E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Ceny Živy za rok 2018

Ve středu 17. dubna 2019 byly vyhlášeny Ceny Živy za rok 2018, udílené v pěti kategoriích. Autoři vybraných článků si ocenění převzali v pražské vile Lanna za účasti čelních představitelů Akademie věd ČR, děkanů přírodovědeckých fakult Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, zástupce Ministerstva životního prostředí, redakční rady Živy a dalších významných hostů. Zástupci naší fakulty byli oceněni v řadě kategorií. Gratulujeme!

Publikováno 23.4.2019

Kniha Rostliny naší přírody se stala knihou roku nakladatelství Academia

V pondělí byl v budově Akademie věd České republiky vyhlášen už 11. ročník Cen Nakladatelství Academia. Ceny jsou určeny pro knihy vydané na jednotlivých pracovištích AV ČR. Knihou roku se staly Rostliny naší přírody ilustrátorky Anny Skoumalové a autora Lubomíra Hroudy z katedry botaniky PřF UK. Gratulujeme!

Publikováno 17.4.2019

Přednáška: „Československo a Latinská Amerika po roce 1945“

Datum konání 24.4.2019

Zveme fakultní veřejnost na přednášku prof. Josefa Opatrného, CSc., vedoucího Ústavu Iberoamerických studií FF UK Praha na téma „Československo a Latinská Amerika po roce 1945“. Přednáška bude proslovena v rámci semináře Latinská Amerika 24.4. v posluchárně Vět ve 14:50. Všichni zájemci jsou vítáni!

Publikováno 23.4.2019

Vychází 4. číslo 28. ročníku Geografických rozhledů s tématem Jižní Asie

Jižní Asie je oblastí, jejíž vývoj byl, je a bude velmi dynamický. Ale o jakém regionu je vlastně řeč? Jak jižní Asii vymezit? To jsou otázky, na které nenalezneme odpověď, s níž by všichni geografové jednohlasně souhlasili. Proto se k jejich řešení toto číslo Rozhledů snaží přispět.

Publikováno 3.4.2019

Univerzita Karlova ocenila naše odborníky

Univerzita Karlova si připomíná výročí 671 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor UK, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Laureáty druhého z ocenění se stali mj. buněční biologové Jan Brábek a Daniel Rösel. Prémie Donatio Univesitatis Carolinae byla mj. udělena geografovi Bohumíru Janskému a ekologovi Davidovi Storchovi. Gratulujeme!

Publikováno 5.4.2019

Kniha "O parazitech a lidech" získala cenu Magnesia Litera

Nejprestižnější české ocenění v oblasti literatury Magnesia Litera získala večer 7. 4. v kategorii "Litera za naučnou literaturu" publikace autorského kolektivu z katedry parazitologie vedeného Janem Votýpkou "O parazitech a lidech". Gratulujeme!

Publikováno 8.4.2019

Absolventi naší fakulty získali řadu Cen rektora

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Mezi laureáty jsou i studenti naší fakulty. Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského obdržela Bc. Adéla Kadlecová. Bolzanovu cenu získal RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. za disertační práci zabývající se ptáky bahňáky, Ph.D. Vojtěchu Kubelkovi byla zároveň udělena Mimořádná cena rektora, za výsledky v oblasti vědy. Cenu prof. PhDr. Václava Příhody získala Mgr. Kateřina Přibylová.

Publikováno 9.4.2019

Akce dokumentů