E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademické kvalifikace

Všeobecné informace
Na webu UK
Habilitační řízení
Řízení ke jmenování docentem na Přírodovědecké fakultě UK.
Jmenovací řízení
Řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UK
Akreditované obory
Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Platné předpisy
Opatření rektora, doporučená kriteria UK a fakulty, Řád habilitačního řízení, Výtah ze zákona o VŠ, požadovaná úprava pedagogické činnosti a publikační činnosti, formuláře pro stanovisko habilitační a hodnotící komise, doporučení, jak by měla vypadat přednáška před VRF
Čestný doktorát
Informace naleznete na webu UK
Emeritní profesor a hostující profesor
Informace naleznete na webu UK
Kontakt

Akce dokumentů