E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo je Alumni Klub PřF UK? - slovo děkana

 

 

Vážení kolegové, absolventi a příznivci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze,


rád se ujímám své povinnosti Vás informovat o klubu absolventů naší fakulty. Alumni Klub
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vznikl se záměrem navázání a udržování kontaktů s našimi
absolventy po jejich odchodu do praxe. Jsou to právě naši absolventi, kteří nám mohou poskytovat
zpětnou vazbu k pedagogickému procesu, získaným vědeckým zkušenostem a seznámit s jejich
pohledem na konfrontaci s praktickým uplatněním v životě. Naše fakulta je silnou a dynamickou
organizací, ale aby takovou zůstala, musí se neustále vyvíjet a proměňovat a k tomu naslouchat právě
těm, kteří naší fakultou prošli a mají k ní jistě vztah specifický a věřím, že v drtivé většině kladný.

Členství v Alumni Klubu přináší členům řadu výhod spojených se současnými aktivitami fakulty. Naši
absolventi mohou zdarma či za provozní poplatky využívat řadu fakultních zařízení (sportoviště,
fakultní prostory k pořádání srazů) nebo dostávat pozvání na akce pořádané fakultou. Členové Alumni Klubu jsou prostřednictvím Oddělení vnějších vztahů informování o aktuálním stavu dění na fakultě a upozorňováni i na akce pořádané fakultou za účelem posílení osobních a profesních vztahů
s pracovníky fakulty.


Se srdečným pozdravem


Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Akce dokumentů