E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK a jeho aktualizace

Dlouhodobý záměr UK, PřF od roku 2002
Zpřesnění dlouhodobého záměru pro rok 2002
Dlouhodobý záměr fakulty od roku 2006
Aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty pro akademický rok 2008-09
Aktualizace Dlouhodobého záměru PřF UK na rok 2010
Dlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK na roky 2011-2015
Projednán na Vědecké radě fakulty dne 12.5.2011, schválen Akademickým senátem fakulty dne 13.5.2011.
Dlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK na roky 2011-2015
(Dokument ve formátu PDF)
Aktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2011
Schválena Akademickým senátem fakulty dne 16.6.2011
Aktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2012
Projednáno a schváleno na zasedání kolegia děkana dne 6.2.2012
Aktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2013
Projednáno a schváleno na zasedání kolegia děkana dne 24.4.2013
Aktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2014
Scháleno akademickým senátem fakulty dne 19.6.2014.
Aktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2015
Scháleno akademickým senátem fakulty dne 19.3.2015.
Dlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK na roky 2016-2020
Projednán na Vědecké radě fakulty dne 11.2.2016, schválen Akademickým senátem fakulty dne 17.3.2016.
Dlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK na roky 2016-2020
(Dokument ve formátu PDF)
Aktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty UK v roce 2016
Schváleno akademickým senátem fakulty dne 21.4.2016.
Plán realizace strategického záměru Přírodovědecké fakulty UK pro rok 2017
Schváleno Vědeckou radou fakulty dne 11.5.2017.

Akce dokumentů