E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace o PřF UK

Zdroje podrobnějších informací o Přírodovědecké faklutě UK.

 

Přírodovědecká fakulta- 100. let od založení
U příležitosti oslav jubilejních narozenin Přírodovědecké fakulty UK vznikla za spolupráce kolektivu autorů napříč všemi sekcemi jedinečná publikace. Ta se ohlíží nejen  za dějinami fakulty, ale seznamuje své čtenáře i s její současností, výzkumnou a popularizační činností a  rovněž dává nahlédnout i do budoucnosti této přední vědecké a vzdělávací instituce. Online publikace ke stažení zde. Anglická verze ke stažení zde

 

Přírodovědecká fakulta - 90. let od založení

Publikace vydaná fakultou v roce 2010 k 90. výročí svého založení představuje život na fakultě k datu vydání. Při stejné příležitosti byla uspořádána výstava. Postery uveřejněné na výstavě, zabývající se historií fakulty si můžete prohlédnout v naší galerii

Výroční zprávy fakulty

Fakulta každoročně vydává svou výroční zprávu, ve které předkládá základní údaje o své činnosti. Fakulta se při svém rozvoji řídí svým dlouhodobým záměrem a jeho aktualizacemi.

Knižní publikace autorů z Přírodovědecké fakulty

Seznam knih autorů z PřF, který je přístupný běžnému čtenáři naleznate na vlastní stránce.

Akce dokumentů