E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřenos poznatků a technologií

 
 
 

 


Nabídka pro akademiky

V komunikaci s aplikační sférou akademickým pracovníkům PřF UK pomáhají technologičtí skauti, na které se můžete kdykoli obrátit ohledně uplatnění výsledků jejich výzkumu v praxi (konzultace k ochraně duševního vlastnictví, přehled možností financování transferu a aplikovaného výzkumu, vyhledání komerčního partnera, spolupráce s veřejnou sférou, aj.). Na bázi úzké spolupráce s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy a Charles University Innovations Prague, s.r.o. zprostředkováváme široké spektrum bezplatných poradenských služeb:

 • patentové poradenství – např. pomoc s přípravou patentové přihlášky,
 • právní poradenství – např. příprava MTA (material transfer agreement), NDA (non-disclosure agreement),
 • přehled aplikovaných grantů a konzultace k tomu, jak je získat (například program GAMA),
 • sestavení business plánu a průzkum trhu – vhodné i pro aplikační granty a proof-of-concept,
 • pomoc s hledáním vhodných aplikačních partnerů (networking) – vhodné pro zisk aplikačních grantů či pro podávání mezinárodní patentové přihlášky,
 • pomoc se zakládáním spin-off společnosti – CUIP, s.r.o.
 • katalog celoživotního vzdělávání
 • kurzy technologického transferu Management of Science and Innovation MSI (Basic), MSI 2 (Advanced), MSI 3 (Expert),
 • pomoc s přípravou projektových žádostí a následnou realizací projektů zabývajících se tématy transferu poznatků a technologií
 • propagace na veletrzích a aplikačních konferencích – a to zejména Katalog inovačních příležitostí a Katalog služeb,
 • Příprava vlastních propagačních akcí – např. právě připravovaná Via Carolina

Probíhající spolupráce a akce

Nechte se inspirovat již probíhajícími spolupracemi v našem Inspiromatu a v přehledu výzkumných kapacit (stejný hyperlink jako výzkumné kapacity). Chcete-li vytvořit podobnou "vizitku" Vašeho výzkumného týmu, obraťte se na svého skauta.

Nechte se inspirovat již probíhajícími spolupracemi v našem.

Naši vědci se také pravidelně účastní řady veletrhů a aplikačně zaměřených konferencí a setkání se zástupci firem – za všechny uveďme českou akci Biospot a veletrh se širokou mezinárodní účastí Biovaria. Naši vědci potkávají firmy rádi, také na námi organizované akci společného setkání vědců se zástupci firem Speed-dating: Science Meets Business. Více viz reporty z minulých ročníků:

Voda a životní prostředí (listopad 2018)

Life sciences and medical devices (květen 2016)

Máte-li v budoucnu o účast na podobné akci zájem, pište na transfer@natur.cuni.cz.

Byrokratické okénko

Chcete-li se blíže seznámit s pravidly realizace technologického transferu na Univerzitě Karlově, využijte konzultace technologických skautů, či nahlédněte do aktuálních dokumentů:

Opatření rektora Univerzity Karlovy o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově – (OR 46/2018) a Opatření rektora Univerzity Karlovy o transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově (OR 47/2018).

V souvislosti s úpravo u doplňkové činnosti vešlo v platnost Opatření děkana OD 17/2021.

Více naleznete také v agendě ochrany duševního vlastnictví.

Chcete-li se dozvědět více o nově vzniklé dceřiné společnosti Univerzity Karlovy – Charles University Innovations Prague, s.r.o., čtěte zde, popř. zavítejte na jejich web.

 


Nabídka pro partnery

Jako jedna z největších a nejkvalitnějších vědeckých institucí v Česku nabízí Přírodovědecká fakulta velmi různorodé portfolio znalostí a odborností, které může nabídnout ke spolupracím s firmami a státními i nestátními organizacemi veřejného sektoru. Budeme rádi, když i nadále poroste naše zapojení do praxe. Vítáme potenciální zájemce o využití inovativních poznatků a technologií, které na Přírodovědecké fakultě vznikají. 

Novým partnerům můžeme nabídnout:

Naše fakulta již spolupracuje s mnoha partnery, staňte se jedním z nich.

Nechte se inspirovat již probíhajícími spolupracemi v našem Inspiromatu.

Výzkumné kapacity

Na naší fakultě působí výzkumné týmy připravené spolupracovat na smluvním či aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. V současnosti platné patenty, užitné vzorky a certifikované metodiky naleznete zde.

Naše vědce můžete pravidelně potkávat na veletrzích a aplikačně zaměřených konferencích a pořádáme pro ně a pro vás také společná setkání Speed-dating: Science Meets Business. Více viz reporty z minulých ročníků:

Voda a životní prostředí (listopad 2018)

Life sciences and medical devices (květen 2016)

Máte-li o účast na podobné akci zájem, pište na transfer@natur.cuni.cz.

 


Technologičtí skauti

- Společná e-mailová adresa:
Přenos poznatků a technologií na PřF UK <transfer@natur.cuni.cz>
 
- Biologie:

Ing. Mgr. Jana Pilátová

Katedra experimentální biologie rostlin, Viničná 5, 2. patro, č. dv. 204

E-mail: jana.pilatova@natur.cuni.cz; tel: 221 951 692

 
 
- Chemie:

RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.

Katedra biochemie, Hlavova 8, 1. patro, č. dv. 204

E-mail: ondrej.vanek@natur.cuni.cz; tel: 221 951 272

 
 
- Geografie, Geologie a Životní prostředí:

RNDr. Miroslav Šifta

Katedra sociální geografie a region. rozvoje, Albertov 6, 3. patro, č. dv. 370

E-mail: miroslav.sifta@natur.cuni.cz; tel: 723 735 917

 

 

Proděkan pro vědu a výzkum:
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (vladimir.krylov@natur.cuni.cz)

Administrativní záležitosti, ochrana DV:
Bc. Radka Lukášová (radka.lukasova@natur.cuni.cz)

 


Odkazy ke stažení

 

Akce dokumentů