E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Pozvánka na 7. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 21.9.2023

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 7. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21.9. 2023 od 13:00 hod. v učebně Pravý rýsovna v budově PřF UK Albertov 6, Praha 2

Publikováno 15.9.2023

Pozvánka na 5. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 1.6.2023

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 5. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 1.6. 2023 od 14:00 hod. v učebně Pravý rýsovna v budově PřF UK Albertov 6, Praha 2

Publikováno 25.5.2023

Pozvánka na 3. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 16.3.2023

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 3. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 16.3. 2023 od 14:00 hod. v učebně Pravý rýsovna v budově PřF UK Albertov 6, Praha 2

Publikováno 10.3.2023

Pozvánka na 2. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 16.2.2023

Výsledky doplňovacích voleb a slib nového senátora, nové studijní programy, kapitálový rozpočet, provozní rozpočet ASF, aktualizace webu, jmenování komisí, zprávy z ASUK, mimořádná stipendia.

Publikováno 10.2.2023

Pozvánka na 11/1. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 19.1.2023

Slib nových senátorů; Volba orgánů senátu; Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder/ústavů; Nové studijní programy - záměr; Jmenování členů komisí ASF; Informace o průběhu doplňovacích voleb; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Publikováno 13.1.2023

Pozvánka na 10. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 15.12.2022

Úkoly z minulého jednání; Potvrzení výsledků hlasování per rollam; Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory v okrsku Biologie; Úprava znění a počtu otázek v Hodnocení výuky studenty; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace

Publikováno 9.12.2022

Pozvánka na 9. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 24.11.2022

Úkoly z minulého jednání; Zpráva volební komise; Podmínky přijímacího řízení do bakalářského SP Science; Informace z rozvojové komise; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKA, Sdělení a informace, Různé

Publikováno 21.11.2022

Pozvánka na 8. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 14.10.2022

Převod mezi fondy; Poplatky spojené se studiem v cizím jazyce; Podmínky k přijímacímu řízení do bakalářského SP Science; Centrum dalšího vzdělávání; Změna webových stránek fakulty; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Publikováno 14.10.2022

Akce dokumentů