E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Harmonogram akademického roku

Podle Studijního a zkušebního řádu UK stanovuje děkan fakulty závazné termíny akademického roku, tedy termíny zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. Termíny uvedené v Harmonogramu jsou závazné pro celou akademickou obec.

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Harmonogram akademického roku 2024/2025

Termíny zápisů předmětů a přihlašování k rozvrhu jednotlivých fakult

Termíny zápisů předmětů a přihlašování k rozvrhu se mohou lišit na jednotlivých fakultách naší univerzity. Rozhodující je fakulta předmětu, nikoliv fakulta studenta. Přehled těchto termínů je uveden na stránce rektorátu: https://cuni.cz/UK-3952.html

Akce dokumentů