E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Volby děkana PřF UK 2020

Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5.11. 2020. Návrh kandidátů na funkci děkana se podává k rukám volební komise pro volbu děkana a obsahuje písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě a stručné teze volebního programu. Návrh musí být doručen volební komisi prostřednictvím podatelny nejpozději do 6. 10. 2020.

Publikováno 26.6.2020

Laureáti pamětních medailí Přírodovědecké fakulty

Přírodovědecká fakulta slaví 100 let od svého založení. U této příležitosti udělil děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty.

Publikováno 25.6.2020

Česká republika má nové profesory. Tři z nich jsou z naší fakulty.

Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července ministrem školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, dvacet osm z nich patří Univerzitě Karlově. Nejvyšší akademický titul za naší fakultu obdrželi profesorka Zuzana Münzbergová z katedry botaniky a profesoři Jiří Blažek a Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Gratulujeme!

Publikováno 2.7.2020

Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka

Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která je k zhlédnutí od 22.6. do 31.8. 2020 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ vytvořené v letech 2018 a 2019. Vstup volný.

Publikováno 18.6.2020

Tichá vzpomínka na JUDr. Miladu Horákovou v Karolinu

Univerzita Karlova si Vás dovoluje pozvat k tiché vzpomínce na JUDr. Miladu Horákovou. Nechceme dopustit, aby její odkaz a statečný čin byl zapomenut. Je pro nás symbolem, že svoboda není samozřejmostí a že proti totalitě a nedemokratickým režimům je nutné bojovat. Představitelé akademické obce UK, v čele s rektorem prof. Tomášem Zimou, položí věnec u busty Milady Horákové v Karolinu v pátek 26. června 2020 v 9.30 hod., den před 70. výročím úmrtí této významné osobnosti české historie.

Publikováno 25.6.2020

Program rozvoje manažerských dovedností

Zveme srdečně všechny zájemce na vzdělávací modul pro rozvoj manažerských dovedností, který je určen pro akademické a neakademické pracovníky UK. Program je orientován na praxi, je zaměřen na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody. První z kurzů proběhne v říjnu 2020.

Publikováno 1.7.2020

19. ročník soutěže Česká hlava

I v letošním roce proběhne dobře známá soutěž Česká hlava, soutěž pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Laureátům bude předána finanční odměna v celkové výši 1 350 000 Kč. Příjem nominací bude ukončen 17.července 2020.

Publikováno 30.6.2020

100. výročí založení Přírodovědecké fakulty očima časopisu Živa

Pro červnové číslo časopisu Živa připravila jeho redakce sérii článků připominající 100. výročí založení PřF UK. Jednotlivé články uvádějí fakultu v souvislosti s dějinami celé Univerzity Karlovy i českého státu a tematickými příspěvky představují fakultní sekce. Zvláštním článkem je tu zmíněno i 120 let od kolaudace Botanické zahrady PřF UK Na Slupi.

Publikováno 25.6.2020

Akce dokumentů