E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2023

Na Vánočním koncertě PřF UK 6. prosince 2023 byly již tradičně uděleny Ceny děkana nejlepším absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům a pamětní stříbrné medaile. Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Publikováno 5.12.2023

Mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka získala studentka naší fakulty

V úterý 5. 12. 2023 proběhl v rezidenci primátora hl. města Prahy již 3. ročník slavnostního předávání Mimořádného stipendia prof. Miroslava Vlčka za příkladnou reprezentaci vysokoškolského studia v České republice. Stipendium profesora Miroslava Vlčka pro rok 2023 získala Adél Petrovič, studentka programu Sociální geografie a regionální rozvoj PřF UK. Gratulujeme!

Publikováno 7.11.2023

Kurz Laboratorní metody v asistované reprodukci - registrace zahájena

Srdečně Vás zveme na akreditovaný kvalifikační kurz Laboratorní metody v asistované reprodukci, který je určen pro absolventy všech magisterských studijních oborů přírodovědného zaměření, kteří chtějí získat způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků. Kurz proběhne od 8. do 26. ledna 2024 ve Viničné 7. Registrace do kurzu byla zahájena a potrvá do 2. 1. 2024.

Publikováno 2.11.2023

Světlana - představení divadla utlačovaných

Datum konání 18.12.2023

Srdečně zveme na představení Divadla Utlačovaných s názvem "Světlana", které proběhne ve Velké geologické posluchárně 18. 12. v 18.30.

Publikováno 4.12.2023

Vánoční sbírka pro útulky

Pod vánočním stromem, na Albertově 6 a Viničné 7, se koná, již tradiční, vánoční sbírka pro psy a kočky v útulcích a dočasných péčích. Ta bude probíhat pod vánočními stromy až do 06. ledna 2024. Poté bude pomoc rozvezena do vybraných útulků.

Publikováno 5.12.2023

Vánoční výstava v Botanické zahradě

Datum konání 1.12.2023 - 31.12.2023

Zveme vás na tradiční vánoční výstavu do horního skleníku Botanické zahrady PřF UK. Vernisáž výstavy proběhla 1. 12 v 16.00 za účasti starosty Prahy 2 Jana Korcesky, proděkana PřF UK Pavla Chromého a ředitele Botanické zahrady PřF UK Ladislava Pavlaty.

Publikováno 4.12.2023

Laureáti ocenění Česká hlava 2023 odtajněni, ocenění získal i imunolog Tomáš Brabec

Národní cenu vlády ČR Českou hlava 2023 za celoživotní výjimečný přínos v oblasti kardiologie poprvé získá žena – prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph. D., FESC, která od roku 2005 působí na Kardiologické klinice 3. LF UK a FNKV. Mgr. Tomáš Brabec, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK obdržel Mimořádnou cenu poroty za výzkum problematiky střevních bakterií a jiných mikroorganizmů v lidském střevě.

Publikováno 24.11.2023

Největší světová databáze mykorhizních hub může zodpovědět mnoho otázek, i o klimatu

Téměř 8500 vzorků a více než 50 milionů pozorování zahrnuje největší světová databáze arbuskulárně mykorhizních hub – tedy mikroskopických hub, které prorůstají kořeny cévnatých rostlin a navzájem si pomáhají. Zveřejnili ji vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Data z GlobalAMFungi databáze pomohou zodpovědět důležité otázky – například jak globální změna ovlivní rozšíření těchto hub, a i prospívání významných hospodářských plodin.

Publikováno 24.11.2023

Ceny MŠMT pro prof. Jana Černého a Mgr. Jana Faltejska

Ocenění v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu převzali 20. listopadu 2023 v budově Lichtenštejnského paláce vynikající studenti a absolventi, pedagogové a vědci z vysokých škol z celé republiky. Dva z nich, prof. Jan Černý a Mgr. Jan Faltejsek, udělali velkou radost naší fakultě. Gratulujeme!

Publikováno 21.11.2023

Předvánoční koncert PřF UK

Datum konání 6.12.2023

Srdečně vás zveme na tradiční Předvánoční koncert Přírodovědecké fakulty, který se koná ve středu 6. prosince 2023 od 18 hodin ve Velké aule Karolina. Součástí večera bude udělování pamětních medailí a rovněž Cen děkana nejlepším absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům. Vstup je volný. Těšíme se na setkání v adventním čase.

Publikováno 20.11.2023

Přednáška: Družicová data v reintrodukci koně Převalského v Mongolsku

Datum konání 14.12.2023

Přednáška si klade za cíl představit možnosti využití moderních geoinformačních metod a družicových dat v úspěšném projektu reintrodukce koní Převalského do volné přírody Mongolska. Akce proběhne v Mineralogické posluchárně na Albertově 6. Přednášející: RNDr. Josef Laštovička, Ph.D. a doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (EO4Landscape) a Mgr. Barbora Dobiášová (Zoo Praha).

Publikováno 4.12.2023

Výsledky voleb do ZKAS 2023 (volební období 2024-26)

Výsledky voleb do Zaměstnanecké komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období 2024 – 2026. Výsledky naleznete po rozkliknutí této aktuality.

Publikováno 1.12.2023

Akce dokumentů