E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMožnosti prezentace na PřF UK

Na této stránce naleznete informace o Kariérním dni a dalších možnostech propagace firem na Přírodovědecké fakultě UK.

 

Možnosti prezentace na PřF UK: 

 

 

Nabízíme tedy v první řadě širokou škálu expertní spolupráce a v neposlední řadě také odbytiště pro výrobky firem, které dodávají vybavení pro laboratoře, pedagogické i technické zázemí.

Pro firmy nabízíme dále širokou škálu možností spolupráce:

  • prezentaci firmy na půdě školy formou účasti na Kariérním dni
  • možnost získávat kvalitní a motivované studenty pro firemní stáže či do mentoringového programu
  • možnost prezentace firmy prostřednictvím širokých inzertních kanálů, které má škola a Alumni klub k dispozici. Mezi tyto kanály patří prezentace prostřednictvím:
  • webových stránek fakulty
  • e-letterů, které obdrží všichni zaměstnanci i studenti
  • Digital Signage – velkoplošných obrazovek, umístěných v každé z fakultních budov
  • umístění loga na akcích pořádaných fakultou (společenské: reprezentační ples, odborné: konference, sjezdy)
  • akcí pro širokou veřejnost, pořádaných projektem Přírodovědci.cz – formou umístění loga

Pro kontakt využijte email: alumni@natur.cuni.cz

Akce dokumentů