E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřenos poznatků a technologií

Jako jedna z největších a nejkvalitnějších vědeckých institucí v Česku nabízí Přírodovědecká fakulta velmi různorodé portfolio znalostí a odborností, které jsou využívány v praxi ve spolupráci s firmami a státními i nestátními organizacemi veřejného sektoru. Vítáme potenciální zájemce o využití inovativních poznatků a technologií, které na Přírodovědecké fakultě vznikají. 

V komunikaci s aplikační sférou akademickým pracovníkům PřF UK pomáhají technologičtí skauti, na které se také mohou obrátit ohledně uplatnění výsledků jejich výzkumu v praxi (vyhledání komerčního partnera, konzultace k ochraně duševního vlastnictví, možnosti financování transferu a aplikovaného výzkumu, spolupráce s veřejnou sférou, apod.).

 


Semestrální volitelný předmět: Management vědy a inovací   (PDF)


Nabídka pro partnery

Naše fakulta již spolupracuje s mnoha partnery. Můžeme nabídnout:

  • Poznatky a technologie pro komerční využití
  • Vyhledání akademických partnerů pro smluvní výzkum
  • Zprostředkování studentských stáží
  • Prezentace Vaší firmy či  organizace na naší fakultě
  • A jiné formy spolupráce s firmami i veřejnou sférou
  • Přírodovědecká fakulta je držitelem řady patentů a užitných vzorů

Výzkumné kapacity

Na naší fakultě působí výzkumné týmy připravené spolupracovat na smluvním  či aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji - naši vědci potkávají firmy rádi.

 

Nabídka pro akademiky

  • patentové a právní poradenství vědeckým pracovníkům a studentům UK v oblasti komercializace
  • konzultační, znalostní a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů (například skrze program GAMA)
  • přípravu projektových žádostí a následnou realizaci projektů zabývajících se tématy transferu poznatků a celoživotního vzdělávání

Spolupracujeme s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

 


Kontakty

Technologičtí skauti

- Společná e-mailová adresa:
Přenos poznatků a technologií na PřF UK <transfer@natur.cuni.cz>
 
- Biologie:

Ing. Mgr. Jana Pilátová

Katedra experimentální biologie rostlin, Viničná 5, 2. patro, č. dv. 204

E-mail: jana.pilatova@natur.cuni.cz; tel: 221 951 692

 
 
- Chemie:

RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.

Katedra biochemie, Hlavova 8, 1. patro, č. dv. 204

E-mail: ondrej.vanek@natur.cuni.cz; tel: 221 951 272

 
 

Mgr. Ondřej Skořepa

Katedra biochemie, Hlavova 8, 1. patro, č. dv. 204

E-mail: skorepao@natur.cuni.cz; tel: 221 951 272

 
 
- Geografie, Geologie a Životní prostředí:

RNDr. Miroslav Šifta

Katedra sociální geografie a region. rozvoje, Albertov 6, 3. patro, č. dv. 370

E-mail: miroslav.sifta@natur.cuni.cz; tel: 723 735 917

 

 

Proděkan pro vědu a výzkum:
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (adam.petrusek@natur.cuni.cz)

Administrativní záležitosti, ochrana DV:
Pavla Pousková (pavla.pouskova@natur.cuni.cz)

Akce dokumentů