E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Naše fakulta má počínaje 1. 12. 2020 nové vedení

Rektor na návrh Akademického senátu PřF UK jmenoval Prof. Jiřího Zimu děkanem ke 1.12. 2020. Staronový děkan Jiří Zima předsedá kolegiu děkana, jehož novými členy jsou proděkan pro vědu, výzkum a vědecké informace doc. Vladimír Krylov, kde vystřídal prof. Adama Petruska a proděkan pro Geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí prof. Jiří Žák, kde vystřídal prof. Martina Mihaljeviče. Ostatní členové kolegia zůstávají stejní jako v minulém funkčním období děkana.

Publikováno 2.12.2020

Nové volby vyhlášeny!

Předsednictvo ASF vyhlásilo volby do Studentské komory Akademického senátu na období 2021-2023. Kandidatury je možné podávat do 6. prosince 2020.

Publikováno 3.12.2020

Ceny EDUína 2020

Projekt Zapojmevsechny.cz/doučování, do kterého se účastnila i Přírodovědecká fakulta UK, získal třetí místo ceny EDUína 2020. Na projektu se podíleli naši studenti učitelských studijních programů, kteří v průběhu celého podzimu doučovali žáky základních škol biologii, chemii, zeměpis či přírodopis. Za jejich zapojení v době mimořádné situace jim i patří obrovské poděkování.

Publikováno 4.12.2020

Vánoční dárky z našeho e-shopu - Black friday!

Prodejní a výdejní místo na Albertově 6 zůstává v souvislosti s opatřením proti šíření nákazy covid-19 i nadále uzavřeno, na internetu ale stále fungujeme! Black Friday je za námi, ovšem naše zajímavé slevy trvají až do neděle 6. prosince 2020.

Publikováno 30.11.2020

Heyrovského přednáška 2020: Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení

Datum konání 8.12.2020

Katedra analytické chemie PřF UK vás srdečně zve na přednášku Bohdana Josypčuka Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR "Heyrovského přednáška 2020: Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení". Přednáška je věnována udělení Nobelovy ceny za polarografickou metodu analýzy a koná se online v úterý 8. prosince 2020 ve 14.00 pod záštitou děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy v rámci cyklu Quo Vadis Chemie.

Publikováno 25.11.2020

Nástroje pro elektronickou výuku

Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams a další. Do všech platforem je nutné hlásit se fakultním mailem a fakultním loginem!

Publikováno 10.3.2020

Česká hlava pro RNDr. Václava Cílka CSc. a prof. RNDr. Václava Hořejšího

I v tomto roce udělila společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České repuliky stejnojmenné ceny - nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Často je považováno za tzv. „českou nobelovku“. Mezi letošními laureáty jsou i významní absolventi naší fakulty RNDr. Václav Cílek, CSc. a prof. RNDr. Václav Hořejší, který stále působí na katedře buněčné biologie. Gratulujeme!

Publikováno 30.11.2020

Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. V České republice proběhne slavnostní představení, s ohledem na přetrvávající aktuální epidemiologickou situaci, online, a to 2. prosince 2020 ve 14 hodin, a to bez nutnosti předchozí registrace.

Publikováno 26.11.2020

Na Karlovku online 28. 11. – informační den pro uchazeče o studium

Datum konání 28.11.2020

Pro všechny uchazeče o studium i širokou veřejnost připravila Univerzita Karlova virtuální informační den, kde se budete moci seznámit se všemi fakultami. Ten se uskuteční pod názvem „Na Karlovku online“ v sobotu 28. listopadu od 9 do 16 hodin na webu nakarlovku.cz. Naši fakulta bude představena v živém vysílání ve 14.00.

Publikováno 26.11.2020

Akce dokumentů