E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Nově zpřístupněné elektronické zdroje

V uplynulých dnech se Ústřední knihovně ve spolupráci s jednotlivými fakultami a vydavateli elektronických informačních zdrojů povedlo bezplatně získat a zpřístupnit několik elektronických informačních zdrojů, které usnadní našim studentům a akademikům přístup k informacím. Jde o služby a platformy Pablicado, Gideon a Coursera.

Publikováno 29.3.2020

Nástroje pro elektronickou výuku

Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom, Kramerius a další.

Publikováno 10.3.2020

Vědecké týmy zapojené do boje s koronavirem získaly od IOCB Tech peníze na výzkum

Týmům Ruth Tachezy a Ivana Hirsche z naší fakulty a Petra Bartůňka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR pomůže celkem 7 milionů korun. Právě takovou částku věnovala na výzkum akademická firma IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zaměřující se na transfer technologií.

Publikováno 27.3.2020

Krajské kolo Zeměpisné olympiády ONLINE

Tým organizátorů Zeměpisné olympiády v čele s Geografickou sekcí Přírodovědecké fakulty UK organizuje pro letošní soutěžící z důvodu mimořádných opatření krajská kola online. Soutěž tak zůstává zachována!

Publikováno 30.3.2020

Poděkování vedení fakulty všem dobrovolníkům

Přírodovědecká fakulta UK se velmi váží všech členů akademické obce, kteří se zapojili do pomoci a řešení problémů v rámci pandemie COVID 19. Děkujeme všem studentům a zaměstnancům fakulty za respektování a dodržování všech karanténních podmínek. Velmi si vážíme každého, kdo se zapojil do dobrovolnické práce v jakékoliv pozici od šití roušek až po pomoc pro seniory nebo v jakékoliv další pomoci druhým. Děkujeme vám!

Publikováno 25.3.2020

Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou - prodloužen termín pro podávání žádostí

Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, v jehož statutu je podpora pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti vykonávané na fakultě, vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou. Konečný termín pro podávání žádostí je prodloužen na 21. 6. 2020, rozhodnutí o udělení příspěvku bude sděleno do 28. 6. 2020.

Publikováno 25.3.2020

Akce dokumentů