E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Fakulta hostí mezinárodní setkání otevřené vědy Evropské pylové databáze

Datum konání 1.6.2022 - 3.6.2022

Ve dnech 1.- 3. června 2022 se v prostorách PřF UK uskuteční mezinárodní setkání otevřené vědy komunity Evropské pylové datábáze. Toto setkání po dlouhé době podpoří komunitu paleoekologů, kteří se zabývají dlouhodobým vývojem ekosystémů a krajiny ve vztahu ke změnám klimatu a lidské činnosti. Přednášky (pouze v Aj) jsou veřejně přístupné a vstup na ně je zdarma, pro veřejnost bude dále připravena i interaktivní miniexpozice propojující umění s mikrofosiliemi.

Publikováno 16.5.2022

Světová cena Olympus Image of the Year Award 2021 putuje na naši fakultu

Společnost Olympus pokračuje v hledání nejlepších snímků v rámci světelné mikroskopie a třetí ročník její soutěže Olympus Image of the Year Award 2021 se zaměřil na oblast biologických věd. Světovou cenu za mikroskopický snímek květu Arabidopsis získal doktorand katedry experimentální biologie rostlin PřF UK Mgr. Jan Martinek. Gratulujeme!

Publikováno 23.5.2022

Mezinárodní konference: Potraviny, mikrobiota a imunita

Datum konání 6.6.2022 - 9.6.2022

Zveme všechny zájemce na konferenci o vztahu potravin, mikrobů a imunitního systému: "Potraviny, mikrobiota a imunita", která se koná ve dnech 6. - 9. června 2022 v Praze pod patronací České imunologické společnosti, z.s., za podpory programu AV ČR. Konference bude setkáním odborníků, pracujících v oblasti imunologie, mikrobiologie, výzkumu potravin a příbuzných oborů. Pozvání přijali věhlasní imunologové a další významní zahraniční vědci.

Publikováno 16.5.2022

Výstava: Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole

Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Pražská předměstí: Dynamika rozvoje sociálního prostředí rostoucí metropole, která bude probíhat hned na dvou místech, od 16.5. do 4.6. 2022 v Národní technické knihovně a od 5.6. do 19.6.2022 v Kasárnách Karlín (Bazén). Výstava je jedním z výstupů stejnojmenného aktuálně řešeného projektu a pořádá ji URRlab - výzkumný tým katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Publikováno 5.5.2022

European Olympiad in Experimental Science (EOES) 2022 proběhla i za výrazného přispění naší fakulty

Během minulého týdne (8.-14. 5. 2022) se v Hradci Králové uskutečnila nejvýznamnější evropská akce věnovaná rozvoji mladých vědeckých talentů Evropská olympiáda mladých vědců EOES. Celkem 42 tříčlenných týmů (složených z biologa, chemika a fyzika; všech ve věku max. 17 let) z 20 evropských zemí řešily náročné úlohy, v nichž se autoři snažili pojmenovat mimořádné výsledky českého základního a aplikovaného výzkumu. Naše Přírodovědecká fakulta UK zde hrála důležitou roli. Studenti totiž řešili dvě úlohy, které byly z velké části připraveny našimi studenty a zaměstnanci.

Publikováno 17.5.2022

Konference srovnávacích neurobiologů

Datum konání 22.6.2022 - 24.6.2022

Ve dnech 22. - 24. června 2022 proběhne na Přírodovědecké fakultě UK pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Zimy jubilejní 10. Evropská konference pro srovnávací neurobiologie (10th European Conference on Comparative Neurobiology). Akce proběhne ve Velké geologické posluchárně. Uzávěrka podání příspěvků je 22. 5. 2022. Hosté jsou vítáni.

Publikováno 2.5.2022

Křest knihy profesora Stanislava Komárka

Datum konání 14.6.2022

Srdečně zveme všechny zájemce na křest dvou svazků nové knihy biologa, filozofa a spisovatele Stanislava Komárka Jungovské eseje z devadesátých let, který se koná v úterý 14. června 2022 v 17 hodin v Literární kavárně Academia v Praze. Kmotrem knihy bude Vojtěch Franče.

Publikováno 25.5.2022

Na křídlech lásky - evoluce vzdušného předvádění u pěvců

Druhy ptáků, jejichž samci se v letu předvádějí, obývají spíše otevřené než uzavřené (lesní) prostředí a mají častěji více partnerek. Mívají protáhlejší křídla, což souvisí s tím, že migrují na delší vzdálenosti, a hnízdí ve vyšších zeměpisných šířkách, tedy dále od rovníku. Vzdušné předvádění se navíc zdá do určité míry častější u celkově malých druhů pěvců s pestrým zbarvením peří. Vše naznačuje, že evoluce vzdušného předvádění u pěvců je výsledkem jak pohlavního, tak i přírodního výběru, zjistili vědci z Přírodovědecké fakulty UK a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR v ucelené analýze. Výsledky výzkumu publikoval prestižní časopis Proceedings of the Royal Society B.

Publikováno 12.5.2022

Výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II

Datum konání 17.5.2022 - 31.8.2022

Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka II, která bude široké veřejnosti přístupna od 17.5. do 31.8. 2022 na Albertově 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu, jehož cílem je dokumentovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století.

Publikováno 10.5.2022

Akce dokumentů