E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPro rodiče a děti

Posláním Přírodovědecké fakulty UK je rozvíjení vědy a vědeckého vzdělávání. I když se náš zájem pochopitelně soustředí v první řadě na vysokoškolské studenty, nezapomínáme ani na studenty středních škol, žáky všech stupňů základních škol a dokonce ani na ty nejmenší. Vzdálenost místa bydliště od Prahy často nehraje roli. Přidáte se také se svými dětmi?

Předškolní věk

 

Školka Rybička

Budova Benátská 4, která je v majetku naší fakulty, je od roku 2013 z větší části využívaná pro potřeby fakultní Školky Rybička. Část prvního nadzemního podlaží, celé druhé nadzemní podlaží a suterénní prostory jsou v současnosti využívány pro potřeby provozu školky, kroužků pro předškoláky a mladší školáky či letních příměstských táborů.

Školka slouží v první řadě dětem zaměstnanců a studentů PřF UK. V letních měsících pořádá  pro děti předškolního věku zážitkové příměstské přírodovědné tábory  děti s kladným vztahem k přírodě z řad fakultních i mimofakultních rodin.   Pokud bude zájem o (nejen) přírodovědné programy školky růst i v budoucnu, školka nabídne dětem od 3 do 9 let odpolední kroužky, kde mohou pečovat o zvířata, vyzkoušet si přírodovědně – badatelské objevy, navštěvovat výtvarnou, keramickou dílnu a angličtinu.

Kapacita školky je určena v první řadě dětem zaměstnanců a Ph.D. studentů PřF UK, členové Alumni Klubu PřF UK  však pro své děti mohou využívat kapacitu kroužků a letních příměstských táborů. Zde je však třeba respektovat kapacitní možnosti.

 

Přírodovědci.cz

Přírodovědci.cz jsou komunikačním projektem Přírodovědecké fakulty UK, který způsobem přiměřeným cílovým skupinám zahrnujícím mládež od předškoláků po středoškolské studenty témata vědy a výzkumu spojená s činností všech čtyř sekcí fakulty: biologie, chemie, geografie a geologie.

Ve svém portfoliu mají Přírodovědci.cz i několik akcí, vhodných pro předškolní a mladší školní věk. Zaregistrovaní Přírodovědci jsou o aktivitách Přírodovědců informováni prostřednictvím pravidelných e-letterů. Registraci můžete provést ZDE.

 

Mladší a starší školní věk

Přírodovědci.cz

Velká část akcí, pořádaných či propagovaných  v rámci projektu Přírodovědci.cz, je určena zainteresované  mládeži z řad žáků základních škol. Registrovaní Přírodovědci jsou o nich informováni prostřednictvím e-letterů, přehled akcí, které na malé i odrostlejší Přírodovědce čekají, můžete sledovat prostřednictvím kalendáře akcí, facebookových stránek Přírodovědců, s pomocí Twitteru či přírodovědeckého kanálu na Youtube. Akce pro mládež zahrnují poznávací zájezdy, terénní exkurze, přednášky  a akce typu Dětské vědecké konference. Na objednání je možné i zasílání fakultního magazínu Přírodovědci.cz v tištěné verzi.

Významná část aktivit Přírodovědců je určena také učitelům. Ti si mohou s pomocí organizační infrastruktury projektu objednat návštěvu přímo na fakultě, zaměřenou na výuku v některém z vědeckých prostředí. Návštěvu je výhodné spojit také s návštěvou některé z fakultních fakultních sbírek a muzeí. Přírodovědci po dohodě poskytují i přednášky některého z fakultních odborníků přímo v na dané základní či střední škole.

 

Nabídka wokshopů v Hrdličkově muzeu člověka

Pro dětské návštěvníky organizuje Hrdličkovo muzeum člověka v budově Viničná 7 vedle denních a dokonce i nočních prohlídek organizovány i oblíbené víkendové workshopy.

Víkendové workshopy postupně seznámí návštěvníky ve věku od 6 let s různými kolekcemi v HMČ a získají prostřednictvím hry praktické schopnosti i teoretické znalosti o antropologii, vědě o člověku. Formou postupného plnění úkolů bude každý uchazeč postupně rozkrývat hádanku, po jejímž vyluštění nakonec objeví, kde se některý z „hledaných předmětů“ skrývá. Workshopy je možno absolvovat i jednotlivě (není třeba absolvovat všechny z nich), tematicky i obsahem jsou na sobě nezávislé.

Rodinní příslušníci z řad členů Alumni Klubu PřF UK mohou na každý z workshopů uplatnit 25 % slevu a navíc na ně čeká malý dárek!

 

Středoškoláci

Přírodovědci.cz

Středoškolskému publiku, především té jeho části, jejíž zájmy jsou již vyprofilované směrem k přírodovědeckým oborům, jejichž výuku pokrývá Přírodovědecká fakulta UK, jsou určené především aktivity projektu Přírodovědci.cz, dále pak  korespondenční semináře a zájmové kroužky. Středoškoláci mohou stejně jako žáci základních škol využívat i katalog služeb projektu Přírodovědci.cz. Pro středoškoláky, stejně jako pro mladší děti, je vhodná řada produktů z fakultního e-shopu.

 

Občanské sdružení Arachne

Arachne je projekt s více než 15letou historií, který je pevně spjat se studenty vyšších stupňů vysokoškolského studia (zejména Ph.D.) studenty a absolventy naší fakulty. Středoškolské mládeži s výrazným zájmem o biologii nabízí okruh zkušených lektorů přírodovědecký kroužek, který se schází přímo v budově Přírodovědecké fakulty v Benátské ulici a využívá jejího intelektuálního i věcného potenciálu. Kromě akcí kroužku nabízí i přednášky a v neposlední řadě také oblíbená a atraktivní soustředění (jarní, letní, podzimní).

 

Nabídka korespondenčních seminářů

Korespondenční semináře představují specifickou formu rozšíření středoškolské výuky prostřednictvím distančního zadávání úloh a jejich řešení. Jejich hlavním cílem je pomoci studentům středoškolskou látku lépe pochopit, rozšířit a nakonec se do ní zamilovat! :-) Účast na nich rozhodně pomůže všem, kdo se rozhodnou řešit některou z oborových olympiád,  SOČ či AMAVET.

 

Korespondenční seminář KSICHT

Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou, KSICHT je nejstarším ze všech korespondenčních seminářů na naší fakultě. Je určen pro všechny středoškolské studenty se zájemce o chemii. Nabízí nejen poučení, ale i zábavu - na své si přijdou jak řešitelé Chemické olympiády tak i úplní začátečníci. KSICHT dále dvakrát ročně organizuje výlety a jedno závěrečné soustředění na PřF UK pro nejlepší řešitele semináře plné zajímavých pokusů v laboratořích a přednášky od nejlepších českých vědců. Velkou výhodou úspěšné účasti v korespondenčním semináři je kromě nabytých znalostí a spousty nových kamarádů prominutí přijímacích zkoušek na vybraných chemických a geologických  bakalářských studijních oborech.

 

 

Korespondenční seminář Biozvěst

Dalším z korespondenčních seminářů, zajišťovaných studenty a zaměstnanci PřF UK je  Biozvěst, který je podobně jako sdružení Arachne poměrně úzce svázaný s prostředím biologických olympiád.  Formou řešení zadávaných úloh se mohou středoškoláci seznamovat  s tou oblastí biologie, o níž se na středních školách zpravidla zarytě mlčí. Seminář napomůže s přípravou na řešení Biologických olympiád, SOČ či s přípravou ke studiu na vysoké škole. Součástí Biozvěstu jsou i výjezdní soustředění.

 

Korespondenční seminář Kamenožrout

Kamenožrout je geologický korespondenční seminář a zároveň nový geologický projekt Univerzity Karlovy v Praze, první svého druhu v Česku i na Slovensku. Cílem Kamenožrouta je seznámit žáky s fascinujícím světem geologie a představit jim spoustu praktických přírodovědných a technických odvětví, ve kterých geologie nachází své využití. Je určený primárně středoškolákům, avšak zapojit se mohou všichni geovědní nadšenci každého věku. Tři nejúspěšnější řešitelé získají diplom i věcné ceny. A hlavně – pokud budou chtít, budou přijati ke studiu kteréhokoli geologického oboru Univerzity Karlovy bez přijímacích zkoušek.

Těžiště  aktivit Kamenožrouta je v projektu korespondenčního semináře, který si klade za cíl rozvíjet znalosti v oblasti geologie a mineralogie za běžnou středoškolskou úroveň. Pro širší veřejnost pořádá přednášky.

 

Ubytování

Mimopražští návštěvníci fakultních akcí mohou využívat stylového ubytování na některé z kolejí Univerzity Karlovy.

Akce dokumentů