E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 16.6.2022

Rozdělení prostředků na program Cooperatio; Rozpis a rozpočet fakulty; Finanční rozvaha; Převody prostředků; Výroční zpráva; Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2022/2023; Opatření děkana k atestacím; Podmínky přijímacího řízení; Pověření předsednictva; Vyhodnocení Albertovské stráně; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a. Vyhodnocení výjezdního zasedání KD a ASF, b. Termíny jednání ASF na další období

Publikováno 10.6.2022

Pozvánka na 4. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 17.4.2022

Výroční zpráva o hospodaření; Akreditace studijních programů Bioinformatika, Didaktika chemie; Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů; Svěření majetku – Růstové komory; Doplnění komisí ASF; Informace z jednání AS UK; Humanitární opatření v souvislosti s válkou proti Ukrajině; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Publikováno 15.4.2022

Pozvánka na 3. zasedání Akademického senátu fakulty 18. 3. 2021

Datum konání 18.3.2022

Akreditace studijního programu Science; Kapitálový rozpočet PřF UK; Novela Pravidel pro přiznávání stipendií; Doplnění komisí ASF; Informace z jednání AS UK; Stanovisko ASF k agresi na Ukrajině; Humanitární opatření v souvislosti s válkou proti Ukrajině; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a. Výjezdní zasedání ASF, b. Benefiční hokejové utkání; Různé

Publikováno 11.3.2022

Pozvánka na 2. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 17.2.2022

Souhlas se jmenováním Milady Teplé do Disciplinární komise PřF UK; Schválení provozního rozpočtu; Jmenování členů VRS; Doplnění komisí ASF; Informace o splnění podmínek pro postup do 2. úseku studia v 1. ročnících Bc studijních programů; Informace o doktorandských stipendiích za tzv. dobu narušeného studia; Informace o poplatcích za studium v cizím jazyce; Informace o přijímacím řízení do DSP II; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Publikováno 11.2.2022

Pozvánka na 11/1. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 20.1.2022

Slib nových senátorů; Volba orgánů senátu; Schválení nové proděkanky; Schválení člena VRF; Hodnocení vzdělávací činnosti; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace - Možnosti ukládání velkých datových souborů

Publikováno 14.1.2022

Akce dokumentů