E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo je Alumni Klub PřF UK? - slovo děkana

 

.

Foto: Petr Jan Juračka

Vážení kolegové, absolventi a příznivci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

je mou milou povinností Vás zpravit o tom, že naše fakulta vzala pod svá křídla klub svých absolventů, Alumni Klub Přírodovědecké fakulty UK. Stejně jako na mnoha univerzitách je prvořadým cílem existence Klubu dát svým absolventům, ale i širší veřejnosti a budoucím uchazečům na vědomí, jak silnou a dynamickou institucí v současné době naše fakulta je. Náš rozvoj chceme v budoucnu ještě umocnit právě tím, že dáme našim absolventům možnost spolupracovat nejen s námi, ale i spolu navzájem. A to by bez vytvořené sítě, pevně spojené s fakultou, možné nebylo.

Členství bude svým nositelům pochopitelně přinášet řadu dalších výhod, navázaných na současné aktivity fakulty v oblasti vědy a výzkumu, výuky a v neposlední řadě také rozvoje. Naši absolventi budou moci zdarma či za provozní poplatky využívat řadu fakultních zařízení (sportoviště, fakultní prostory k pořádání srazů) nebo dostávat pozvání na akce pořádané fakultou pro dospělé, děti i seniory. Členové Alumni klubu budou kromě informací o aktuálním stavu dění na fakultě upozorňováni i na akce pořádané fakultou pro absolventy pro obnovení či utužení osobních i profesních vztahů.

 

S úctou

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Akce dokumentů