E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Martina Johnson Pokorná získala ocenění L'Oréal Pro ženy ve vědě

Ani letošní jubilejní 10. ročník ocenění L'Oréal Pro ženy ve vědě se neobešel bez účasti naší fakulty. Jednou ze dvou jeho letošních nositelek se stala i Martina Johnson Pokorná z katedry ekologie. Ocenění získala za svůj výzkum rozmnožování největšího ještěra planety varana komodského, na němž spolupracuje se ZOO Praha. Po Zuzaně Starostové z katedry zoologie jde již o druhé ocenění pro širší skupinu našich biologů, kteří se zabývají evoluční ekologií a genomikou plazů. Gratulujeme!

Publikováno 26.5.2016

Příměstský tábor pro děti na PřF UK

Nemáte ještě program pro děti na prázdniny? Přihlaste je na příměstský přírodovědecký tábor naší fakulty! Tábor je určen dětem od 6 do 10 let a pořádá ho Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze na Albertově.

Publikováno 20.5.2016

Profesor František Vyskočil byl oceněn Medailí Učené společnosti České republiky

Během XXII. valného shromáždění Učené společnosti České republiky, konaného 23.5. 2016 v Karolinu, došlo i na ocenění osobností, které se zasloužily o rozvoj české vědy. Jako třetí osoba v historii, spjatá s naší fakultou, byl za svůj přínos české vědě dekorován i prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. z katedry fyziologie. Pane profesore, gratulujeme!

Publikováno 22.5.2016

Divadlo Viníci připravilo další premiéru: Hrobka s vyhlídkou

Název "Divadlo Viníci" zasvěceným snadno napoví, kde hledat jeho původ. Ano, ve budovách biologické sekce ve Viničné ulici. Mladí vědci přišli po delší době opět s další premiérou. Hru "Hrobka s vyhlídkou" můžete shlédnout v divadle Dobeška 28.5. a 31.5.

Publikováno 13.5.2016

Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních metodách

Datum konání 31.5.2016

Absolvovali jste Přírodovědeckou fakultu UK a rádi byste pracovali ve zdravotnictví? Zveme Vás na seminář, kde získáte přehled o požadavcích pro získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. Dále získáte informace o dalším možném profesním růstu bioanalytika i o tom, jak absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz "Odborné zdravotnické laboratorní metody". Akce proběhne od 14.00 ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6.

Publikováno 16.5.2016

Zoolog Vladimír Hanák byl poctěn stříbrnou medailí UK

Pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze se udělují členům akademické obce univerzity, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo její fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod. Jednou z univerzitních osobností, která byla ve čtvrtek 26.5. poctěna stříbrnou medailí UK, byl nestor české zoologie doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.

Publikováno 26.5.2016

Mezi výherci soutěže “Mapa roku” měla naše fakulta vícenásobné zastoupení

Letošní ročník soutěže “Mapa roku”, který vyhlašuje Česká kartografická společnost, byl letos již osmnáctým v pořadí. Mezi oceněnými měla naše fakulta hned několik zástupců: Vojtěcha Klecandu za diplomovou práci "Vizualizace historie změn v katastrální mapě" a Martina Hanuse a Luďka Šídla za Školní atlas dnešního Česka. Zvláštní ocenění získala i fakulta jako celek za kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě. Gratulujeme!

Publikováno 19.5.2016

Quo Vadis Chemie: prof. Ryong Ryoo

Datum konání 23.5.2016

Další přednáška pro pokročilé chemiky z cyklu "Quo Vadis Chemie" bude na téma zeolitů: "Zeolite-templated 3-D graphene-like microporous carbons". Prosloví ji významný host prof. Ryong Ryoo z univerzity KAIST v Daejeonu v Jižní Koreji. Všichni zájemci jsou vítáni v pondělí 23.5. ve 14.00 v posluchárně Ch2.

Publikováno 17.5.2016

Akce dokumentů