E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Známe vítěze jubilejního 10. ročníku soutěže Věda je krásná

Již po desáté ocenila odborná porota příspěvky oblíbené fotografické a výtvarné soutěže Věda je krásná. Během slavnostního večera ve Velké aule Karolina tak vyhlásila nejúspěšnější soutěžící a to hned v několika kategoriích. Podívejte se spolu s námi, kdo stanul na stupních vítězů.

Publikováno 29.11.2018

Chemical Society Reviews organizované členy projektu CUCAM

Časopis Chemical Society Reviews (Impact factor = 40.182) uveřejnil v listopadu letošního roku tematické číslo "New catalytic materials for energy and chemistry in transition". Editory tohoto čísla jsou profesoři Jiří Čejka, Petr Nachtigall z katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK a Gabriele Centi (Univerzita Messina). Oba jsou rovněž spoluatory článků v tomto vydání prestižního časopisu.

Publikováno 4.12.2018

Projekt ExPro Grantové Agentury ČR udělen do Chemické sekce

Grantová agentura České Republiky zveřejnila na svých webových stránkách seznam udělených projektů začínajících 1.1.2019. V nejvýznamnější kategorii ExPro v oblasti chemie bylo uděleno pouze 5 projektů. Jeden z nich, s názvem "ADORable catalysts", získal prof. Jiří Čejka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Předložený projekt je zaměřen na syntézu nových typů porézních katalyzátorů netradičními metodami a jejich využití pro vysoce selektivní přeměny organických molekul.

Publikováno 4.12.2018

Mezi laureáty Ceny Neuron 2018 byli i naši vědci

Profesor Petr Pyšek a doktor Filip Kolář. To je dvojice vědců aktuálně spjatých s naší fakultou, která se v pondělí 3.12. stala laureátem Ceny Neuron 2018. Oběma oceněným i jejich domovským katedrám, ekologii a botanice, srdečně gratulujeme!

Publikováno 5.12.2018

Naši odborníci na výzkum kvasinek byli oceněni ziskem česko-amerického grantu v rámci programu INTER-EXCELLENCE.

Nový projekt mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci v rámci programu INTER-EXCELLENCE získal tým Laboratoře biologie kvasinkových kolonií. Projekt je zaměřen na výzkum molekulárních mechanizmů buněčné odpovědi ve vztahu ke stárnutí buněk, tedy na jednu z hlavních otázek dnešní biologie. Regulační proteiny, které zprostředkovávají reakce buněk na signály z prostředí, patří mezi nejvíce konzervované proteiny eukaryotických organismů. Pochopení jejich fungování u jednoduššího kvasinkového modelu může proto přispět k odhalení nových regulací u savčích buněk.

Publikováno 30.11.2018

Kolokvium Oocyte day

Datum konání 22.1.2019

Přírodovědecká fakulta UK ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR srdečně zve všechny zájemce na Oocyte day, který se koná v úterý 22. ledna 2019 od 10 hod ve Viničné 7, Praha 2. Jedním z řečníků bude i prof. Takeo Kishimoto! Vstup je volný a na základě registrace.

Publikováno 21.12.2018

Srovnání zamořenosti vesnic kouřem z domácího vytápění má první výsledky. Data jsou alarmující!

Ve dnech 12. – 14. prosince 2018 se v Praze sejdou evropští odborníci na sledování kvality ovzduší, aby zhodnotili výsledky srovnávacího měření znečištění vzduchu malých sídel během topné sezony. Výzkum probíhá v rámci projektu CONSPIRO – Breathing Together for Cleaner Air (dýchat společně za lepší ovzduší), koordinovaného společností SCIENCE IN a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Publikováno 12.12.2018

Vyšlo 2. číslo již 28. ročníku Geografických rozhledů

Světlo světa spatřilo 2. číslo již 28. ročníku s tématem Svět v obrazech. Vizuálie a jejich vliv na vnímání světa kolem nás. Proměny krajiny Kutnohorska v obrazech. Klaudyánova mapa: poklad české minulosti. Obraz není jen zobrazení, ale obraz jako předmět. Dálkový průzkum Země pomáhá sledovat zdravotní stav lesů a mnohé další najdete v novém vydání Geografických rozhledů.

Publikováno 6.12.2018

Akce dokumentů