E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum na fakultě

 

Snímek z elektronového mikroskopu.
 Foto: Petr Jan Juračka

Základními jednotkami vědecko-výzkumných aktivit na fakultě jsou výzkumné týmy pracující v rámci jednotlivých kateder a ústavů. Mnohé týmy provádí terénní výzkum i v zahraničí.

Výstupy základního výzkumu pracovníků a studentů fakulty jsou především odborné publikace, v typickém případě publikované v mezinárodních časopisech registrovaných na Web of Science. Výzkum v přírodních vědách přitom často přináší velmi zajímavé či společensky významné výsledky.

Náročný výzkum v jednotlivých oborech přírodních věd je v rámci fakulty z největší části financován vnějšími zdroji (rozpočtovými i mimorozpočtovými). Fakulta získává prostředky na výzkumnou činnost v rámci velké řady programů financovaných z veřejných zdrojů České republiky i Evropské unie.

Jako jedna z největších a nejkvalitnějších vědeckých institucí v Česku nabízí Přírodovědecká fakulta také velmi různorodé portfolio znalostí a odborností v aplikovaném výkumu i přenosu technologií a poznatků do praxe v oblastech firemního i veřejného sektoru. Důležitou součástí aplikovaného výzkumu jsou také patenty jednotlivých významných, prakticky využitelných objevů.

V oblasti akademických kvalifikací fakulta spravuje habilitační a jmenovací obory pokrývající celé spektrum přírodních věd. Pravidla habilitačních řízení i řízení ke jmenování profesorem se řídí interními předpisy UK a platnou legislativou.

Akce dokumentů