E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Navázání spolupráce s American University of Iraq – Sulaimani (AUIS)

Ve dnech 29.-30.4. 2024 navštívili členové výzkumného týmu REGPOL z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje American University of Iraq – Sulaimani (AUIS). Prezidentovi university Bruce Walker Fergusonovi bylo předáno memorandum o spolupráci s naší fakultou.

Publikováno 27.5.2024

Pozvánka na prezentaci - Biocentrum - Kampus Albertov

Datum konání 30.5.2024

Srdečně vás zveme na prezentaci objektu Biocentra. Přijďte nahlédnout do interiéru objektu pomocí 3D vizualizace a podebatovat s vedením univerzity, architekty a dalšími odborníky o rozvoji Kampusu Albertov. Prezentace se koná ve čtvrtek 30. května 2024 v 19hod v CAMP za účasti rektorky UK prof. Kralíčkové a děkanů PřF UK, I. LF UK a MFF UK prof. Zimy, prof. Vokurky a doc. Rokyty. Prezentace bude rovněž vysílána živě.

Publikováno 24.5.2024

Představení nové datové politiky

Datum konání 30.5.2024

Univerzita Karlova přijala v únoru 2024 Politiku správy výzkumných dat. Přijďte si poslechnout, co v datové politice najdete, k čemu vám bude a jakou podporu správy dat UK nabízí. Během setkání, které se pro PřF UK uskuteční 30. května 2024 od 13:30 na Albertově, bude také prostor pro diskuzi a pro vaše dotazy. Setkání pořádá univerzitní Centrum pro podporu Open Science a Oddělení podpory vědy PřF pod záštitou proděkana pro vědu a výzkum.

Publikováno 2.5.2024

Učená společnost České republiky ocenila studenta naší fakulty

Na slavnostním XXX. valném shromáždění Učené společnosti České republiky 20. května 2024 byly ve Velké aule Karolina tradičně předány medaile a ceny. Cenu Jiřiny Michlové pro studenty doktorských studijních programů převzal Mgr. David Dunlop z katedry anorganické chemie. Gratulujeme!

Publikováno 15.5.2024

​​​Kniha Vojtěch​a Hladkého ​právě vyšla v nakladatelství Oxford University Press

Publikace "On the Gods and the World. Orpheus and the Presocratics in the Derveni Papyrus​" Vojtěcha Hladkého z katedry filosofie a dějin přírodních věd právě vyšla v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Publikace zasazuje Papyrus Derveni do kontextu širšího dobového intelektuálního prostředí, což nám pomáhá lépe pochopit některé zvláštnosti tohoto asi 2400 let starého textu. Gratulujeme!

Publikováno 20.5.2024

Pachový kód myší a jeho zpracování mozkem

Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo rozluštit „pachový kód“ myší. Na významné studii nedávno publikované v prestižním časopise eLife se podíleli i Pavel Stopka a Romana Stopková z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV.

Publikováno 24.5.2024

Den fascinace rostlinami 2024

Datum konání 17.5.2024

Přijďte společně s námi oslavit Den fascinace rostlinami do Botanické zahrady PřF UK v pátek 17.5. (9:30 - 16:30). Akce je přístupná široké veřejnosti, vstup zdarma.

Publikováno 7.5.2024

Naše fakulta hostila mezinárodní konsorcium evropského MIRIA projektu

Mezinárodní konsorcium evropského MIRIA projektu, podpořeného evropským grantem Horizon, se konalo minulý měsíc na Přírodovědecké fakultě UK. Projektu se účastní výzkumné skupiny profesora Jiřího Mosingera a docenta Václava Tyrpekla z katedry anorganické chemie.

Publikováno 27.5.2024

Volba děkana Přírodovědecké fakulty UK

Datum konání 24.10.2024

Akademický senát PřF UK v souladu s Jednacím řádem ASF, čl. 18. vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UK na období 2025-2029. Volba kandidáta děkana proběhne na mimořádném volebním zasedání akademického senátu dne 24.10.2024.

Publikováno 24.5.2024

Kniha "Věda je odvaha" již brzy na knižním trhu

Odešli do světa. A uspěli tam. Posouvali hranice lidského vědění, doslova. V laboratořích, za obrazovkami počítačů nebo třeba na islandských ledovcích. Všude tam, kde jsou v našem poznání zatím bílá místa. Šestnáctka českých vědkyň a vědců, často původem z naší fakulty, vás vezme do svých životů. Jedná se o první knižní vykročení prostoru Bez frází mimo sportovní prostředí.

Publikováno 21.5.2024

Akce dokumentů