E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Výstava Cesty české vědy

Srdečně vás zveme na výstavu Cesty české vědy, který je výstupem projektu Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, realizovaného na PřF UK a podpořeného Ministerstvem kultury. Výstava vypráví příběhy z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie, zasazené do míst, kde se odehrávaly. Komentovaná prohlídka proběhne v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech v sobotu 2. 3. 2024 od 14 hod.

Publikováno 21.2.2024

Inovativní metoda pro detekování geologie skryté pod povrchem

Kurosh Karimi a Günther Kletetschka z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy popsali novou metodu lokalizace tělesa skrytého pod povrchem. Nová metoda umožňuje odhadnout polohu, zejména hloubku tělesa a byla publikována v časopise Scientific Reports.

Publikováno 20.2.2024

Rozjeďte své nápady s kurzy CPPT UK

Hledáte volitelné kurzy, které Vám otevřou nové obzory? Podívejte se na nabídku Centra pro přenos poznatků a technologií UK. Kurzy jsou vhodné pro všechny studenty UK napříč obory a fakultami a provedou vás jimi odborníci z praxe.

Publikováno 31.1.2024

Naše fakulta hostila konferenci Implementace METODIKY M17+

Výroční konference po šestém roce hodnocení podle Metodiky M17+, kterou pořádala Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a naší fakultou, se uskutečnila tentokrát ve Velké geologické posluchárně na Albertově a byla zaměřena na problematiku hodnocení v přírodních vědách a na připravovanou aktualizaci Metodiky 2017+. Záznam konference najdete v této aktualitě.

Publikováno 15.2.2024

Quo Vadis Chemie

Datum konání 4.3.2024

Sekce chemie PřF UK v Praze zve všechny zájemce na přednášku Chemigenetic Probes for Imaging and Sensing in Live Cells z cyklu Quo Vadis Chemie Prof. Dr. Pablo Rivera-Fuentes Department of Chemistry, University of Zürich.

Publikováno 22.2.2024

Tajemná šelma z Valče

Unikátní nález dosud neznámého druhu pravěké šelmy se podařil paleontologům Národního muzea Borisovi Ekrtovi a Lucii Kunstmüllerové z Přírodovědecké fakulty UK. Po Francii je to druhý podobný objev v Evropě.

Publikováno 29.1.2024

Seminář Venkov 2024

Výzkumné centrum RURAL na Přírodovědecké fakultě UK pořádá ve čtvrtek 1. 2. 2024 od 10:00 tradiční výroční seminář Venkov. Hlavním tématem letošního semináře je budoucnost nejmenších obcí a sídel v Česku.

Publikováno 29.1.2024

Ptáci, město, příběh hrdiny

Revolver Revue a Česká společnost ornitologická vydávají mimořádnou knihu s názvem Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny). Obsáhlý svazek přináší slovem i obrazem pozoruhodné ornitologické dílo Veleslava Wahla a zároveň přibližuje osud tohoto odbojáře proti dvěma totalitám, který za své přesvědčení zaplatil životem. Na vzniku knihy se podílel mimo jiné i Ondřej Sedláček z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK a fakulta také vydání finančně podpořila.

Publikováno 23.1.2024

Ptačí vejce je (téměř) sterilní. Bakterie kolonizují vejce až po vylíhnutí, ukazuje nová studie českých vědců

O tom, zda mohou rodiče různých živočišných druhů včetně lidí předávat svým potomkům “užitečné“ bakterie už během embryonálního vývoje, se v biologii vede bouřlivá debata. Rozlousknout tuto otázku však není jednoduché, neboť bakterie žiji téměř všude a snadno mohou kontaminovat nástroje či chemikálie používané ve výzkumu. Tím mohou výrazně zkreslit výsledky vědeckých studií.

Publikováno 21.2.2024

Kariérní den na UK

Datum konání 13.3.2024

Srdečně vás zveme na Kariérní den na UK, který se koná ve středu 13. března 2024 v Kampusu Hybernská. Jeho cílem je zprostředkovat skrze soubor aktivit a tematických přednášek praktické dovednosti a užitečné informace, které vám usnadní vstup do pracovního procesu a průřezové kompetence, které vám pomohou kariérně růst, a to bez ohledu na studovaný obor.

Publikováno 16.2.2024

Geografické rozhledy: Nerostné bohatství

Právě vychází třetí číslo 33. ročníku Geografických rozhledů na téma Nerostné bohatství. Nové číslo přináší texty jak o surovinách tradičních, tak i o těch moderních. Nabízí pohled na to, jak nerostné bohatství interaguje s prostorem - jaký vliv má na rozvoj území, ale i jak se dá vypořádat s negativním dopadem těžby na krajinu. Příjemné čtení!

Publikováno 14.2.2024

Akce dokumentů