E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 25. 5. 2017

Datum konání 25.5.2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 5. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 25.5. 2017 od 14:00 hod Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 19.5.2017

Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 27. 4. 2017

Datum konání 27.4.2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 14:00 hod. v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 21.4.2017

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 3. 2017

Doporučení k některým ustanovením statutu PřF UK, Doplnění členů legislativní komise o RNDr. Olgu Rothovou Ph. D., Vyhodnocení plesu fakulty, Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci, Zřízení nového pracoviště Laboratoř cytometrie jako účelového zařízení biologické sekce, Návrh procentuálního rozdělení prostředků na jednotlivé programy Progres realizované na fakultě, Návrh dodatku k nájemní smlouvě, Doporučení jmenovat členy disciplinární komise, Sdělení a informace - Albertovské stráně

Publikováno 27.3.2017

Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 16. 3. 2017

Datum konání 16.3.2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 14:00 hod. v Pravé rýsovně, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 11.3.2017

Akce dokumentů