E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram akademického roku

Podle Studijního a zkušebního řádu UK stanovuje děkan fakulty závazné termíny akademického roku, tedy termíny zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. Termíny uvedené v Harmonogramu jsou závazné pro celou akademickou obec.

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Termíny (předběžných) zápisů předmětů, zápisů rozvrhu a přihlašování na termíny zkoušek na jednotlivých fakultách

Termíny zápisů předmětů a rozvrhu a termíny elektronického přihlašování na termíny zkoušek se mohou lišit na jednotlivých fakultách naší univerzity. Přehled těchto termínů je uveden na stránce rektorátu: https://cuni.cz/UK-3952.html

Akce dokumentů