E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


8. konference Středoevropské asociace pro kanadská studia

Ve dnech 20. - 22. 9. 2018 proběhne za spoluúčasti geografů z naší fakulty na Univerzitě Karlově “8th Triennial International Conference of the Central European Association for Canadian Studies”. Program konference naleznete po rozkliknutí aktuality.

Publikováno 19.9.2018

Otevíráme nový ročník mentoringového programu pro studenty PřF UK

Chcete získat již během studia praktické zkušenosti v práci mimo fakultu a doplnit tak svoje akademické znalosti? Pak můžete využít příležitost a zapojit se do mentoringového programu, který pro Vás PřF UK již tradičně připravila. Hlaste se do 8.10.2018.

Publikováno 7.9.2018

Univerzita Karlova pořádá tradiční orientační týden

Univerzita Karlova pořádá pro všechny své nové studenty nastupující do prvního ročníku tradiční Orientační týden UK. Během pěti zářijových dnů vás čeká série přednášek, které vám výrazně usnadní vstup do nového vysokoškolského prostředí. Přednášky se konají od 17. do 21. 9. 2018 od 10 hodin.

Publikováno 11.9.2018

Quo Vadis Chemie: Possibilities and Limitations of Diamond and Diamond-Like Materials in Electroanalytical Chemistry

Katedra analytické chemie PřF UK a UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí Vás srdečně zvou na přednášku prof. Grega M. Swaina z Katedry chemie, Michigan State University, USA, "Possibilities and Limitations of Diamond and Diamond-Like Materials in Electroanalytical Chemistry", která se koná v úterý 25.9.2018 od 14 hodin v posluchárně CH2, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 17.9.2018

Vědecká rada Univerzity Karlovy oceňovala

Na zasedání vědecké rady UK, ve čtvrtek 20. září, byly osobnostem Univerzity Karlovy předány medaile a pamětní listy. Za významnou celoživotní práci v sociální geografii a regionálním rozvoji a za dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na UK byli oceněni hned tři vědci z PřF UK: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. a RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. Všem oceněným gratulujeme!

Publikováno 21.9.2018

Quo Vadis Chemie: Structurally Small, Antifouling Carbon Electrodes for the Detection of Dopamine

Katedra analytické chemie PřF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Structurall Small, Antifouling Carbon Electrodes for the Detection of Dopamine" prof. Dannyho Wonga z katedry Molekulárních věd Macquaire University v Austrálii, která se koná pod záštinou děkana PřF UK prof.RNDr. Jiřího Zimy, CSc., ve středu 19.9.2018 v 15 hodin v Knihovně analytické chemie, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 17.9.2018

Akce dokumentů