E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Akademický senát UK zvolil profesorku Milenu Králíčkovou kandidátkou na funkci rektorky Univerzity Karlovy

Akademický senát UK na svém dnešním zasedání zvolil v prvním kole volby profesorku Milenu Králíčkovou kandidátkou na funkci rektorky Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování rektorkou bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. K 1. únoru 2022 se nová rektorka UK ujme svého úřadu. Délka funkčního období je čtyři roky.

Publikováno 22.10.2021

Slavnostní poklepání základního kamene výstavby Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum

Na pražském Albertově se 18. října 2021 konal slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum, kterého se vedle děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy a zástupců Univerzity Karlovy a projektantů zúčastnili také náměstci ministerstva školství a ministerstva průmyslu a obchodu, starostka městské části Prahy 2 či vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Kampus bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a 1. lékařské fakulty. Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.

Publikováno 19.10.2021

Výstava Příběh geologie

Knihovna geologie a Ústav geologie a paleontologie PřF UK pod záštitou geologické sekce a děkana fakulty srdečně zvou na výstavu Příběh geologie. Výstava představuje důležité momenty v historickém vývoji geologie jako vědního oboru. Můžete si ji prohlédnout od 22.10.2021 do 20.12.2021 v Knihovně geologie v otevírací době.

Publikováno 21.10.2021

Konfliktní regiony světa - Evropa

Nová série Konfliktní regiony světa se věnuje vybraným konfliktům a dalších politickým problémům v různých částech světa, díl věnovaný Evropě se pak zaměřuje na tři regiony se specifickými politickými problémy, které však spojují projevy nacionalismu a geopolitiky. Text je určen jak studentům a učitelům středních škol, tak všem zájemcům o politickou geografii a obecně současné politické dění. Autorem této nové knižní série od Nakladatelství České geografické společnosti je RNDr. Libor Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Publikováno 15.10.2021

Biologické čtvrtky ve Viničné

Srdečně zveme všechny zájemce o evoluci a obecnější biologická témata na pokračování oblíbených Biologických čtvrtků ve Viničné 7. Přednášky v zimním semestru začínají v 17.15. První z nich bude přednáška Václava Bělohradského "Přežije demokracie návrat k zemi? Antropocén jako politický problém", a to 7.10.2021. Součástí každé přednášky je diskuze a poté posezení v hospodě. Přednášky budou streamované na facebookovou stránku Biologické čtvrtky ve Viničné.

Publikováno 5.10.2021

Pojďte na Karlovku

Datum konání 13.11.2021

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Univerzitě Karlově na akci Na Karlovku, která se koná v sobotu 13. listopadu 2021 od 9:00 do 16:00 na Právnické fakultě. Návštěvníci mohou navštívit přednášky fakult UK a stánky všech fakult, kde se dozvědí podrobnosti o studijních programech i o přijímacím řízení. Interaktivní program představí činnost fakult a zájmových studentských spolků. Ve studentské zóně budou studenti z Karlovky odpovídat na otázky uchazečů.

Publikováno 22.10.2021

Zvýšená citlivost experimentů NMR pevné fáze pro studium struktury proteinů

Časopis Science Advances (IF= 14.136) právě publikoval článek Zdeňka Tošnera (NMR laboratoř Chemické sekce PřF UK) a jeho kolegů, který ukazuje, jak zvýšit citlivost měření při studiu struktury nerozpustných proteinů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR). V rámci společného grantu GAČR a německé DFG, vyvinuli pomocí teorie optimálních procesů sofistikovanou metodu (pulsní sekvenci), která kompenzuje hardwarové nedostatky experimentálního uspořádání rotace vzorku pod magickým úhlem (tzv. magic angle spinning) používané v NMR pevné fáze. Výsledkem je NMR experiment s vysokou citlivostí, který je zároveň robustní a jednoduchý na aplikaci.

Publikováno 19.10.2021

Třetí Biologický čtvrtek ve Viničné 7

Ve čtvrtek se můžete těšit na další zajímavou biologickou přednášku. S příspěvkem na téma "závislosti buněčných funkcí na počtu chromozómů a velikosti buňky" vystoupí molekulární genetička prof. Zuzana Storchová, Ph.D. z Technické univerzity Kaiserslautern. Po přednášce bude následovat diskuze, která se nepochybně protáhne do pozdních večerních hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Publikováno 18.10.2021

Akce dokumentů