihlášky lze podávat do 30. 9. 2017

Publikováno 5.9.2017

Nový ročník Expedice Neuron zahájen!

Expedice Neuron je příležitostí pro odvážné vědce, kteří ke svému výzkumu potřebují data z terénu. Šanci na úspěch mají smělé projekty s jasným vědeckým cílem a přínosem, přičemž ale není žádné omezení na obor, kterého se expedice týká. Přihlaste svůj projekt a získejte podporu až 1 milion korun. Letos je možné se přihlásit do 30. září 2017.

Publikováno 24.8.2017

Soutěž Erasmus Label 2017

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu Erasmus+, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje dne 17. 5. 2017 devátý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma: „Erasmus včera a dnes“. Své přihlášky a příspěvky zasílejte nejpozději do 30. 9. 2017

Publikováno 11.8.2017

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 24. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Přihlášky je možné podat nejpozději do 31. 10. 2017

Publikováno 10.8.2017

V anglickém Coventry pršel mladým českým biologům zlatý déšť!

V uplynulém deštivém týdnu hostilo anglické město Coventry (Warwick University) 245 nejlepších středoškolských biologů ze 70 zemí, kteří zde na mistrovství světa v biologii – Mezinárodní biologické olympiádě, soutěžili o co nejlepší umístění.

Publikováno 31.7.2017

Odborný konzultační den – papillomaviry a polyomaviry

Datum konání 12.12.2017

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pod záštitou NRL, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK zve všechny zájemce na odborný konzultační den, který se koná 12.12.2017, v kinosále centra Biocev ve Vestci u Prahy. Pro zaměstnance ÚHKT a Katedry genetiky a mikrobiologie je vstup volný. Registrujte se do 6. 12. 2017.

Publikováno 17.10.2017

Svět vědy na Wikipedii - výzva pro PřF UK

Wikimedia Česká republika ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy představuje akademické sféře možnost zapojit se do budování kvalitního, volně dostupného zdroje informací pro každého volným sdílením médií z vědeckého prostředí. Více se dozvíte po rozkliknutí aktuality.

Publikováno 6.10.2017

Mezinárodní konference Military and Postmilitary Landscapes

Datum konání 14.2.2018 - 15.2.2018

Výzkumné centrum historické geografie Vás zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14.–15. února 2018. Přihlásit se s příspěvkem, návrhem celé sekce nebo jen k účasti bez příspěvku, se můžete do 16. listopadu

Publikováno 6.10.2017

Akce dokumentů