E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Zrušení zasedání akademického senátu 19. 3. 2020

Datum konání 19.3.2020

Původně plánované zasedání akademického senátu ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 14 hod. je ZRUŠENO z důvodu aktuální situace a vládních nařízeních o nouzovém stavu.

Publikováno 16.3.2020

Předběžné výsledky voleb do ZKAS

Pod odkazem naleznete předběžné výsledky voleb do ZKAS pro volební období 2020–2022. Definitivní výsledky budou zveřejněny po vypořádání případných stížností na průběh voleb.

Publikováno 12.12.2019

Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 6. 2019

Zmocnění předsednictva ASF, Stanovisko ASF k návrhu na vedoucí kateder a ústavů, Výroční zpráva PřF UK, Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému, magisterskému a doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2020/2021, Jmenování disciplinární komise, Žádost o půjčku, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé

Publikováno 2.10.2019

Akce dokumentů