E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů UK

Datum konání 22.4.2017

Univerzitě Karlově záleží i na jejích absolventech – přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se, jaké možnosti univerzita a její fakulty pro své absolventy nabízejí. Představíme vám širokou nabídkou vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele, děti…), určených pro občany ČR i pro cizince, či nabídneme možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím internetu. Akce se zúčastní i zástupci naší fakulty.

Publikováno 7.4.2017

Výstava: Radim Kettner, zakladatel moderní české geologické školy

V neděli 9. dubna 2017 uplyne padesát let ode dne, kdy českou geologickou obec opustil jeden ze zakladatelů moderní české geologie akademik a profesor Univerzity Karlovy Radim Kettner (*5. 5. 1891 – †9. 4. 1967). Jeho profesní dráha byla téměř celý život spojena s Ústavem geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty. Výstavu je možné navštívit v době mezi 7. 4. - 2. 5. v otvíracích hodinách knihovny geologie na Albertově 6.

Publikováno 22.3.2017

Univerzita Karlova slavila 669. výročí založení. Při té příležitosti ocenila i členy akademické obce PřF UK

Univerzita Karlova si připoměla výročí 669 let od svého založení. U příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK poprvé obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae.

Publikováno 7.4.2017

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK!

Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

Publikováno 27.3.2017

Přednáška: Lékaři bez hranic v Súdánu

Datum konání 19.4.2017

Český chirurg Tomáš Šebek odjel v lednu 2017 na svou již pátou misi s Lékaři bez hranic. Poprvé zamířil do Afriky, konkrétně do Jižního Súdánu, a ve své přednášce se s námi podělí o čerstvé zážitky z práce v tamější nemocnici. Přednáška se koná ve středu 19. 4. v 16:45.

Publikováno 11.4.2017

Přednáška a beseda s prof. Abdelkarimem Daoudem

Datum konání 11.4.2017

Současné společenské dění v Severní Africe a její příroda. Přednáška proběhne v úterý 11. dubna 2017 od 17:15 v učebně Levá rýsovna na Albertově 6. Prof. Abdelkarim Daoud je geograf z Université Sfax, který je dlouholetým spolupracovníkem geografické sekce naší fakulty. Je specialistou na hospodaření s vodou v aridních oblastech a vzájemné interakce přírodního a společenského vývoje v Tunisu a Severní Africe.

Publikováno 5.4.2017

Akce dokumentů