E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Volby děkana PřF UK 2020

Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5.11. 2020. Návrh kandidátů na funkci děkana se podává k rukám volební komise pro volbu děkana a obsahuje písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě a stručné teze volebního programu. Návrh musí být doručen volební komisi prostřednictvím podatelny nejpozději do 6. 10. 2020.

Publikováno 26.6.2020

Výročí založení fakulty na stránkách Chemických listů

Letošní jubilejní narozeniny Přírodovědecké fakulty si spolu s námi připomněly i Chemické listy. Hned v několika jejich číslech od začátku letošního roku byly či ještě budou publikovány články věnované 100. výročí založení naší fakulty.

Publikováno 23.7.2020

Český historický atlas získal Cenu Akademie věd ČR

"Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20.století", na kterém se podíleli rovněž RNDr. Dana Fialová, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. a RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. z katedry socíální geografie a regionálního rozvoje a doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. a Bc. Daniel Paluba z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, získal cenu Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Gratulujeme!

Publikováno 20.7.2020

Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka

Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která je k zhlédnutí od 22.6. do 31.8. 2020 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ vytvořené v letech 2018 a 2019. Vstup volný.

Publikováno 18.6.2020

Third Cronstedt´s Award pro profesora Jiřího Čejku

Laureátem třetí Cronstedt´s Award se stal profesor Jiří Čejka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Spolu s profesorem Wieslawem J. Rothem ji získali za svůj značný přínos ve vědě při zkoumání aspektů syntézy a vysvětlení dvou dimenzí vrstev v zeolitech.

Publikováno 10.7.2020

Laureáti pamětních medailí Přírodovědecké fakulty

Přírodovědecká fakulta slaví 100 let od svého založení. U této příležitosti udělil děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty.

Publikováno 25.6.2020

Magnetické nanočástice mění svoji magnetickou strukturu v magnetickém poli

Jsou-li ultra jemné magnetické nanočástice vystaveny vnějšímu magnetickému poli, jejich magnetické jádro roste nečekaným způsobem. Na tomto pozorování mezinárodního týmu vědců se podíleli i odborníci z katedry anorganické chemie PřF UK. Studie „Field-Dependence of Magnetic Disorder in Nanoparticles“ byla publikována v prestižním časopise Physical Review X.

Publikováno 28.7.2020

Cena Alfred Russel Wallace Award pro profesora Pyška

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. působí v Botanickém ústavu AV ČR a na katedře ekologie PřF UK. Jako jeden z nejvýznamnějších ekologů invazí na světě přispěl k rozvoji výzkumu v mnoha oblastech Wallaceových zájmů, zejména biogeografie. Cenu uděluje Mezinárodní biogeografická společnost.

Publikováno 24.7.2020

Zrušení omezení pro výuku

S účinností od 1. července 2020 již nejsou žádná omezení pro výuku v počtu osob a způsobu výuky. Odpadá rovněž povinnost poskytnout před prvním vstupem do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti, stejně jako povinnost nosit roušky s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19.

Publikováno 7.7.2020

Akce dokumentů