E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Známe vítěze jubilejního 10. ročníku soutěže Věda je krásná

Již po desáté ocenila odborná porota příspěvky oblíbené fotografické a výtvarné soutěže Věda je krásná. Během slavnostního večera ve Velké aule Karolina tak vyhlásila nejúspěšnější soutěžící a to hned v několika kategoriích. Podívejte se spolu s námi, kdo stanul na stupních vítězů.

Publikováno 29.11.2018

Chemical Society Reviews organizované členy projektu CUCAM

Časopis Chemical Society Reviews (Impact factor = 40.182) uveřejnil v listopadu letošního roku tematické číslo "New catalytic materials for energy and chemistry in transition". Editory tohoto čísla jsou profesoři Jiří Čejka, Petr Nachtigall z katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK a Gabriele Centi (Univerzita Messina). Oba jsou rovněž spoluatory článků v tomto vydání prestižního časopisu.

Publikováno 4.12.2018

Projekt ExPro Grantové Agentury ČR udělen do Chemické sekce

Grantová agentura České Republiky zveřejnila na svých webových stránkách seznam udělených projektů začínajících 1.1.2019. V nejvýznamnější kategorii ExPro v oblasti chemie bylo uděleno pouze 5 projektů. Jeden z nich, s názvem "ADORable catalysts", získal prof. Jiří Čejka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Předložený projekt je zaměřen na syntézu nových typů porézních katalyzátorů netradičními metodami a jejich využití pro vysoce selektivní přeměny organických molekul.

Publikováno 4.12.2018

Docent Jan Brábek byl již podruhé oceněn Ligou proti rakovině

Jan Brábek byl včera večer během Vánočního koncertu Ligy proti rakovině Praha honorován Cenou za významnou práci v oboru onkologie publikovanou v roce 2017. Druhou oceněnou byla primářka Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK MUDr. Ivana Krajsová, MBA. Gratulujeme!

Publikováno 5.12.2018

Naši odborníci na výzkum kvasinek byli oceněni ziskem česko-amerického grantu v rámci programu INTER-EXCELLENCE.

Nový projekt mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci v rámci programu INTER-EXCELLENCE získal tým Laboratoře biologie kvasinkových kolonií. Projekt je zaměřen na výzkum molekulárních mechanizmů buněčné odpovědi ve vztahu ke stárnutí buněk, tedy na jednu z hlavních otázek dnešní biologie. Regulační proteiny, které zprostředkovávají reakce buněk na signály z prostředí, patří mezi nejvíce konzervované proteiny eukaryotických organismů. Pochopení jejich fungování u jednoduššího kvasinkového modelu může proto přispět k odhalení nových regulací u savčích buněk.

Publikováno 30.11.2018

Srovnání zamořenosti vesnic kouřem z domácího vytápění má první výsledky. Data jsou alarmující!

Ve dnech 12. – 14. prosince 2018 se v Praze sejdou evropští odborníci na sledování kvality ovzduší, aby zhodnotili výsledky srovnávacího měření znečištění vzduchu malých sídel během topné sezony. Výzkum probíhá v rámci projektu CONSPIRO – Breathing Together for Cleaner Air (dýchat společně za lepší ovzduší), koordinovaného společností SCIENCE IN a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Publikováno 12.12.2018

Vyšlo 2. číslo již 28. ročníku Geografických rozhledů

Světlo světa spatřilo 2. číslo již 28. ročníku s tématem Svět v obrazech. Vizuálie a jejich vliv na vnímání světa kolem nás. Proměny krajiny Kutnohorska v obrazech. Klaudyánova mapa: poklad české minulosti. Obraz není jen zobrazení, ale obraz jako předmět. Dálkový průzkum Země pomáhá sledovat zdravotní stav lesů a mnohé další najdete v novém vydání Geografických rozhledů.

Publikováno 6.12.2018

Mezi laureáty Ceny Neuron 2018 byli i naši vědci

Profesor Petr Pyšek a doktor Filip Kolář. To je dvojice vědců aktuálně spjatých s naší fakultou, která se v pondělí 3.12. stala laureátem Ceny Neuron 2018. Oběma oceněným i jejich domovským katedrám, ekologii a botanice, srdečně gratulujeme!

Publikováno 5.12.2018

Akce dokumentů