E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram akademického roku

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK stanovuje děkan fakulty závazné termíny akademického roku, tedy termíny zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. Termíny uvedené v Harmonogramu jsou závazné pro celou akademickou obec. Harmonogramy jsou součástí studijních plánů bakalářského a magisterského studia.

2021/2022

2020/2021

 

Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK

 

  •  

Akce dokumentů