E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Stanovisko krizového štábu ze dne 1.6.2020

Krizový štáb Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (PřF) přijal v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 a č.j. 15757/2020-19/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 následující stanovisko k provozu PřF s ohledem na vývoj pandemie Covid-19:

Publikováno 2.6.2020

Vychází zvláštní číslo časopisu Czech Chemical Society Symposium Series

Zvláštní číslo tohoto časopisu je mj. věnováno 23. ročníku celostátní soutěže o nejlepší práci v oboru analytické chemie "O cenu Karla Štulíka 2020". Soutěže se zúčastnilo celkem 14 studentů z 5 vysokých škol a 1. misto stejně jako zvlášní cenu firmy Methronom ČR získali studenti z naší fakulty. Na její půdě se soutěž také poprvé v historii konala, a to v rámci letošních oslav 100. výročí založení PřF UK.

Publikováno 21.5.2020

Spor o nejstaršího ostnokožce

Ostnokožci jsou kmenem živočichů, kteří osidlují mořské ekosystémy již stovky milionů let. Během této dlouhé doby stihli vytvořit mnoho vývojových linií, z nichž řada světové oceány již nenávratně opustila. V nedávné době se na stránkách časopisu Nature Communications rozhořela polemika okolo “nejstaršího ostnokožce”, do níž zasáhl i paleontolog z naší fakulty prof. Oldřich Fatka s absolventkou PřF UK dr. Martinou Nohejlovou, nyní pracující na České geologické službě.

Publikováno 4.5.2020

Nástroje pro elektronickou výuku

Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom a další.

Publikováno 10.3.2020

Česko - a jak dál? Co víme a nevíme o COVID 19

Zveme vás na konferenci, která se koná v úterý 26. května 2020 od 9.00 do 16.00 hod v Modré posluchárně konferenčního centra UK, v Celetné 20, Praha 1. Konference nabídne debatu nad aktuálními tématy spojenými s pandémií COVID-19, která budou diskutována ve třech tematických bodech - Virologie a vakcína, Epidemiologie a modely a Klinické aspekty.

Publikováno 25.5.2020

Byl vypsán další ročník Fondu Post - Doc UK

Fond Post-Doc UK umožňuje získat kvalitní zahraniční výzkumníky, absolventy PhD studia, na pozice akademických pracovníků fakulty, a to s možným nástupem od 1.1.2021.

Publikováno 18.5.2020

Pozvánka na výstavu Mapa Království českého, 1720

Srdečně zveme všechna zájemce na výstavu věnovanou významnému výročí dokončení tzv. velké mapy Čech od J. Chr. Müllera v roce 1720. Výstavu můžete zhlédnout v předsálí Mapové sbírky a Knihovny geografie na Albertově 6, Praha 2 do konce května. Vstup volný.

Publikováno 12.5.2020

Akce dokumentů