E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Nástroje pro elektronickou výuku

Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom a další.

Publikováno 10.3.2020

Výstava: Geografický ústav 1920 - 1940: oni byli první

Geografická sekce PřF UK, Mapová sbírka a Knihovna geografie srdečně zvou všechny zájemce na výstavu Geografický ústav 1920 - 1940: oni byli první, která je ke zhlédnutí od 22.9. 2020 do 28.2. 2021 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje prvních 20 let Přírodovědecké fakulty, kdy se etablovala geografie jako nový, dynamicky se vyvíjející obor. Vstup volný.

Publikováno 22.9.2020

Volby děkana PřF UK 2020

Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5.11. 2020. Návrh kandidátů na funkci děkana se podává k rukám volební komise pro volbu děkana a obsahuje písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě a stručné teze volebního programu. Návrh musí být doručen volební komisi prostřednictvím podatelny nejpozději do 6. 10. 2020.

Publikováno 26.6.2020

Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 14.9.2020

Kampus Hybernská žije a otevírá se pro ostatní fakulty

Projekt Kampus Hybernská je spoluprací Univerzity Karlovy a Magistrátu hl. města Praha. Společným zájmem vznikajícího centra je nacházet synergie potřeb akademické obce a občanů Prahy - nabídka vzdělávání, popularizaci vědy, produkce inovací, kulturní akce, komunitu, kreativitu a nezávislou tvorbu. Od roku 2020 je Kampus Hybernská celouniverzitním strategickým projektem.

Publikováno 24.9.2020

Problematika widening na on-line konferenci evropských mladých akademiků

V pondělí 21. září 2020 proběhla on-line konference evropských mladých akademiků sdružujících se v rámci Young Academy of Europe. V rámci této akce přednesla hlavní přednášku doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D. , která se aktivně zapojuje do problematiky widening, tj. snahy o větší zastoupení vědců ze zemí EU13 v soutěžích o prestižní granty udělované Evropskou výzkumnou radou. V rámci této akce se soustředila na informování zájemců ze zemí EU13 o Startovacích grantech ERC.

Publikováno 23.9.2020

Pozvánka na webinář: Nouzová distanční výuka na vysoké škole - jak se připravit?

Datum konání 21.9.2020 - 7.10.2020

Zveme všechny zájemce na webinář: Nouzová distanční výuka na vysoké škole - jak se připravit, který proběhne od pondělí 21. 9. do středy 7.10., délka on-line setkání je 90 minut. Webinář bude zaměřen především na otázky didaktické, případně technické nikoli legislativní a je určen především pro akademické pracovníky, kteří se snaží i v komplikovaných podmínkách distanční výuky co nejlépe učit. Webinář je zdarma.

Publikováno 21.9.2020

Vítězkou soutěže FAMELAB se stala bioložka Jana Pilátová

V neděli 6.9.2020 proběhlo odložené národní finále FameLab Czech Republic 2020. Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií Covid-19 se akce odehrála v komorním duchu před malým publikem v prostorách CIIRC na ČVUT v Praze.

Publikováno 18.9.2020

Akce dokumentů