E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Celofakultní diskuse o novém znaku fakulty

Započala diskuse, ve které mají všichni možnost vyjádřit své názory a postřehy k návrhům motivu nového fakultního znaku v prvním kole. Vyjádřete se i vy!

Publikováno 2.10.2015

Profesor Aharon Oren přednese na naší fakultě dvě odborné přednášky

Dne 14. 10. ve 14.00 získá ve Velké aule Karolina čestný doktorát jeden z nejvýznamnějších světových odborníků v oblasti biologie extremofilních mikroorganismů a geobiologie, izraelský profesor Aharon Oren. Při této jedinečné příležitosti přednese prof. Oren dvě přednášky. První se koná 13. 10. v 15.00 ve Mineralogické posluchárně na Albertově 6, druhá pak 15. 10. v 16.30 v posluchárně B8 ve Viničné 5.

Publikováno 1.10.2015

29. září se na naší fakultě sešli zástupci fakultních škol

Přírodovědecká fakulta UK v Praze dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními a základními školami na zkvalitňování a rozvoji vzdělávání v přírodovědných oborech. Fakultní školy se podílejí na zajištění vysokoškolských vzdělávacích oborů učitelství, naopak Přírodovědecká fakulta nabízí školám vzdělávací programy pro jejich žáky a pedagogy. Fakultu navštívilo téměř 80 zástupců 56 fakultních škol z celé republiky, aby převzali titul "Fakultní škola PřF UK".

Publikováno 29.9.2015

Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy

Datum konání 13.10.2015

Seminář je určen všem současným (i budoucím) studentům doktorských programů UK, kteří zamýšlejí absolvovat část svého studia v zahraničí nebo do zahraničí vyjet na výzkumný pobyt. Zazní i informace přínosné pro zájemce o postdoktorské pobyty.

Publikováno 5.10.2015

Máte za sebou kvalitní diplomku a hledáte pro ni nakladatele? Pomoci může Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vyhlašuje 4. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Přihlášky lze zasílat do 15. října.

Publikováno 2.10.2015

Seznámení s knihovnou chemie

Přijďte se seznámit s možnostmi, které nabízí knihovna chemie. Setkání proběhne 6. a 8. 10. 2015 v 11.00, sraz ve studovně knihovny chemie 1. patro, místnost č. 149.

Publikováno 1.10.2015

AlbertOFF Open AIR 2015

Datum konání 14.10.2015

Před čtyřmi lety jste u toho mohli být i Vy! Tehdejší open air festival na Albertově představil mnohé kapely z Přírodovědecké fakulty, jejichž songy zněly po kampusu ještě dlouho. Nyní vám představujeme AlbertOFF Open Air 2015, hudební festival studentských kapel z nejrůznější fakult UK i jiných univerzit! Akce proběhne v areálu menzy Albertov přilehlém okolí.

Publikováno 29.9.2015

Akce dokumentů