E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK

Datum konání 9.12.2019 - 11.12.2019

Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhnou volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020-2022. Kandidaturu je možné podat do 14. listopadu 2019 do 12.00 hod.

Publikováno 5.11.2019

Akce "Zapomínáme" s osobnostmi sametové revoluce na PřF UK

Datum konání 16.11.2019

Studentská komora Akademického senátu PřF UK Vás srdečně zve na neformální setkání studentských osobností aktivních během sametové revoluce s dnešními studenty. Těšíme se na vás 16. listopadu od 18:00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6.

Publikováno 11.11.2019

Dr. Petr Kohout získal Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce

Petr Kohout z katedry experimentální biologie rostlin se dnes večer stal jedním ze šesti vědců oceněných Cenou Neuron pro mladé nadějné vědce. Ocenění získal v oboru biologie. K takto významnému úspěchu gratulujeme!

Publikováno 5.11.2019

Víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií

Datum konání 6.12.2019 - 8.12.2019

Srdečně zveme všechny zájemce na víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií. Program je sestaven z řady zajímavých přednášek od zvaných řečníků, odborníků na danou oblast. Máte možnost přijít kdykoli a zúčastnit se jen těch přednášek, které vás zajímají. Seminář proběhne od 6. do 8. prosince 2019 nově ve studovně Knihovny chemické sekce, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 12.11.2019

Vědci našli nový přístup k syntéze zeolitů

Vědci z katedry Fyzikální a Makromolekulární Chemie (Valeryia Kasneryk, Mariya Shamzhy, Qiudi Yue, Michal Mazur, Russell E. Morris, Jiří Čejka a Maksym Opanasenko) ve spolupráci s kolegy z Univerzity vědy a techniky v Číně a z ShanghaiTech Univerzity popsali novou strategii zeolitů při pokojové teplotě. Tento objev představuje výrazný krok směrem k inženýrství nanoporézních materiálů a ke zvýšení počtu zeolitů dostupných pro budoucí aplikace.

Publikováno 11.11.2019

Nové číslo Živy je věnováno biodiverzitě

Letošní monotematické číslo Živy je věnováno biodiverzitě – tématu, které je pro mnohé skoro synonymem biologie. Biologická rozmanitost dává život obývanému prostředí, a je často i tím hlavním, co fascinuje vědeckou i laickou veřejnost. V některých systémech, třeba na Petriho misce, sice může růst pouze jeden druh bakterie, ale v naprosté většině jsou „ekosystémy“ tvořeny různě pestrou mozaikou organismů.

Publikováno 23.10.2019

Konference ke Světovému dni půdy

Datum konání 5.12.2019

I v letošním roce se Přírodovědecká fakulta opět zapojí do Světového dne půdy, a to ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 13 hod. na Albertově 6, Praha 2. K účasti jsou zváni všichni studenti (Bc., Mgr., PhD.) a zaměstnanci, zabývající se půdou na různých katedrách PřF UK, dalších univerzitách a pracovištích. Přihlášky do 22.11. 2019.

Publikováno 8.11.2019

Akce dokumentů