E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis předmětů do SIS a přihlašování do rozvrhu

1) Přihlášení do SIS

návod k přihlášení do SIS

2) Zápis předmětů v SIS

Data otevření a uzavření SIS pro zápis předmětů na PřF UK jsou uvedena v aktuálním fakultním Harmonogramu akademického roku.

Období pro zápis předmětů na ostatních fakultách UK jsou rozdílná a jsou uvedena na webu Univerzity Karlovy. Zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě lze provést pouze v době, kdy je SIS pro zápis na příslušné fakultě otevřen.

podrobný návod k zápisu předmětů

Po uzavření zápisu (registraci) předmětů v daném semestru sestavují správci rozvrhů rozvrhy předmětů vyučovaných na PřF.

3) Zápis na rozvrhový lístek

Po zveřejnění rozvrhu se studenti zapisují na rozvrhové lístky a provádějí dodatečné úpravy zápisu předmětů.V některých případech může být student zapsán na rozvrhový lístek rovnou vyučujícím, tajemníkem katedry nebo rozvrhářem.

podrobný návod k zápisu na rozvrhové lístky

Při problémech se zápisem na rozvrhový lístek si přečtěte často kladené dotazy (FAQ), případně kontaktuje garanta předmětu. Jeho jméno je uvedeno v detailu předmětu.

4) Odhlášení se ze všech předmětů (popř. i RL), které nakonec nechcete navštěvovat a absolvovat

5) Další informace a řešení problémů 

Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz ve FAQ, nebo váš problém nemůže vyřešit garant předmětu, kontaktujte rozvrháře příslušné sekce.

Kontakty na rozvrháře

Správce rozvrhu Zajištuje rozvrh pro Tel. E-mail
RNDr. Jana Rubešová, PhD. společné předměty 1 a poč. učebny 221 951 582 jana.rubesova@natur.cuni.cz

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

Sekce chemie

221 951 285
221 951 286

jiri.hudecek@natur.cuni.cz

doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Sekce chemie

221 951 344

petr.smejkal@natur.cuni.cz

RNDr. Simona Petrželová, Ph.D. Sekce chemie 221 951 343 simona.petrzelova@natur.cuni.cz

RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Sekce biologie a ÚŽP

221 951 658

david.svoboda@natur.cuni.cz

RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.

Sekce biologie a ÚŽP 221 951 809 veronika.sacherova@natur.cuni.cz
Ing. Eva Štefanová, Ph.D. Sekce geografie 221 951 403 eva.stefanova@natur.cuni.cz
Rudolf Trnka Sekce geologie 221 951 452 rudolf.trnka@natur.cuni.cz

1 Společnými předměty je míněno:

  • tělesná výchova na PřF
  • pedagogika a psychologie pro studenty učitelství a oborů zaměřených na vzdělávání
  • výuka MFF pro studenty PřF (učitelství matematiky a fyziky; bioinformatika, fyzika, statistika apod.) ve spolupráci s rozvrháři MFF

Aktualizace: 24. 7. 2023

Akce dokumentů