E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Pozvánka na online seminář: Životní prostředí regionů

Datum konání 12.4.2021

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky srdečně zve všechny zájemce na videokonferenci Životní prostředí regionů, kterou pořádá Ing. Milan Pour, poslanec Parlamentu ČR, v rámci projektu „12 VÝZEV REGIONÁLNÍHO ROZVOJE“ v pondělí 12. 4. 2021 od 13:00. Ve 14:20 vystoupí se svým příspěvkem hydrolog profesor Bohumír Janský.

Publikováno 12.4.2021

Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae míří i na naši fakultu

Univerzita Karlova u příležitosti oslav výročí 673 let od svého založení a Dne vzdělanosti, na které 7. dubna připadá, zveřejnila letošní laureáty prestižní výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. Z pěti udělených podpor přicházejí na naši fakultu hned dvě: pro prof. Petra Nachtigalla a prof. Viktora Žárského. Gratulujeme!

Publikováno 8.4.2021

Dosud nejstarší genom moderních lidí byl rekonstruován z lebky ženy z Koněprus

Mezinárodní tým vědců, ve kterém jsou i odborníci z Národního muzea a Přírodovědecké fakulty UK, publikoval právě článek v prestižním časopise Nature Ecology & Evolution. Datoval v něm fosilní lebku člověka Zlatý kůň z Českého krasu na základě přítomnosti neandertálských genů do období více než 45 000 let. Jedná se pravděpodobně o dosud nejstarší zrekonstruovaný genom anatomicky moderního člověka odpovídající populaci, která žila v Evropě před oddělením linie vedoucí k současným obyvatelům Evropy a Asie.

Publikováno 6.4.2021

Laureátky a laureáti cen Univerzity Karlovy

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti 7.4. a s ním s spojeného výročí založení Univerzity Karlovy, udělil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ocenění určená nejlepším absolventům. Mezi oceněnými byla tradičně řada zástupců naší fakulty. Gratulujeme!

Publikováno 7.4.2021

Seminář: Data Management Plan

Datum konání 1.4.2021

Ve čtvrtek 1. dubna proběhl online seminář Data Management plan. Prezentované informace byly zacíleny na naše fakultní prostředí a poskytovanou podporu v této oblasti. Jednotlivé prezentace, stejně jako celý video záznam, najdete v této aktualitě.

Publikováno 16.3.2021

Koronavirus - otázky a odpovědi

Ztrácíte se v protiepidemických opatřeních na naší fakultě? Hledáte, co aktuálně platí a nenacházíte? Na této stránce najdete pravidelně aktualizovaný seznam otázek a odpovědí, který usnadní orientaci v džungli nařízení.

Publikováno 5.1.2021

Otevřený dopis Vládě ČR: Potřebujeme praktickou výuku

Vysokoškolské studium je založené na samostudiu, vnitřní motivaci a píli, ale také na praktických zkušenostech v laboratořích, nemocnicích, archivech, výzkumných výjezdech za odborného vedení svých pedagogů. Studentští senátoři Akademického senátu Univerzity Karlovy proto jménem svého místopředsedy vyzývají k prioritnímu, odpovědnému a předvídatelnému plánování otevření vysokých škol, praktickou výukou počínaje. A přikládají následující otevřený dopis Vládě ČR, který je zveřejněn i jako petiční arch.

Publikováno 7.4.2021

Geografické rozhledy: Sdílený prostor

Sdílený prostor. Co si pod ním představíte? Veřejné prostory? Volně přístupná prostranství? Divadla nebo sportovní stadiony - místa, kde lidé také sdílí prostor a skrze něj své pocity? Nebo dnes tak aktuální virtuální sdílený prostor? Nové číslo Geografických rozhledů pojímá toto téma ze široka a nabízí i ukázky toho, jak veřejné prostory využívat co nejúčelněji.

Publikováno 7.4.2021

Mezinárodní výzkum vlivu COVID-19 na naše smysly

Ovlivňují COVID-19 a další respirační onemocnění náš čich a chuť? Zapojte se do mezinárodního výzkumu a pomozte nám zjistit víc o tom, k jakým změnám může docházet a jak se tyto změny liší mezi různými onemocněními.

Publikováno 30.3.2021

Akce dokumentů