E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Mentoring - nové kolo programu právě startuje

Mentoringový program, díky němuž mohou studenti získat pracovní zkušenosti již během studia, se na naší fakultě etabloval již před několika lety. S novým semestrem začíná i nové kolo programu. Své přihlášky můžete zasílat do 28.2.

Publikováno 12.2.2017

KINOLAB: Náhradní matka

Datum konání 22.2.2017

KINOLAB.cz ve spolupráci s Kinomol pro vás připravil filmově-diskuzní cyklus POTOMCI LIDÍ, který zkoumá mezilidské vztahy z pohledu přírodních a sociálních věd. Promítání filmu "Náhradní matka" proběhne 22. 2. v 19.00 ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6.

Publikováno 16.2.2017

Vyšlo třetí číslo časopisu Geografické rozhledy

Třetí číslo Geografických rozhledů nabízí témata zabývající se měřením v geografii. Články ukazují vybrané jevy a veličiny, které můžeme v geografii měřit a následně vyhodnocovat. Jsou zaměřeny na ukázky analýzy reliéfu, dozvíme se, jakým způsobem jsou minulé klimatické změny archivovány v zemské kůře. Věříme, že se vám bude číslo líbit a naleznete v něm řadu inspirací, které půjdou využít ve výuce.

Publikováno 14.2.2017

Program semináře Latinská Amerika 2016/17

Cílem mezioborového semináře je prohloubit znalosti o aktuálních sociálních, hospodářských a politických poměrech zemí Latinské Ameriky, hlouběji se seznámit s přírodními podmínkami regionů včetně jejich narušení člověkem. Seminář probíhá formou přednášek zvaných expertů a následnou diskusí a je otevřen všem zájemcům.

Publikováno 13.2.2017

Seminář: Jak prezentovat odborné výsledky

Knihovna chemie pro vás připravila dva workshopy připravené speciálně pro Přírodovědeckou fakultu UK. Workshopy jsou cíleny na autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Oba proběhnou v posluchárně Ch3 v budově chemických ústavů 7. 3. a 14. 3. mezi 10 - 11.30. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Publikováno 15.2.2017

65. výročí objevu ferrocenu

V časopise European Journal of Inorganic Chemistry vyšlo při příležitosti 65. výročí objevení ferrocenu speciální číslo věnované pokrokům v této oblasti chemie. Editorem tohoto vydání byl Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. z katedry anorganické chemie.

Publikováno 14.2.2017

Akce dokumentů