E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Aktuality


Pozvánka na 11/1. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 20.1.2022

Slib nových senátorů; Volba orgánů senátu; Schválení nové proděkanky; Schválení člena VRF; Hodnocení vzdělávací činnosti; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace - Možnosti ukládání velkých datových souborů

Publikováno 14.1.2022

Akce dokumentů