E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Medaile UK pro bývalého děkana Gaše: Je mi ctí, že mohu sloužit univerzitě

Téměř osm let vedl Přírodovědeckou fakultu UK, dva roky byl prorektorem UK. Na kontě má devět českých patentů, jako první na světě vyřešil rovnice pro izotachoforézu. Fyzikální chemik profesor Bohuslav Gaš nyní k medaili Arnolda O. Beckmana za celoživotní zásluhy o rozvoj elektroforézy získal i zlatou medaili Univerzity Karlovy. V Karolinu ji ve čtvrtek 23. února převzal z rukou rektora UK profesora Tomáše Zimy.

Publikováno 24.2.2017

Ocenění Studentský Velemlok získali čtyři pedagogové naší fakulty

Cena Studentský Velemlok je na naší fakultě na základě studentského hlasování tradičně předávána nejlepším pedagogům. Letošní laureáti byli na plese fakulty dekorováni z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. a předsedy Akademického senátu RNDr. Radima Perlína, Ph.D. Všem vítězům srdečně gratulujeme!

Publikováno 20.2.2017

Mentoring - nové kolo programu právě startuje

Mentoringový program, díky němuž mohou studenti získat pracovní zkušenosti již během studia, se na naší fakultě etabloval již před několika lety. S novým semestrem začíná i nové kolo programu. Své přihlášky můžete zasílat do 28.2.

Publikováno 12.2.2017

Program semináře Latinská Amerika 2016/17

Cílem mezioborového semináře je prohloubit znalosti o aktuálních sociálních, hospodářských a politických poměrech zemí Latinské Ameriky, hlouběji se seznámit s přírodními podmínkami regionů včetně jejich narušení člověkem. Seminář probíhá formou přednášek zvaných expertů a následnou diskusí a je otevřen všem zájemcům.

Publikováno 13.2.2017

Analýza kartografických zobrazení starých map

Staré mapy patří ke kulturnímu dědictví, představují důležitý zdroj informací o území. Automatizovaná detekce kartografického zobrazení umožňuje provést geometrickou rekonstrukci mapy, zpřesnit její goereferenci, či analyzovat přesnost zákresu jednotlivých obsahových prvků na mapě. Doposud se tento typ analýzy prováděl pouze vizuálním odhadem parametrů.

Publikováno 24.2.2017

Nepůvodních druhů celosvětově přibývá

Datum konání 19.2.2017

Nárůst počtu nepůvodních druhů nevykazuje žádné známky zpomalení, ukázal mezinárodní tým 45 vědců, vedený pracovníky výzkumného centra v německém Senckenbergu a vídeňské univerzity, na němž se podílel i profesor Petr Pyšek z katedry ekologie. Během posledních století počty nových introdukcí po celém světě trvale rostou, přičemž více než třetina z celého zaznamenaného počtu se odehrála mezi roky 1970 až 2014. Studie vyšla v prestižním časopise Nature Communications.

Publikováno 19.2.2017

KINOLAB: Náhradní matka

Datum konání 22.2.2017

KINOLAB.cz ve spolupráci s Kinomol pro vás připravil filmově-diskuzní cyklus POTOMCI LIDÍ, který zkoumá mezilidské vztahy z pohledu přírodních a sociálních věd. Promítání filmu "Náhradní matka" proběhne 22. 2. v 19.00 ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6.

Publikováno 16.2.2017

Seminář: Jak prezentovat odborné výsledky

Knihovna chemie pro vás připravila dva workshopy připravené speciálně pro Přírodovědeckou fakultu UK. Workshopy jsou cíleny na autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Oba proběhnou v posluchárně Ch3 v budově chemických ústavů 7. 3. a 14. 3. mezi 10 - 11.30. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Publikováno 15.2.2017

Akce dokumentů