E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Poslední rozloučení s prof. Janem Bucharem

Datum konání 27.11.2015

S hlubokou lítostí v srdci oznamujeme všem našim arachnologickým přátelům, že dne 17. listopadu tohoto roku zemřel Jan Buchar. Poslední rozloučení s nestorem české zoologie a arachnologie proběhne ve Velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích 27. 11. ve 12.00. Čest jeho památce!

Publikováno 5.11.2015

Memoriál v plaveckých štafetách zná své vítěze

31. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17. listopadu pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. zná své vítěze. Věcné ceny předávala vedoucí KTV Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D. Za vydařený průběh děkujeme všem rozhodčím, trenérům, PVS a především vedení Přírodovědecké fakulty.

Publikováno 24.11.2015

Muzejní sobota s Mikulášem na PřF UK

Datum konání 5.12.2015

Chtěli byste navštívit některé z fakultních muzeí a sbírek a během pracovního týdne si na to nemůžete najít čas? Pak je pro vás (i pro širokou veřejnost) určena Muzejní sobota. Při této příležitosti budou v nezvyklý sobotní termín mezi 10 - 17 hodinou otevřena fakultní muzea a sbírky. V podvečer (15 - 19 hod) se pak všichni můžeme sejít na Albertově 6, kde bude připraveno mikulášské posezení spojené s pestrým programem určeným pro děti.

Publikováno 23.11.2015

Reprezentační ples Univerzity Karlovy proběhne letos opět na Žofíně

Datum konání 15.1.2016

Vážení členové akademické obce Univerzity Karlovy, vážení kolegové, milí studenti a zaměstnanci UK, přátelé alma mater. Dovolte, abychom Vás jménem vedení Univerzity Karlovy pozvali na Reprezentační ples Univerzity Karlovy, který se koná dne 15. ledna 2016 od 20.00 hodin v prostorách Paláce Žofín. Vstupenky na ples je třeba si rezervovat.

Publikováno 23.11.2015

Na fakultě byly prezentovány projekty podpořené z Norských fondů. Přítomna byla i velvyslankyně Norského království

V rámci Fakultní vědecké konference, která v albertovské Velké geologické posluchárně proběhla 10. 11., byly naší akademické veřejnosti i všem návštěvníkům představeny tři vědecké projekty naší fakulty, které jsou podpořeny z Norských fondů. Dva z nich se týkají prioritní oblasti "životní prostředí", třetí pak prioritní oblasti "zdraví".

Publikováno 19.11.2015

Proč se šnečí ulita nerozbije?

Schránky měkkýšů jsou objektem zájmu dětí, vědců i profesionálních sběratelů. Na jejich povrchu můžeme nalézt rozmanité struktury, často udivující komplexnosti a krásy, pro které se společně s pestrými barvami stávají předmětem obdivu. Málokdo ale ví, že i pohled do nitra stěny schránky odhalí obdivuhodné vápenaté mikrostruktury.

Publikováno 18.11.2015

Vánoční koncert Přírodovědecké fakulty proběhne v Karolinu

Datum konání 14.12.2015

Adventní čas je obdobím, v němž probíhá slavnostní Vánoční koncert PřF UK v prostorách Karolina. Letos opět už tradičně vystoupí houslista Jaroslav Svěcený, tentorát však spolu s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses v programu Vivat Vivaldi! V průběhu večera dojde již tradičně k vyhlášení vítězů soutěže Věda je krásná. Na závěr programu bude pro návštěvníky v recepčních prostorách Karolina připravena číše vína.

Publikováno 18.11.2015

Akce dokumentů